เชิญเที่ยวงาน'OTOPเพชรสมุทรคีรีฯ'
ข่าวอาชีพและชอปปิ้ง วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 19:00 น.
821989
เชิญเที่ยวงาน "OTOP เพชรสมุทรคีรีภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน  อัตลักษณ์สู่สากล" ตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาคร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และผู้ประกอบการ ผลิตสินค้า OTOP  กลุ่ม Quadrant B  ของกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรีเตรียมจัดงาน "OTOP เพชรสมุทรคีรี ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน  อัตลักษณ์สู่สากล"ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรีกิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม Quadrant B (เอกลักษณ์) สู่ตลาดสากล เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม Quadrant B ให้มีรูปแบบอัตลักษณ์สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีกำลังซื้อสูง

นางสาวนันทนาหวังธงชัยเจริญ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร  กล่าวว่า"กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักที่ดำเนินการตามโครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อทำให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและส่งออกผลิตภัณฑ์ OTOP ไปยังต่างประเทศได้ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้แบ่งกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานออกเป็น 4 Quadrant ดังนี้ (1) Quadrant A (ดาวเด่น) (2) Quadrant B (เอกลักษณ์) (3) Quadrant C (พัฒนา) และ (4) Quadrant D (ปรับตัว)   สำหรับแนวคิด Thailand 4.0 เป็นการพัฒนาประเทศเพื่อขับเคลื่อนสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสร้างสรรค์ผลผลิตและนวัตกรรมใหม่ๆออกสู่ตลาดจึงทำให้ต้องกลับมาทบทวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่อยู่ในกลุ่ม Quadrant B ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงที่สามารถพัฒนาสร้างสรรค์ผลผลิตและนวัตกรรมใหม่ๆในลักษณะของ Premium OTOP ได้อย่างครบถ้วน สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นใน 4 จังหวัดท่องเทียวทั่วไทย   11-15 พฤศจิกายน 2560ณ ศูนย์การค้าแพชชั่นช๊อปปิ้งเดสติเนชั่น จังหวัดระยอง,  22-26 พฤศจิกายน 2560ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์  เชียงใหม่, 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร และ 13 - 17 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาจังหวัดอุดรธานี

INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
824480
สุดยอดนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรฯนำแกงไตปลา 4.0 ลงบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ พร้อมเป็นของฝาก พกพาขึ้นเครื่องบินได้
824304
จังหวัดอ่างทอง กล้วยปิ้งอบน้ำผึ้ง ราเชนทร์ ขายมานาน 20 ปี อร่อย ในราคา 20 บาท
823866
ชาวนาสุรินทร์ หันมาเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเก็บไข่ขาย หลังเก็บเกี่ยว ทำเงินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี
823231
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำกะปิบ้านโคกไคร ถูกเลือกให้เป็นโครงการดีเด่นระดับเขต 8 เตรียมประกวดระดับประเทศ