สทพ.เห็นชอบ6แนวทางสร้างความเท่าเทียมทางเพศ
ข่าวสังคม วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560 20:10 น.
810269
ที่ประชุม สทพ. เห็นชอบ 6 แนวทางปฎิบัติเพื่อสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมไทย

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นกรรมการและเลขานุการ ตลอดจนคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม

โดย นายเลิศปัญญา กล่าวว่าเป็นการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) และคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ทั้ง 5 คณะ คือ คณะอนุกรรมการด้านนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านการช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์ คณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการศึกษาและวิจัย และคณะอนุกรรมการด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

นอกจากนี้ได้พิจารณาแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เพื่อจะได้นำมาผลักดันและขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมไทยต่อไปอีกด้วย โดยมีแนวปฎิบัติที่ผ่านความเห็นชอบของ สทพ. 6 ข้อ คือ การแต่งกาย การจัดพื้นที่ที่เหมาะสม การประกาศรับสมัครงานและการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครงาน การใช้ถ้อยคำ ภาษา และกิริยาท่าทาง การสรรหาคณะกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน และ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
812146
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือน ฉบับที่ 13 "ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบถึงวันที่ 26 กันยายน 2560)"
812142
ททท.จับมือภาคเอกชน เตรียม จัดงาน “อินเตอร์เนชั่นแนล บางกอกไบค์” เอาใจคนรักจักรยาน
812137
ขบวนนักปั่นจักรยาน สโมสรโรตารี 4 ภาค รวมตัวจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยและจัดกิจกรรมกราบถวายบังคมพระบรมศพ ในหลวง ร.9
812051
ประชาชนทั่วทุกสารทิศ ทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคม พระบรมศพ ในสัปดาห์สุดท้ายอย่างเนืองแน่น สำนักพระราชวัง สรุปยอดประชาชน กราบพระบรมศพ รวม 325 วัน กว่า ...