ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ติวเข้มกู้ยืมเงินการศึกษา
ข่าวภูมิภาค วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560 19:50 น.
812037
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ติวเข้มผู้ปกครองของนักศึกษา 800 คนกู้ยืมเงินทุนเพื่อการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  โดยมี กอบศักดิ์  ด้วงนา หัวหน้าส่วนบริหารงาน ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล ฝ่ายบริหารกองพัฒนานักศึกษา และผู้ครองของนักศึกษา 800 คนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและแนวคิดในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปกครองผู้กู้ยืมเงินกองทุน ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี    

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองนักศึกษากู้ยืมเงินเข้าใจวิธีการปฏิบัติและรู้ขั้นตอนการกู้ยืมกองทุนเงินเพื่อการศึกษา และ เพื่อให้ผู้ครองนักศึกษากู้ยืมเงินปฏิบัติตนในการเป็นผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืม จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ทำเรื่องกู้ยืมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อการครองชีพ เมื่อนักศึกษาเรียนจบจะต้องคืนเงินให้กับรัฐ เพื่อไว้เป็นกองทุนให้กับนักศึกษารุ่นต่อๆไป                     

INN News Image     INN News Image     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
818041
พสกนิกรชาวกุยบุรี นำดอกดาวเรืองสักการะตอไม้จันทน์หอม ที่นำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
818027
ชาวนครพนมร่วมเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปันโญ และพิธีทอดถวายผ้าพระกฐิน
818018
สถานการณ์น้ำพอง ยังเพิ่มระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ ต้องเร่งเสริมแนวป้องกันหวั่นท่วมตัวเมืองขอนแก่นชั้นใน
818013
ชาวอ่างทองนำโคมาเลี้ยงริมถนน หลังน้ำเอ่อท่วมพื้นที่อยู่อาศัย หวั่นเป็นอันตรายจากอุบัติเหตุ