ชมรมท่องเที่ยวเมืองเก่าเปิดเส้นทางถนนวัฒนธรรม
ไลฟสไตล์ วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2560 17:01 น.
806259
ชมรมท่องเที่ยวเมืองเก่าสุโขทัย เปิดเส้นทางถนนวัฒนธรรม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ต่อยอดรายได้
นายประคอง สายจันทร์ รักษาการผู้จัดการ อพท 4 ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย เปิดทดสอบเส้นทางถนนวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนวัฒนธรรมชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย เพื่อสร้างการตระหนักของชุมชนเมืองเก่าสุโขทัยในวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ร้อยเรียงเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่นส่งต่อให้ลูกหลานและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสมากกว่าการแค่ซื้อสินค้า โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงวิถีชีวิตชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย เช่นการชมถนนสังคโลก การสาธิตทำเครื่องสังคโลกเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ต่อยอดรายได้จากต้นทุนทางวัฒนธรรม อีกทั้งมุ่งหวังให้มีการดูแลรักษาความสวยงามความสะอาดเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรม ให้มีเสน่ห์น่าจดจำแก่ผู้มาเยี่ยมเยียนจึงมีการประกวดโครงการหน้าบ้านน่าอยู่ เพื่อปลุกจิตสำนึกปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้สามารถเดินได้ทุกช่วงทุกเวลาทุกเทศกาลอีกด้วย
INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
812306
รักษาราชการแทนท่องเที่ยวพะเยา ชวนร่วมกิจกรรมจัดแฟมทริปชุมชนท่องเที่ยว 8 ชุมชน 4 จังหวัดภาคเหนือ สัมผัสวิถีชีวิต อัตตลักษณ์ของชุมชน
812134
คนแห่ถ่ายรูป Selfie ลงเฟสและไลน์กันตรึม!! "ทุ่งปอเทือง" แลนด์ มาร์คแห่งใหม่บ้านรวมไทยพัฒนา อ.พบพระจังหวัดตาก