INN Advertising Material - 004
ปลัดคมนาคม มอบนโยบายลุยแก้รถติด
ข่าวเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2556 12:15 น.
486272
ปลัดกระทรวงคมนาคม มอบนโยบาย ลุยแก้รถติด พัฒนาระบบราง เน้นความโปร่งใส
นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมมอบนโยบายการบริหารงานกระทรวงคมนาคม ว่า ได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ให้เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงคมนาคม อาทิ การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เร่งรัดการพัฒนาระบบราง พัฒนาการขนส่งทั้งทางรางและทางน้ำ ให้เป็นเส้นทางหลักของประเทศ รวมไปถึง พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งทุกประเภท ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม จัดทำแผนงาน / โครงการและมาตรการรองรับการดำเนินงานทุกด้านที่เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง การเดินทางของประชาชน รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน โดยการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
643611
หุ้นสหรัฐ ปิดผสมแดนบวกเล็กน้อย น้ำมันไนเม็กซ์ เพิ่มขึ้น50เซนต์ ทองคำลดลง 9.10 ดอลลาร์
643570
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จ่อชงแผนเร่งด่วนช่วย SMEs วงเงิน 1.04 แสนล้าน หารือสมคิด 4 ก.ย.ก่อนเคาะเข้าครม.
643564
บรรยากาศการซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ตลอดทั้งวัน เพิ่มขึ้น 11.03 จุด แตะ 1,383.48 จุด มูลค่าซื้อขาย 41,351.26 ล้านบาท
643559
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยันรัฐเร่งสร้างความเชื่อมั่นเน้นส่งเสริมลงทุนยังอุบนิรโทษกรรมภาษีกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหรือไม่