INN Advertising Material - 004
ปลัดคมนาคม มอบนโยบายลุยแก้รถติด
ข่าวเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2556 12:15น.
486272
ปลัดกระทรวงคมนาคม มอบนโยบาย ลุยแก้รถติด พัฒนาระบบราง เน้นความโปร่งใส
นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมมอบนโยบายการบริหารงานกระทรวงคมนาคม ว่า ได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ให้เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงคมนาคม อาทิ การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เร่งรัดการพัฒนาระบบราง พัฒนาการขนส่งทั้งทางรางและทางน้ำ ให้เป็นเส้นทางหลักของประเทศ รวมไปถึง พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งทุกประเภท ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม จัดทำแผนงาน / โครงการและมาตรการรองรับการดำเนินงานทุกด้านที่เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง การเดินทางของประชาชน รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน โดยการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
555353
บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ (30 ก.ค.) เปิดทำการเมื่อเวลา 10.00 น. ดัชนีปรับตัวลดลง 6.52 จุด แตะที่ระดับ 1,512.27 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย ...
555349
เอสเอ็มอีแบงก์ แต่งตั้งคณะกรรมการธนาคาร ตามที่ หัวหน้า คสช. ได้เห็นชอบ จำนวน 9 คน มีผล 30 ก.ค.
555346
ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "อนาคตเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤติการเมือง"
555291
กกพ.ชุดใหม่ เร่งศึกษาเคาะราคาค่าไฟงวด ก.ย. - ธ.ค. 57 พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นท่อส่งก๊าซแก่บุคคลที่สาม