คลังเริ่มแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ21กย.
มัลติมีเดีย วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560 9:05 น.

ชมคลิปวีดีโอ