INN Advertising Material - 004
ปลัดคมนาคม มอบนโยบายลุยแก้รถติด
ข่าวเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2556 12:15น.
486272
ปลัดกระทรวงคมนาคม มอบนโยบาย ลุยแก้รถติด พัฒนาระบบราง เน้นความโปร่งใส
นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมมอบนโยบายการบริหารงานกระทรวงคมนาคม ว่า ได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ให้เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงคมนาคม อาทิ การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เร่งรัดการพัฒนาระบบราง พัฒนาการขนส่งทั้งทางรางและทางน้ำ ให้เป็นเส้นทางหลักของประเทศ รวมไปถึง พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งทุกประเภท ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม จัดทำแผนงาน / โครงการและมาตรการรองรับการดำเนินงานทุกด้านที่เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง การเดินทางของประชาชน รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน โดยการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
614440
ส.อ.ท.แนะรัฐเร่งเปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบ 21 หวั่นช้ากระทบเชื่อมั่นนักลงทุน - หวั่นปลดพนักงานออก
614431
กระทรวงอุตฯ เล็งลงนาม MOU ร่วมกลาโหม เข้าสำรวจแร่ในพื้นที่ทหาร คาดมีปริมาณสำรองแร่ควอตซ์-เหล็กคุณภาพสูง
614428
งาน e-Gov Day 2015 by EGA วันสุดท้าย ปชช.ให้ความสนใจร่วมงานต่อเนื่อง พร้อมร่วมทำบัตรประชาชน
614413
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผย 5 ปีตั้งเป้าขยายการค้าไทยเวียดนาม 2 หมื่นล.$ พร้อมถก JTC มิ.ย. นี้