แถลงสำนักพระราชวังในหลวงเสด็จสวรรคต
ข่าวราชสำนัก ในหลวง วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 19:25 น.
736283
แถลงสำนักพระราชวัง ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เวลา 15.52 น. สิริพระชนมพรรษา 89

ประกาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 ตามที่ สำนักพระราชวัง ได้แถลงให้ทราบ
เป็นระยะแล้วนั้น

แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวรหาคลายไม่ ได้ทรุดหนักลงตามลำดับ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิราราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองพระราชสมบัติได้ 70 ปี


สำนักพระราชวัง
13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559
Tags : ในหลวง
INN News Image     INN News Image     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News ในหลวง
779685
สำนักพระราชวัง สรุปยอดรวมประชาชน เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพวานนี้ 27,935 คน รวม 174 วัน มี 6,450,556 คน
779616
กรมการปกครอง นำพสกนิกร 1,500 คน จากร้อยเอ็ด ลำปาง มุกดาหาร รวม 3 จังหวัด กราบถวายบังคมพระบรมศพ
779516
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมครอบครัว เข้ากราบพระบรมศพในหลวง ร.9 พร้อมระบุ จะนำความรู้ที่เรียนมาถ่ายทอดให้เด็กรุ่นหลัง
779502
ผอ.สวนนงนุช ย้ายต้นมะขามล็อตสุดท้าย 30 ต้น เพื่อนำไปอนุบาลพักฟื้น ระบุภาคภูมิใจที่ได้ทำงานเพื่อในหลวง ร.9