นายกฟังยุทธศาสตร์ทหารปัดตอบปลดเรือเหาะ-มท.1งดคุย
ข่าวการเมือง วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560 14:40 น.
810181
"พล.อ.ประยุทธ์" รับฟังยุทธศาสตร์ชาติ - ยุทธศาสตร์ทหาร ปัดให้ความเห็น ทบ.ปลดประจำการ ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ โยนถาม ผบ.ทบ.ดีกว่า บอกตนเองพ้นตำแหน่งมา 7 ปีแล้ว
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เดินทางมาเป็นประธานในการรับฟังการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ - ยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ. 2561 - 2580 ของคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหารและนักศึกษาวิทยาลัยการทัพทั้งสามเหล่าประจำปี 2560 โดยมี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม,พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วม นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ช่วยทูตทหาร ข้าราชการทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสหากิจ นักธุรกิจ และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเข้าร่วมรับฟังด้วย

สำหรับข้อเสนอของคณะนักศึกษา วปอ. มีทั้งหมด 8 ด้าน อาทิ การจัดให้มีกระบวนการยุทธศาสตร์ชาติที่สมบูรณ์ และต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมีประสิทธิภาพ การกำหนดให้มีศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ชาติหรือสถาบันการศึกษาระดับชาติที่เหมาะสม มีหน้าที่บริหารจัดการองค์ความรู้ รวมทั้งฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการ และมีข้อคิด เพื่อให้นายกรัฐมนตรี เร่งรัดแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาในการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ มีหน้าที่สรรหาหรือสร้างสรรค์ แนวคิดหลักเพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงภาครัฐควรปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐ ให้เป็นระบบที่มีความชัดเจนสมบูรณ์ครบถ้วนเพียงแค่ระบบเดียว

นอกจากนี้ จะต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติให้กับบุคลากรภาครัฐ ปลูกจิตสำนึกและอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อส่วนรวม และจัดทำแผนพัฒนาและระบบบริหารจัดการบุคลากร การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม ขณะเดียวกันจะต้องมีการตรวจสอบและประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติอย่างต่อเนื่อง 


ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะอดีตผู้บัญชาการทหารบก ปฏิเสธตอบถึงรายละเอียดการอนุมัติงบประมาณซ่อมบำรุงเรือเหาะตรวจการณ์ 50 ล้านบาท โดยทักทายสื่อมวลชนตามปกติ


ขณะที่ พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะอดีตผู้บัญชาการทหารบก ที่เสนอจัดซื้อเรือเหาะตรวจการณ์ รุ่น Aeros 40D S/ N 21 หรือ sky dragon ในปี 2552 ปฏิเสธชี้เเจงรายละเอียดการการปลดประจำการของเรือเหาะ พร้อมกล่าวสั้นๆ ว่าส่วนตัวพ้นจากตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก มา 7 ปีแล้ว จึงไม่ทราบรายละเอียดดังกล่าว แต่ให้ไปสอบถามจาก พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก คนปัจจุบัน

ส่วนสาเหตุการปลดประจำการเป็นเพราะเรือเหาะตรวจการณ์เพราะไม่มีประสิทธิภาพ หรือหมดอายุการใช้งานไปเองนั้น พล.อ. อนุพงษ์ ยังยืนยันคำตอบเดิมคือให้ไปสอบถามจาก พล.อ.เฉลิมชัย
INN News Image     INN News Image     INN News Image     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
812136
กรธ.บอกกฎหมายลูก ป.ป.ช.เสร็จสัปดาห์หน้า ยอมรับมีรายละเอียดมาก ชี้ต้องรอบคอบ คาด ชง พ.ร.ป. สส.ให้สนช. 28 พ.ย.
812098
"ราเมศ" เผย วัณโรคระบาดหนักเรือนจำทั่วประเทศ ส่งผลกระทบบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่ "จนท. –ผู้พิพากษา"
812097
เพื่อไทยชี้ รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจดูแลผู้มีรายได้น้อย อ้างผลโพลประชาชนไม่อยากเลื่อนโรดแมป ขอเลือกตั้ง ส.ค.61 เรียกเชื่อมั่น
812094
มท.1 ยินดีให้ข้อมูลฝ่ายมั่นคงปมเปิดทางให้ "ยิ่งลักษณ์" หนี ขอร้องสื่อถามให้เป็นวัวพันหลัก ขณะยินดีให้ตรวจสอบซื้อเรือเหาะ หลัง ผบ.ทบ.ยุติใช้ง...