ข่าวในพระราชสำนักวันที่4เมษายน2557
ข่าวราชสำนัก วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2557 20:00 น.
528504
ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันศุกร์ที่ 4 เมษายน พุทธศักราช 2557

วันนี้ เวลา 14.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ความรู้ทางวิชาการที่บัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาจากมหาวิทยาลัย เป็นปัจจัยพื้นฐานที่แต่ละคนจะนำไปใช้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองในวันข้างหน้า แต่การที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จดังกล่าวนั้น ก็จำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนตนเองหลายอย่าง อย่างหนึ่งคือ จะต้องฝึกตนให้มีความอุตสาหะพากเพียร ที่จะปฏิบัติสร้างสรรค์งานจากพื้นฐานที่มีอยู่ให้ก้าวหน้ามั่นคงขึ้นโดยลำดับ อย่างหนึ่งคือ จะต้องฝึกตนให้มีความเฉลียวฉลาดที่จะปรับปรุงตัวปรับปรุงงานให้ทันการณ์ ทันเวลา และให้ประสานสอดคล้องกับผู้ร่วมงาน ตลอดจนถึงผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง อีกอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญมาก คือ จะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่องานและต่อวิชาการของตน ไม่หวังประโยชน์จากงานโดยมิชอบ และไม่นำวิชาการไปใช้ในทางที่เป็นโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม บัณฑิตทุกคนมีความรู้ทางวิชาการพร้อมอยู่แล้ว จึงควรจะได้ฝึกฝนอบรมตนดังที่กล่าว ด้วยความตั้งใจพยายามโดยสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนแก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

เวลา 11.52 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 916 เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 4 - 14 เมษายน 2557

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทางวิชาการ โดยจะทรงลงพระนามในบันทึกความเข้าใจกับสำนักงานสาธารณสุขอังกฤษ ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการในเบื้องต้นกับมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์ และทรงหารือทางวิชาการด้านเคมี กับศาสตราจารย์ เซอร์ อลัน แบตเตอร์สบี ณ เมืองเคมบริดจ์

เวลา 10.10 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.42 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน “คนไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 5” ณ บริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) จำกัด อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
739406
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
739347
หมายกำหนดการ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวารพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
739296
ประชาชนยังหลั่งไหลต่อแถวเข้าแสดงความอาลัยพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่อง
739277
ประชาชนจำนวนมาก ต่อแถวเข้าแสดงความอาลัย พระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองบุคคลเข้ม...