INN Advertising Material - 004
ปลัดคมนาคม มอบนโยบายลุยแก้รถติด
ข่าวเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2556 12:15น.
486272
ปลัดกระทรวงคมนาคม มอบนโยบาย ลุยแก้รถติด พัฒนาระบบราง เน้นความโปร่งใส
นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมมอบนโยบายการบริหารงานกระทรวงคมนาคม ว่า ได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ให้เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงคมนาคม อาทิ การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เร่งรัดการพัฒนาระบบราง พัฒนาการขนส่งทั้งทางรางและทางน้ำ ให้เป็นเส้นทางหลักของประเทศ รวมไปถึง พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งทุกประเภท ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม จัดทำแผนงาน / โครงการและมาตรการรองรับการดำเนินงานทุกด้านที่เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง การเดินทางของประชาชน รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน โดยการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
554138
กฟผ. ลงนามซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดัน 500 กิโลโวลต์ เพื่อรับซื้อไฟจากน้ำงึม 3 และน้ำเทิน 1 ปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาคตะวันออก
554130
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมดึงผู้ประกอบการธุรกิจบริการ แฟรนไชส์ ค้าส่งค้าปลีกสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกัน
554124
ซุปเปอร์บอร์ด คาดสรุปกรอบปฏิรูปรัฐวิสาหกิต ภายใน 6 เดือน ก่อนเสนอ คสช. พิจารณาต่อไป
554109
บล.เคทีบี ชี้ภาพรวมหุ้นไทยวันนี้ รอปัจจัยจากการพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม แนะสัปดาห์หน้าจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ผลประกอบการ Q2/57