นายกฯพอใจแถลงแผนยุทธศาสตร์ชาติ-ยุทธศาสตร์ทหาร
มัลติมีเดีย วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560 18:07 น.

ชมคลิปวีดีโอ