สทพ.เห็นชอบ6แนวทางสร้างความเท่าเทียมทางเพศ
ข่าวสังคม วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560 20:10 น.
810269
ที่ประชุม สทพ. เห็นชอบ 6 แนวทางปฎิบัติเพื่อสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมไทย

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นกรรมการและเลขานุการ ตลอดจนคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม

โดย นายเลิศปัญญา กล่าวว่าเป็นการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) และคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ทั้ง 5 คณะ คือ คณะอนุกรรมการด้านนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านการช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์ คณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการศึกษาและวิจัย และคณะอนุกรรมการด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

นอกจากนี้ได้พิจารณาแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เพื่อจะได้นำมาผลักดันและขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมไทยต่อไปอีกด้วย โดยมีแนวปฎิบัติที่ผ่านความเห็นชอบของ สทพ. 6 ข้อ คือ การแต่งกาย การจัดพื้นที่ที่เหมาะสม การประกาศรับสมัครงานและการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครงาน การใช้ถ้อยคำ ภาษา และกิริยาท่าทาง การสรรหาคณะกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน และ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
824627
ประชาชน ยังคงทยอยเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ กันอย่างเนืองแน่นตลอดวัน ยอดรวม 21 วัน มีกว่า 1.5 ล้านคน
824608
กรมอุตุฯ เตือน ภาคใต้มีฝนตกหนักมาก คลื่นลมแรง ประเทศไทยตอนบนอากาศหนาว อุณหภูมิลดลง ขณะที่ กทม.เย็นลง
824580
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือน ฉบับที่ 1 "ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้มีผลกระทบ 23-28 พฤศจิกายน นี้
824575
กรมคุมประพฤติ ร่วมมือกับนมโฟร์โมสต์สร้างงานสร้างอาชีพ ผู้ถูกคุมความประพฤติ