INN Advertising Material - 004
ปลัดคมนาคม มอบนโยบายลุยแก้รถติด
ข่าวเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2556 12:15น.
486272
ปลัดกระทรวงคมนาคม มอบนโยบาย ลุยแก้รถติด พัฒนาระบบราง เน้นความโปร่งใส
นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมมอบนโยบายการบริหารงานกระทรวงคมนาคม ว่า ได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ให้เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงคมนาคม อาทิ การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เร่งรัดการพัฒนาระบบราง พัฒนาการขนส่งทั้งทางรางและทางน้ำ ให้เป็นเส้นทางหลักของประเทศ รวมไปถึง พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งทุกประเภท ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม จัดทำแผนงาน / โครงการและมาตรการรองรับการดำเนินงานทุกด้านที่เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง การเดินทางของประชาชน รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน โดยการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
628573
กระทรวงพาณิชย์ สั่งทูตพาณิชย์ เข้มงวดร้านอาหารไทยในต่างประเทศ หลังพบร้องเรียนไม่ได้มาตรฐาน Thai Select
628565
"หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร" คาดส่งออกปีนี้ติดลบ รับปัญหาหนี้กรีซมีผลกระทบหุ้นไทย จับตาเงินทุนไหลออก
628563
สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ยืนยัน ไม่มีไข่ปลอม ชี้ไม่คุ้มลงทุน คาดเป็นของด้อยคุณภาพ เหมาะทำอาหารปลา
628560
"พล.อ.ฉัตรชัย" สั่งทูตพาณิชย์เกาะติดวิกฤตหนี้กรีซ หวั่นกระทบส่งออกตลาดอียู