สบน.เผยหนี้สาธารณะ พ.ค. แตะ 42.90% ต่อ GDP
ข่าวเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 11:21 น.
797580
สบน. เผยหนี้สาธารณะเดือน พ.ค. แตะ 42.90% ต่อ GDP วงเงิน 6.34 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 79,903.50 ล้านบาท 

นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ หรือ สบน. เปิดเผยรายงานหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 พบว่า มีจำนวนวงเงินอยู่ที่ 6,347,824.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.90 ของ GDP โดยแบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 4,912,277.61 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 971,707.95 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) 446,277.21 ล้านบาท และ หนี้หน่วยงานของรัฐ 17,561.61 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะคงค้างเพิ่มขึ้นสุทธิ 79,903.50 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นเกิดจากการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 65,000 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้ที่จะครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2560 

นอกจากนี้ นายธีรัชย์ กล่าวถึงกรณีการแก้ไขกฎหมายการบริหารหนี้สาธารณะเรื่องขอบเขต และนิยาม หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาคการเงิน ไม่ให้นำมารวมกับหนี้สาธารณะของรัฐ ว่าเรื่องดังกล่าวนั้นทาง สบน. ยืนยันว่าไม่มีผลต่อการคำนวนหนี้สาธารณะคงค้างของรัฐบาล เพราะการกู้เงินไม่ได้นำมาคำนวณตั้งแต่แรก และเป็นไปตามหลักสากล เนื่องจากการก่อหนี้เพื่อทำนโยบายด้านการเงินของธนาคารกลาง จำเป็นต้องกู้เงินจำนวนมาก ในช่วงสั้นๆ จนเกินกรอบวินัยการคลัง

INN News Image     INN News Image     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
812379
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เตรียมหารือนัดแรก วางกรอบแนวทางการทำงานขับเคลื่อนประเทศพรุ่งนี้
812355
กรมการขนส่งทางบก มุ่งมั่นพัฒนางานทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ตอบทุกโจทย์ความต้องการประชาชนยุคดิจิทัล
812350
ปิดการลงทุนในตลาดหุ้นไทยตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ดัชนีปรับเพิ่มขึ้น 8.54 จุด แตะ 1,667.59 จุด
812327
“ปตท. – ธ.ก.ส. รวมพลัง ร่วมใจช่วยเกษตรกร” เพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิตการเกษตร ร่วมดูแลสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน