ข่าวในพระราชสำนักวันที่4เมษายน2557
ข่าวราชสำนัก วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2557 20:00 น.
528504
ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันศุกร์ที่ 4 เมษายน พุทธศักราช 2557

วันนี้ เวลา 14.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ความรู้ทางวิชาการที่บัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาจากมหาวิทยาลัย เป็นปัจจัยพื้นฐานที่แต่ละคนจะนำไปใช้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองในวันข้างหน้า แต่การที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จดังกล่าวนั้น ก็จำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนตนเองหลายอย่าง อย่างหนึ่งคือ จะต้องฝึกตนให้มีความอุตสาหะพากเพียร ที่จะปฏิบัติสร้างสรรค์งานจากพื้นฐานที่มีอยู่ให้ก้าวหน้ามั่นคงขึ้นโดยลำดับ อย่างหนึ่งคือ จะต้องฝึกตนให้มีความเฉลียวฉลาดที่จะปรับปรุงตัวปรับปรุงงานให้ทันการณ์ ทันเวลา และให้ประสานสอดคล้องกับผู้ร่วมงาน ตลอดจนถึงผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง อีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญมาก คือ จะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่องานและต่อวิชาการของตน ไม่หวังประโยชน์จากงานโดยมิชอบ และไม่นำวิชาการไปใช้ในทางที่เป็นโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม บัณฑิตทุกคนมีความรู้ทางวิชาการพร้อมอยู่แล้ว จึงควรจะได้ฝึกฝนอบรมตนดังที่กล่าว ด้วยความตั้งใจพยายามโดยสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนแก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

เวลา 11.52 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 916 เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 4 - 14 เมษายน 2557

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทางวิชาการ โดยจะทรงลงพระนามในบันทึกความเข้าใจกับสำนักงานสาธารณสุขอังกฤษ ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการในเบื้องต้นกับมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์ และทรงหารือทางวิชาการด้านเคมี กับศาสตราจารย์ เซอร์ อลัน แบตเตอร์สบี ณ เมืองเคมบริดจ์

เวลา 10.10 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.42 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน “คนไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 5” ณ บริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) จำกัด อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
765655
ข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวัง วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560
765420
ข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวัง วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560
765319
พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่พระภิกษุสงฆ์ - ชาวบ้าน ใน จ.ระนอง ที่ประสบภัยน้ำท่วม
765191
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบผ้าห่มพระราชทาน นักเรียนชาวไทยภูเขาดอยแม่เหาะ จ.แม่ฮ่องสอน