INN Advertising Material - 004
ปลัดคมนาคม มอบนโยบายลุยแก้รถติด
ข่าวเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2556 12:15น.
486272
ปลัดกระทรวงคมนาคม มอบนโยบาย ลุยแก้รถติด พัฒนาระบบราง เน้นความโปร่งใส
นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมมอบนโยบายการบริหารงานกระทรวงคมนาคม ว่า ได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ให้เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงคมนาคม อาทิ การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เร่งรัดการพัฒนาระบบราง พัฒนาการขนส่งทั้งทางรางและทางน้ำ ให้เป็นเส้นทางหลักของประเทศ รวมไปถึง พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งทุกประเภท ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม จัดทำแผนงาน / โครงการและมาตรการรองรับการดำเนินงานทุกด้านที่เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง การเดินทางของประชาชน รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน โดยการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
636187
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผย เตรียมยกคณะเยือนปากีสถาน เปิดเจรจา FTA ขยายการค้าให้ได้ 2 พันล้านเหรียญฯ ปี 61
636185
ส.อ.ท. มองเป้าผลิตรถยนต์ 3 ล้านคัน ในปี 2560 ต้องเลื่อนออกไปเป็นปี 2562 - 2563 หลังอีโคคาร์เฟส 2 เกิด หวังรัฐเร่งเสริมดึงดูดลงทุน
636168
นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รับ สหรัฐฯ คงเทียร์ 3 ไทย กระทบ รอประเมินตัวเลขความเสียหายสิ้นเดือนนี้
636163
บริษัท ขนส่ง คาด วันนี้คนเดินทางกลับเข้ากรุง หลังหยุดยาวมากสุด 150,000 คน ย้ำเตรียมพร้อมรถรองรับ ไร้ปัญหาผู้โดยสารตกค้าง