สสจ.เชียงใหม่ห่วงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่
เรื่องเล่าดีๆ วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560 14:02 น.
798349
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ห่วงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ เตือน ประชาชนเฝ้าระวัง

นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่มี ฝนตก อากาศเปลี่ยนแปลง ห่วงประชาชนป่วยในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ มีการแพร่ระบาดตลอดปี เนื่องจากการติดเชื้อไวรัส ที่ อยู่ในน้ำมูก น้ำลาย ของผู้ป่วย ติดต่อโดยการไอ หรือ จาม ในแต่ละปีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอยู่ 2 ช่วง คือ ฤดูหนาวและฤดูฝน ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดระบาด คือ การรวมกันของคนหมู่มาก เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร เรือนจำ ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรค การปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย และบางกลุ่มมีความเสี่ยงจะติดโรค เนื่องจากมีความต้านทานต่ำ ทั้งนี้สถานการณ์ การป่วย-ตายของโรคไข้หวัดใหญ่ จากข้อมูล งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือน มกราคม - 14 กรกฎาคม 2560 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ทั้งสิ้น 3,504 ราย อาการทั่วไปของผู้ที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ คือมีไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว เจ็บคอ และมีน้ำมูก ไอมีเสมหะ บางรายอาจมีอาการหายใจเหนื่อยหอบ เจ็บแน่นหน้าอก คลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลีย อาการเหล่านี้เป็นอาการที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้เป็นแค่ไข้หวัดธรรมดา ซึ่งคนที่มีภูมิต้านทานต่ำ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนคนที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และมะเร็งที่กำลังได้รับเคมีบำบัด โดยขณะนี้สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนกับกลุ่มเสี่ยง 

สำหรับประชาชนที่ต้องการสอบข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร.053–221048-50 ต่อ 110-112 ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
834800
อธิบดีกรมการแพทย์ห่วงใยประชาชน แนะใส่ใจสุขภาพตนเองในช่วงอากาศหนาว ทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ เสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายต่อ...
834681
ขอนแก่นอากาศหนาวต่อเนื่อง นักศึกษาและกลุ่มวัยทำงานต่างหาวิธีสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย
833537
โรงพยาบาลตำรวจ เปิดตัวเฟซบุ๊กเพจ depress We Care ซึมเศร้าเราใส่ใจ เพื่อดูแลให้คำปรึกษาปัญหาโรคซึมเศร้ากับตำรวจและครอบครัว
832347
กรมสุขภาพจิต แนะประชาชนใช้ " 3 วิธี คลายเครียด" ขณะรถติดเดินทางกลับบ้านฉลองปีใหม่