ปลัดคมนาคม มอบนโยบายลุยแก้รถติด
ข่าวเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2556 12:15 น.
486272
ปลัดกระทรวงคมนาคม มอบนโยบาย ลุยแก้รถติด พัฒนาระบบราง เน้นความโปร่งใส
นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมมอบนโยบายการบริหารงานกระทรวงคมนาคม ว่า ได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ให้เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงคมนาคม อาทิ การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เร่งรัดการพัฒนาระบบราง พัฒนาการขนส่งทั้งทางรางและทางน้ำ ให้เป็นเส้นทางหลักของประเทศ รวมไปถึง พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งทุกประเภท ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม จัดทำแผนงาน / โครงการและมาตรการรองรับการดำเนินงานทุกด้านที่เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง การเดินทางของประชาชน รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน โดยการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
738624
อุตฯ ตรวจโรงงานริมน้ำแม่กลอง สั่งดำเนินคดีราชบุรีเอทานอลตามกฎหมาย พร้อมสร้างโมเดลจำลองหาเหตุปลากระเบนตาย
738621
ห้างค้าปลีก เผย ยอดขายเสื้อสีดำ 10 วัน เพิ่มถึง 5 เท่า พร้อมประสานผู้ผลิตเพิ่มปริมาณสอนค้าให้เพียงพอ
738613
พล.อ.อ.ประจิน เตรียมเรียก Facebook - Line หารือจัดการเว็บไซต์หมิ่นสถาบัน พร้อมร่วมภาครัฐติดตามเข้มงวด วอน ปชช. หยุดไลก์ หยุดแชร์
738609
มกอช. กรมวิชาการเกษตร จับมือโมเดิร์นเทรด - ค้าส่ง ยกระดับการแก้ปัญหาสารพิษตกค้าง ในผักและผลไม้