INN Advertising Material - 004
ปลัดคมนาคม มอบนโยบายลุยแก้รถติด
ข่าวเศรษฐกิจ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2556 12:15 น.
486272
ปลัดกระทรวงคมนาคม มอบนโยบาย ลุยแก้รถติด พัฒนาระบบราง เน้นความโปร่งใส
นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมมอบนโยบายการบริหารงานกระทรวงคมนาคม ว่า ได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน แก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ให้เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงคมนาคม อาทิ การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เร่งรัดการพัฒนาระบบราง พัฒนาการขนส่งทั้งทางรางและทางน้ำ ให้เป็นเส้นทางหลักของประเทศ รวมไปถึง พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งทุกประเภท ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม จัดทำแผนงาน / โครงการและมาตรการรองรับการดำเนินงานทุกด้านที่เกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง การเดินทางของประชาชน รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน โดยการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
732861
กยศ. เผย ปีงบ 59 ผู้กู้กองทุนชำระหนี้สูงแตะ 20,335 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.83% ชี้ สนช. อยู่ระหว่างพิจารณากฎหมายใหม่บังคับใช้ปี 60
732850
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผย ความเชื่อมั่นครัวเรือนขยับขึ้นเป็นเดือนที่ 2 แตะระดับสูงสุด ในรอบ 7 เดือน
732849
ตลท.เชิญร่วมสัมมนา “เปิดโลกการร่วมลงทุนในธุรกิจ Startup” 7 ต.ค. 59
732848
กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าส่งเสริมเอสเอ็มอีจังหวัด ลดต้นทุนเพิ่มรายได้พัฒนาศักยภาพต่อยอดธุรกิจ