ผู้ว่าฯกทม.ให้ความมั่นใจรับมือไข้หวัดใหญ่H3N2
เรื่องเล่าดีๆ วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 17:04 น.
802256
ผู้ว่าฯ อัศวิน ให้ความมั่นใจ กรุงเทพฯ พร้อมรับมือไข้หวัดใหญ่ H3N2 แนะกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนป้องกันฟรี
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม. มีความพร้อมรับมือต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H3N2 ซึ่งมีแนวโน้มแพร่กระจายมากขึ้นในช่วงฤดูฝน และสภาพอากาศชื้น โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับมือไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเน้นการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงด้วยการส่งเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยไปให้ความรู้และคำแนะนำในโรงเรียน ชุมชน และสถานประกอบการต่างๆ พร้อมใช้มาตรการคัดกรองและจำกัดโอกาสในการแพร่เชื้อ โดยหากพบผู้ป่วยต้องสั่งให้หยุดเรียนหรือหยุดงานโดยทันที รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมนุมชนจนกว่าจะหายป่วย เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปยังคนอื่นๆ นอกจากนั้นยังสั่งการให้ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง 68 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ทั้ง 8 แห่ง เตรียมพร้อมให้การรักษาโดยตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่แยกออกจากผู้ป่วยทั่วไป พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรณรงค์มาตรการป้องกันตนเองในประชาชนทุกกลุ่มด้วย

สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 17 ก.ค. 60 พบผู้ป่วย จำนวน 43,082 ราย เสียชีวิต 5 ราย ส่วนสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร พบว่าในช่วงเดือน มิ.ย. - ก.ค. 60 มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยเดือนละกว่า 3,000 ราย เฉลี่ยสะสม จำนวน 12,838 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต โดยกลุ่มอายุผู้ป่วยที่พบมากที่สุด คือ ตั้งแต่แรกเกิด - 14 ปี สำหรับ ผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวสามารถขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ฟรี ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง 68 แห่ง หรือที่กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย โทร. 0 2245 8005


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
834800
อธิบดีกรมการแพทย์ห่วงใยประชาชน แนะใส่ใจสุขภาพตนเองในช่วงอากาศหนาว ทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ เสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายต่อ...
834681
ขอนแก่นอากาศหนาวต่อเนื่อง นักศึกษาและกลุ่มวัยทำงานต่างหาวิธีสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย
833537
โรงพยาบาลตำรวจ เปิดตัวเฟซบุ๊กเพจ depress We Care ซึมเศร้าเราใส่ใจ เพื่อดูแลให้คำปรึกษาปัญหาโรคซึมเศร้ากับตำรวจและครอบครัว
832347
กรมสุขภาพจิต แนะประชาชนใช้ " 3 วิธี คลายเครียด" ขณะรถติดเดินทางกลับบ้านฉลองปีใหม่