ตั้งเป้า!10ปีคนไทยต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำตัว
เรื่องเล่าดีๆ วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 13:15 น.
805052
ปลัดกระทรวงสาธารณะสุข ตั้งเป้าอีก 10 ปีคนไทยต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำตัว
นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข บรรยายพิเศษเรื่อง "กำลังคนที่ตอบสนองต่อกลุ่มหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)"  ในโครงการ "เชื่อมสถาบันสานเครือข่ายDHS Academy สู่ศตวรรษที่21" ว่า ในอีก10 ปีข้างหน้าคนไทยทุกคนจะมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำตัวโดยมี 4 เรื่องหลักคือ1.จัดระบบบริการคลินิกหมอครอบครัว มีทีมหมอครอบครัวดูแลประชาชนในอัตรส่วน 1:10,000 คน 2.กระบวนการเวชศาสตร์ครอบครัว มุ่งเน้นเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 3.เชื่อมโยงระบบสุขภาพอำเภอ และคณะกรรมการสุขภาพอำเภอเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ และ4.เชื่อมโยงระบบบริการด้วยระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อในเขตบริการสุขภาพ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
823671
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แสดงแนวคิดในเวทีโลก เสนอ 4 แนวทางหยุดวัณโรค วอนทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ไม่รังเกียจ ลดการตีตรา และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
822876
อย. เตือน ให้ระวัง!! อย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ "คังหลิน" อวด อ้าง รักษาสารพัดโรค
822207
กรมการแพทย์ เผยพบพระสงฆ์อาพาธด้วยโรคไขมันในเลือดสูง ปัจจัยเสี่ยงจากการฉันภัตตาหาร แนะถวายอาหารสุขภาพ พืชผัก เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย
821307
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เตือนผู้ปกครองดูแลสุขภาพเด็กในช่วงอากาศเปลี่ยน พบไข้หวัดในเด็กเป็นจำนวนมาก แนะสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับสภาวะอากาศ