ยาวชนภิวัฒน์เรียนรู้วิถีพอเพียงตามรอยพ่อที่ปทุมฯ
ข่าวภูมิภาค วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560 19:56 น.
812039
เยาวชนภิวัฒน์เรียนรู้วิถีพอเพียงตามรอยพ่อ พร้อมลงแปลงนาสาธิตปลูกข้าว ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร เฉลิมพระเกียรติฯ
ดร.วาชิต รัตนเพียร ประธานหลักสูตรเยาวชนภิวัฒน์ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรเยาวชนที่วัดรุ่นที่ 5 จำนวน 96 คน เดินทางศึกษาเรียนรู้โครงการพระราชดำริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมเยาวชนภิวัฒน์ ซึ่งดำเนินการโดยคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่16 ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้มี นางสำเภาว์ งามเชย ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารสัมพันธ์และเครือข่าย พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปโครงการต่างๆในพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะโครงการในพระราชดำริตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในด้านต่างๆที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานให้ปวงชนชาวไทยนำไปปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นคงในวิชาชีพ ช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นในแบบพอเพียง จากนั้นนำคณะเยาวชนวิวัฒน์ลงแปลงสาธิตการทำนาจริง เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่มีประสบการณ์และเข้าใจถึงความสำเร็จของการปลูกข้าวและความยากลำบากของชาวนาที่มีมาแต่โบราณ
INN News Image     INN News Image     INN News Image     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
818041
พสกนิกรชาวกุยบุรี นำดอกดาวเรืองสักการะตอไม้จันทน์หอม ที่นำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
818027
ชาวนครพนมร่วมเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปันโญ และพิธีทอดถวายผ้าพระกฐิน
818018
สถานการณ์น้ำพอง ยังเพิ่มระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ ต้องเร่งเสริมแนวป้องกันหวั่นท่วมตัวเมืองขอนแก่นชั้นใน
818013
ชาวอ่างทองนำโคมาเลี้ยงริมถนน หลังน้ำเอ่อท่วมพื้นที่อยู่อาศัย หวั่นเป็นอันตรายจากอุบัติเหตุ