INN Advertising Material - 004
ปลัดคมนาคม มอบนโยบายลุยแก้รถติด
ข่าวเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2556 12:15น.
486272
ปลัดกระทรวงคมนาคม มอบนโยบาย ลุยแก้รถติด พัฒนาระบบราง เน้นความโปร่งใส
นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมมอบนโยบายการบริหารงานกระทรวงคมนาคม ว่า ได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ให้เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงคมนาคม อาทิ การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เร่งรัดการพัฒนาระบบราง พัฒนาการขนส่งทั้งทางรางและทางน้ำ ให้เป็นเส้นทางหลักของประเทศ รวมไปถึง พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งทุกประเภท ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม จัดทำแผนงาน / โครงการและมาตรการรองรับการดำเนินงานทุกด้านที่เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง การเดินทางของประชาชน รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน โดยการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
566509
ธนาคารกรุงไทย จับมือ กรุงไทยพานิชประกันภัย ออกบัตรเดบิต KTB Shop Smart Blue Diamond Xtra เพิ่มสิทธิประโยชน์
566507
บล.ฟินันเซีย ไซรัส มองหุ้นไทยขยับขึ้น แต่ระวังแรงขายกดดัน หลังตลาดรับข่าวบวกมากพอสมควร
566502
ส.อ.ท. เผย ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม เดือนสิงหาคม 2557 อยู่ที่ระดับ 88.7 ลดลงครั้งแรกในรอบ 4 เดือน
566474
อดีตเลขาธิการอาเซียน ยอมรับไทยยังต้องเผชิญความท้าทายในหลายด้าน จึงต้องเร่งพัฒนานวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงสู่อาเซียน