พัทลุงเที่ยวหลาดหัวลานหัวเลี้ยวแลวิถีชุมชน
ไลฟสไตล์ วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2560 18:17 น.
804924
เที่ยวหลาดหัวลาน หัวเลี้ยว แลวิถีชุมชนคนเลน้อยอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 17.00 น.

ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติดูนกน้ำชมทุ่งบัวแดงและควายน้ำทะเลน้อย แล้ว ในวันนี้เด็กๆกลุ่มพลเมืองชุมชนทะเลน้อยพัทลุง อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมชนทะเลน้อย ชมวิถีชีวิตของคนทะเลน้อย ที่อาศัยอยู่ที่หลายชั่วอายุคน โดยน้องเอมมิกา จันทร์บุรี น้องสุจิตตรา ยกทอง น้องสุนิษา จันผลึก นักเรียนโรงเรียนวัดทะเลน้อย อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง อยากชวนนักท่องเที่ยวมาดูวิถีชีวิตชุมชนคนทะเลน้อย บริเวณตลาดบ้านหัวลาน หลังจากคนในชุมชนที่นี่ ได้รวมตัวกันเปิดหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวหลาดหัวลาน หัวเลี้ยว เที่ยวให้ถึงทะเลน้อย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนทะเลน้อย ในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าด้านการประมง ทำปลาน้ำจืดตากแห้ง ทำปลาดุกร้า รวมทั้งการทำเสื่อกระจูด ที่เป็นอาชีพหลักของคนที่นี่

ซึ่งนอกจากจะเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน โดนการเดินสะพานปูนแคบๆและยังมีสะพานไม้เคี่ยมอายุนับน้อยปี ที่ชาวบ้านที่สร้างเพื่อเดินทางระหว่างครัวเรือนต่อกัน พร้อมทั้งบริเวณฝาบ้านเรือนไม้ ตามจุดต่างได้มีการวาดภาพสีน้ำเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวได้ถ่ายภาพเป็นจุดเชคอินอัพไลน์ อัพเฟส กันอีกตามมุมต่างๆ เพื่อสร้างสีสันให้คนในชุมชน และยังมีอาหารพื้นบ้านอาหารประจำถิ่นของชาวบ้านในชุมชนให้นักท่องเที่ยว เลือกชื้อทานรวมทั้งเป็นของฝากอีกมาก โดยหลาดหัวลาน หัวเลี้ยว เที่ยวให้ถึงทะเลน้อย จะเปิดเฉพาะวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.

INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
812306
รักษาราชการแทนท่องเที่ยวพะเยา ชวนร่วมกิจกรรมจัดแฟมทริปชุมชนท่องเที่ยว 8 ชุมชน 4 จังหวัดภาคเหนือ สัมผัสวิถีชีวิต อัตตลักษณ์ของชุมชน
812134
คนแห่ถ่ายรูป Selfie ลงเฟสและไลน์กันตรึม!! "ทุ่งปอเทือง" แลนด์ มาร์คแห่งใหม่บ้านรวมไทยพัฒนา อ.พบพระจังหวัดตาก