หนองคาย-พิธียกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาไทย
ข่าวศิลปะและวัฒนธรรม วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560 18:21 น.
808329
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติด้านภาษาไทยให้กับครู  
นายนิรัตน์ ทะมีพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นค.1   เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติด้านภาษาไทยแก่ครูผู้เกษียณราชการ และครูประจำการประจำปี 2560 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. มีกิจกรรมด้านภาษาไทยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้,  มีนิสัยรักการอ่านกิจกรรมห้องสมุด, กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยของนักเรียน ขณะเดียวกันโรงเรียนในสังกัด สพป.นค. 1 ก็ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในระดับจังหวัด จนได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าไปแข่งขันระดับประเทศหลากหลายกิจกรรมด้วยกันดังนั้นจึงได้จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติครูด้านภาษาไทยในวันนี้ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในความขยันหมั่นเพียร ความวิริยะอุตสาหะที่ต่อเนื่องและยั่งยืนของครู เพื่อเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนในสังกัด ได้มีสัมฤทธิ์ O-net  และ NT สูงขึ้นและรักษาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยไว้ให้เป็นสมบัติของชาติสืบไป และที่สำคัญเด็กจังหวัดหนองคายต้องอ่านออกเขียนได้.
INN News Image     INN News Image     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
831818
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ประกาศมอบรางวัลรับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ให้ ๑๙ นักเขียน
828249
เปิดงานโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ 14 เพื่อเชื่อมโยงแหล่งต้นน้ำอัญมณีของจันทบุรี สู่การท่องเที่ยวชุมชน
827688
รวมเรื่องสั้น "สิงโตนอกคอก" ของ "จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท" จากแพรวสำนักพิมพ์ ได้รับรางวัล ซีไรต์ ประจำปี 2560
823531
อลังการ บวงสรวง “สืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ” จ.สุรินทร์ ก่อนแสดงจริงค่ำนี้