ตั้งเป้า!10ปีคนไทยต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำตัว
เรื่องเล่าดีๆ วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 13:15 น.
805052
ปลัดกระทรวงสาธารณะสุข ตั้งเป้าอีก 10 ปีคนไทยต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำตัว
นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษเรื่อง "กำลังคนที่ตอบสนองต่อกลุ่มหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)"  ในโครงการ "เชื่อมสถาบันสานเครือข่ายDHS Academy สู่ศตวรรษที่21" ว่า ในอีก10 ปีข้างหน้าคนไทยทุกคนจะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำตัวโดยมี 4 เรื่องหลักคือ1.จัดระบบบริการคลินิกหมอครอบครัว มีทีมหมอครอบครัวดูแลประชาชนในอัตรส่วน 1:10,000 คน 2.กระบวนการเวชศาสตร์ครอบครัว มุ่งเน้นเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 3.เชื่อมโยงระบบสุขภาพอำเภอ และคณะกรรมการสุขภาพอำเภอเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ และ4.เชื่อมโยงระบบบริการด้วยระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อในเขตบริการสุขภาพ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
807716
ผู้จัดการ สสส. เผย ห่วงภาษีเหล้าใหม่ อาจทำให้คนไทย หันไปดื่ม "เหล้าขาว" มากขึ้น เนื่องจาก "เบียร์" มีราคาที่สูงขึ้น
807398
กระทรวงสาธารสุข ตั้งเป้าภายในปี 2579 ประชาชนต้องมีสุภาพดี ลดตาย ลดโรค ลดป่วย และต้องมีการป้องกันการควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้อยู่ในระดับสากล
802256
ผู้ว่าฯ อัศวิน ให้ความมั่นใจ กรุงเทพฯ พร้อมรับมือไข้หวัดใหญ่ H3N2 แนะกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนป้องกันฟรี
801937
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สั่งระดมทีมแพทย์ พยาบาลเคลื่อนที่ กว่า 100 ทีม ลงพื้นที่รักษาผู้ป่วยประสบภัยน้ำท่วมเชิงรุก แบบเข้าถึงบ้าน