ข่าวในพระราชสำนักวันที่21เมษายน2560
ข่าวราชสำนัก วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560 20:48 น.
778722
ข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พุทธศักราช 2560

วันนี้ (21 เม.ย.2560) เวลา 16.35 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุมตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ครั้งที่ 2/2560 ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงร่วมการประชุมฯ ด้วย

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระประสงค์ให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง ซึ่งรัฐบาลได้สนองพระประสงค์ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

การประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินโครงการฯ ในแผน 8 ยุทธศาสตร์ที่กำหนด อาทิ รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ในรอบไตรมาสของปี 2560 ที่ผ่านมา ข้อมูลระบาดวิทยาจำนวนคนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ไม่มีผู้เสียชีวิต การติดตามความคืบหน้าระบบศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องในการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ที่มีมาตรฐาน การจัดประชุมนานาชาติ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2017) จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเดือนกันยายน 2560 การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนตระหนักในความร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเมื่อสัมผัสแล้วไม่รักษา จะต้องเสียชีวิต และการจัดการประกวด Thailand Rabies Award การแข่งขันชุมชนดีเด่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้าข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
798700
พระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าไตร บรรพชาสามเณรนักเรียน 83 รูป ที่ จ.นครพนม ถวายเป็นพระราชกุศล 65 พรรษา
797747
กรมการปกครอง นำพสกนิกร จำนวน 1,500 คน จาก จ.สกลนคร จ.ปัตตานี จ.อ่างทอง เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
797599
พระเจ้าอยู่หัว ร.10 พระราชทานอุปกรณ์การเรียน แก่นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จ.นราธิวาส
796013
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปลี่ยนเครื่องทรง "พระแก้วมรกต"