หมอแนะถวายอาหารสุขภาพให้พระสงฆ์
เรื่องเล่าดีๆ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 11:54 น.
822207
กรมการแพทย์ เผยพบพระสงฆ์อาพาธด้วยโรคไขมันในเลือดสูง ปัจจัยเสี่ยงจากการฉันภัตตาหาร แนะถวายอาหารสุขภาพ พืชผัก เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จากข้อมูลการสำรวจสุขภาพพระสงฆ์ของโรงพยาบาลสงฆ์ ในปี 2549 และปี 2559 เปรียบเทียบกัน พบว่า พระสงฆ์กลุ่มสุขภาพดีร้อยละ 60.3 ลดลงเหลือ ร้อยละ 52.3 และกลุ่มพระสงฆ์อาพาธกลับเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 17.5 เป็นร้อยละ 28.5  สาเหตุเกิดจากภัตตาหารที่ได้รับมาจากการบิณฑบาตที่ไม่สามารถเลือกฉันได้ ประกอบกับชาวพุทธที่มีความเร่งรีบทำให้คนเมืองส่วนใหญ่หลงลืมไปว่าในอาหารชุดสำเร็จรูปที่ขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่หรือที่แม่ค้าจัดไว้ให้ เป็นอาหารที่ไม่ครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนาการ ในขณะที่มีปริมาณน้ำตาล น้ำมัน เกลือ กะทิ หรือโซเดียมมากเกินกว่าความต้องการ เมื่อพระสงฆ์ฉันอาหารลักษณะนี้ไปติดต่อกันไปนานๆ จะทำให้อาพาธด้วยโรคต่างๆ 

อาหารที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายพระสงฆ์สามเณร ถือว่ามีความสำคัญต่อหลักโภชนาการของพระสงฆ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากพระสงฆ์จะฉันอาหารที่ได้รับจากการบิณฑบาต หรือจากมีผู้ทำบุญถวายเท่านั้น  โดยไม่สามารถคัดเลือกอาหารที่จะฉันได้ โดยหลักฉันอาหารให้พอมีพลังในการปฏิบัติศาสนกิจประจำวันได้เท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีพระสงฆ์จำนวนมากอาพาธ ด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะทุพโภชนาการ อีกทั้งพระสงฆ์มีพระธรรมวินัยที่เคร่งครัดจึงไม่สามารถออกกำลังกายเหมือนคนทั่วไปได้ และจากการสำรวจครั้งก่อนพบว่า พระสงฆ์ในชุมชนเมือง ออกกำลังกายน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นการเดินบิณฑบาต กวาดลานวัด การปฏิบัติธรรมแบบเดินจงกรมหรือกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายแบบอื่นๆ ซึ่งมีข้อจำกัดที่แตกต่างจากฆราวาส

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
823671
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แสดงแนวคิดในเวทีโลก เสนอ 4 แนวทางหยุดวัณโรค วอนทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ไม่รังเกียจ ลดการตีตรา และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
822876
อย. เตือน ให้ระวัง!! อย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ "คังหลิน" อวด อ้าง รักษาสารพัดโรค
821307
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เตือนผู้ปกครองดูแลสุขภาพเด็กในช่วงอากาศเปลี่ยน พบไข้หวัดในเด็กเป็นจำนวนมาก แนะสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาวะอากาศ
820932
กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนหากถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน ให้รีบล้างแผล หาหมอ ฉีดวัคซีนให้ครบ ไม่ต้องรอขังสัตว์ดูอาการ10 วันหรือรอจนสัตว์เสียชีวิต