INN Advertising Material - 004
เอกชน ชี้ แนวโน้มราคาข้าวโพดขาลง
ข่าวเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2556 19:28 น.
478472
นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ชี้ แนวโน้มราคาข้าวโพดขาลง เหตุผลผลิตโลกล้น วอนทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เปิดเผยว่า สํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า สถานการณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วโลกขณะนี้มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากผลผลิตข้าวโพดในตลาดโลกมีมากขึ้น โดยได้ประเมินขั้นต้นว่าผลผลิตข้าวโพดโลกปี 2556/2557 จะเพิ่มขึ้นเป็น 957 ล้านตัน จากปีก่อนที่มีผลผลิตเพียง 858 ล้านตัน ส่งผลให้ระดับราคาข้าวโพดลดลงกว่าร้อยละ 30 ซึ่งจะกระทบต่อราคาข้าวโพดทุกประเทศทั่วโลก อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงประเทศไทย

สำหรับประเทศไทย คาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556/2557 ว่า จะมีปริมาณ 4.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2 ขณะที่ความต้องการใช้ลดลง โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ เดือน ก.ค. 2556 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 6.89 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.42 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของตลาดโลก

อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ท่ามกลางราคาข้าวโพดตลาดโลก กำลังเป็นไปในทิศทางขาลง จึงอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
662165
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผย รัฐบาลพร้อมดึงเอกชนร่วมพัฒนานวัตกรรม สร้างความยั่งยืนของธุรกิจในอนาคต
662149
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ชูแผนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพิ่มรายได้ คาดปี 59 ถึง 2.3 ลลบ.
662147
"รองนายกฯสมคิด" เล็งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มต้นปีหน้า ดึงเอกชนเสริมแข็งแกร่ง
662146
สรท. ชี้ รัสเซียลงนามกฎหมายคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจตุรกี กระทบส่งออกไทยปีหน้าแน่นอน รอดูสถานการณ์ก่อนประเมินความเสียหาย