กระทรวงอุตฯเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมอนาคตITC
ข่าวตลาดและประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2560 21:08 น.
809551
กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ITC เพื่อคนทำธุรกิจ SME ยุค 4.0

"ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต" (Industry Transformation Center) หรือ ITC ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมที่เปิดขึ้นเพื่อสนับสนุน "คนทำธุรกิจ SME ไทยให้เข้มแข็ง" เสริมแกร่งด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อผู้ประกอบการไทยทุกราย เตรียมพร้อมสู่โลกแห่งธุรกิจยุคใหม่ขานรับนโยบายการปฏิรูปประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ 

สำหรับศูนย์ ITC แห่งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปักหมุดให้พื้นที่แห่งนี้เปรียบเสมือนโรงบ่มเพาะการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถยกระดับผู้ประกอบการไทย รวมถึงคนทำ SME ผู้ประกอบการราย่อยในประเทศซึ่งมีจำนวนมากกว่า 2.7 ล้านรายโดยกระบวนการต่าง ๆ ภายในศูนย์จะเริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์คัดเลือกผลิตภัณฑ์ การให้บริการด้านวิศวกรรม การจัดหาผู้ผลิต ทำการทดสอบและรับรองมาตรฐาน การทดสอบตลาด เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสินค้าและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันเครื่องจักรอุปกรณ์จากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐให้บริการแก่ผู้ประกอบการเพื่อช่วยลดต้นทุน รวมถึงยังมีความช่วยเหลือต่าง ๆ ผ่านโครงการของภาครัฐที่จะทยอยตามมาอีกด้วย

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เผยว่า "การจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Industry Transformation Center หรือ ITC ) นั้น เพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในในปัจจุบันที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ และงานวิจัย จาก 3 หน่วยงานภาครัฐที่ประสานพลังกันขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรมไทยไปไกลยิ่งกว่าเดิม" 

นอกจากนั้น ที่ ITC ยังพร้อมเป็นศูนย์กลางด้านการออกแบบและวิศวกรรม นำความรู้ของผู้ทางนำเทคโนโลยีระดับโลก จากสถาบันเครือข่ายผู้ประกอบการ และสมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุนต่าง ๆ มาให้บริการแก่ภาคเอกชน ซึ่งล่าสุดมีมหาวิทยาลัย สถาบันเครือข่าย และบริษัทเอกชนต่าง ๆ แสดงเจตจำนงในการสนับสนุนศูนย์ ITC นี้ อีกกว่า 20 หน่วยงาน Industry Transformation Center ครบทุกเทคโนโลยี เพื่อ SME ไทย 4.0

ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า "ศูนย์ดังกล่าวจะประกอบไปด้วย แพลทฟอร์มบริการ 4 ส่วน" ได้แก่o ITC Match ทำหน้าที่เชื่อมโยงสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากผู้นำอุตสาหกรรมทั้งในและนอกประเทศ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาองค์ความรู้กับผู้ประกอบการ       
o ITC Innovate ศูนย์สาธิตและฝึกอบรมร่วมภาครัฐและเอกชนในการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ระหว่าง Global Players และ SMEso ITC Share แหล่งรวมบริการเครื่องมือ เครื่องจักร ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ o ITC Fund นโยบายสนับสนุนทางการเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเชื่อมโยงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  โดยทั้ง 4 แพลตฟอร์มจะถูกบรรจุเป็นการบริการในรูปแบบต่าง ๆ ในศูนย์ ITC ซึ่งประกอบไปด้วย  1.อาคารต้นคิดสตูดิโอ 2. อาคารต้นกล้าแกลลอรี่ 3. อาคารปฏิบัติการต่างๆ นอกจากนี้ภายในศูนย์ยังถูกพัฒนาขึ้นเป็น พื้นที่ Co-Working Space ที่รวบรวมเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับการผลิตชิ้นงานต้นแบบเชิงอุตสาหกรรมอีกมากมาย เช่น เครื่องจักรที่ช่วยขึ้นรูปงานต้นแบบด้วยเทคโนโลยี 3D Printer ทั้งโลหะ โพลีเมอร์ และเรซินต่าง ๆ เครื่องขึ้นรูปงานพลาสติกด้วยเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 20 - 150 ตัน เครื่องเป่าลมพลาสติก เครื่องผสมเม็ดพลาสติก เครื่อง CNC ต่างๆ และ ต้นแบบของ Learning Factory เป็นต้นผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2391 5340 - 43 หรือ เข้าไปที่ www.itc.or.th


INN News Image     INN News Image     INN News Image     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
824875
79 ปี พาณิชยศาสตร์ฯ มธ.จัดสัมมนาใหญ่ เผยผลวิจัย BUSINESS 4.0 เปิดสุดยอด Roadmap ธุรกิจ ตอบโจทย์ 4.0
824322
“เสียใจได้ แต่อย่าละเลยหน้าที่”...“ยูเมะพลัส” น้อมนำคำพ่อสอน เดินหน้าสร้างสุข...เพื่อชุมชน พร้อมชวนลุ้นผลการประกวดคลิป วิดีโอ...ชิงทุนการศึกษา รอบชิงช...
823974
ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจันทบุรี วอนผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินช่วยเหลือหลังขาดแคลนเงินทุน
823289
กฟผ. ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และพันธมิตร จัดการแข่งขันวิ่งโคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า 2017ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยา...