สนช.ผ่าน พรป.กสม.แล้ว เตรียมส่งนายกฯ
ข่าวการเมือง วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560 18:21 น.
810247
มติ สนช.177 ต่อ0 เสียง เห็นชอบ ร่าง พรป.กสม.ยังคงเดิม เซตซีโร่ ชุดปัจจุบัน เตรียมส่งนายกฯนำขึ้นทูลเกล้าฯ 

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามมาตรา 267 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 177 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 5 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ จากนั้น จะจัดส่งให้นายกรัฐมนตรีต่อไป 

ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญฯ กำหนดให้ในการลงมติ หากที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกิน 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือ ตั้งแต่ 167 เสียงขึ้นไป ให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป แต่ในกรณีที่มีมติไม่เห็นชอบไม่ถึง167 เสียง (สมาชิกฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 249 คนในปัจจุบัน) ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบตามร่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
825041
กกต."สมชัย" โพสต์เฟซบุ๊กเปรียบเปรยใช้มาตราฐานต่างกัน หลัง สนช. ผ่านร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ให้ตุลา...
825040
"ศรีสุวรรณ"ยื่นหนังสือร้อง กสม.สอบละเมิดสิทธิปม "น้องเมย" ดับปริศนา ชี้สังคมคาใจ ก่อนหมดวาระ
825017
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งดูเทปย้อนหลังโปลิสเทโร 1แมตช์ ต้องสงสัย ก่อนเช็กบิล ชี้ยังสาวไม่ถึงโต๊ะพนัน ขณะที่ไม่คัดค้านคณะอนุฯปฏิรูปชงโอนย้ายงานตำรวจ
825008
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สั่งย้ายผู้พัน 2 กองพัน โรงเรียนเตรียมทหาร กลับหน่วยที่ตั้งปกติปมน้องเมยดับ มีผลตั้งแต่วันนี้