หนองคาย-พิธียกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาไทย
ข่าวศิลปะและวัฒนธรรม วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560 18:21 น.
808329
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติด้านภาษาไทยให้กับครู  
นายนิรัตน์ ทะมีพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นค.1   เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติด้านภาษาไทยแก่ครูผู้เกษียณราชการ และครูประจำการประจำปี 2560 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. มีกิจกรรมด้านภาษาไทยมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้,  มีนิสัยรักการอ่านกิจกรรมห้องสมุด, กิจกรรมแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยของนักเรียน ขณะเดียวกันโรงเรียนในสังกัด สพป.นค. 1 ก็ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในระดับจังหวัด จนได้เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาเข้าไปแข่งขันระดับประเทศหลากหลายกิจกรรมด้วยกันดังนั้นจึงได้จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติครูด้านภาษาไทยในวันนี้ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในความขยันหมั่นเพียร ความวิริยะอุตสาหะที่ต่อเนื่องและยั่งยืนของครู เพื่อเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนในสังกัด ได้มีสัมฤทธิ์ O-net  และ NT สูงขึ้นและรักษาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยไว้ให้เป็นสมบัติของชาติสืบไป และที่สำคัญเด็กจังหวัดหนองคายต้องอ่านออกเขียนได้.
INN News Image     INN News Image     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
823531
อลังการ บวงสรวง “สืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ” จ.สุรินทร์ ก่อนแสดงจริงค่ำนี้
823378
ปราจีนบุรี จัดงานส่งเสริมมรดกไทย มรดกโลก วัดต้นโพธิ์ ฉลองอายุกว่า 2,500 ปี ต้นเดียวในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
821940
อำเภอสอยดาว แถลงข่าวเตรียมจัดงานมหัศจรรย์เมืองจันท์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย – กัมพูชา เปิดประตูสู่อาเซียน
821751
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจับมือ 4 ภาคส่วนแถลงข่าว “มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7”