'สุรินทร์'มองแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวโปร่งใส
ข่าวเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 18:25 น.
797693
อดีตเลขาธิการอาเซียน มองไทยร่วมประเทศเพื่อนบ้าน แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวโปร่งใส เกิดประสิทธิภาพ
นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงานขณะนี้ จะต้องมีการจัดระบบแรงงานต่างด่าวให้ถูกต้อง โปร่งใส รวมถึงมีประสิทธิภาพ ตรงไปตรงมา เพื่อไม่ให้มีใครมาใช้ผลประโยชน์จากตลาดแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ขณะนี้ ซึ่งไทยและเพื่อนบ้านจะต้องพัฒนาทำตลาดแรงงานอาเซียนให้โปร่งใส โดยการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไทยย่อมต้องเปิดรับทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีจากประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นจะต่องร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมพึ่งพากันในการขับเคลื่อนประเทศและเศรษฐกิจ พร้อมมองว่า การเคลื่อนย้ายของภาคแรงงานต่างด้าว ถือเป็นจุดเด่นของอาเซียน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
812379
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เตรียมหารือนัดแรก วางกรอบแนวทางการทำงานขับเคลื่อนประเทศพรุ่งนี้
812355
กรมการขนส่งทางบก มุ่งมั่นพัฒนางานทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ตอบทุกโจทย์ความต้องการประชาชนยุคดิจิทัล
812350
ปิดการลงทุนในตลาดหุ้นไทยตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ดัชนีปรับเพิ่มขึ้น 8.54 จุด แตะ 1,667.59 จุด
812327
“ปตท. – ธ.ก.ส. รวมพลัง ร่วมใจช่วยเกษตรกร” เพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิตการเกษตร ร่วมดูแลสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน