INN Advertising Material - 004
เอกชน ชี้ แนวโน้มราคาข้าวโพดขาลง
ข่าวเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2556 19:28น.
478472
นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ชี้ แนวโน้มราคาข้าวโพดขาลง เหตุผลผลิตโลกล้น วอนทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เปิดเผยว่า สํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า สถานการณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วโลกขณะนี้มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากผลผลิตข้าวโพดในตลาดโลกมีมากขึ้น โดยได้ประเมินขั้นต้นว่าผลผลิตข้าวโพดโลกปี 2556/2557 จะเพิ่มขึ้นเป็น 957 ล้านตัน จากปีก่อนที่มีผลผลิตเพียง 858 ล้านตัน ส่งผลให้ระดับราคาข้าวโพดลดลงกว่าร้อยละ 30 ซึ่งจะกระทบต่อราคาข้าวโพดทุกประเทศทั่วโลก อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงประเทศไทย

สำหรับประเทศไทย คาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556/2557 ว่า จะมีปริมาณ 4.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2 ขณะที่ความต้องการใช้ลดลง โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ เดือน ก.ค. 2556 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 6.89 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.42 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของตลาดโลก

อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ท่ามกลางราคาข้าวโพดตลาดโลก กำลังเป็นไปในทิศทางขาลง จึงอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
595903
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เตรียมถกปัญหาค่าธรรมเนียมแท็กซี่สุวรรณภูมิ สัปดาห์หน้า วาง 3 แนวทาง
595881
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 19,510.92 บาท ขายออกบาทละ 20,300 บาท
595875
ผู้ใช้รถยนต์ NGV ทยอยเติมก๊าซตามปกติ หลังราคาปรับขึ้น 50 สต.ต่อกิโลกรัมวันนี้ ขณะ แท็กซี่โอดต้นทุนพุ่ง วอนรัฐช่วย
595854
"ธนวรรธน์" เชื่อ ท่าทีสหรัฐฯ ต่อไทยไม่มีผลต่อเศรษฐกิจ จับตาสถานการณ์ในยุโรป หลังเงินเฟ้อ ธ.ค. ของเยอรมันติดลบ