INN Advertising Material - 004
เอกชน ชี้ แนวโน้มราคาข้าวโพดขาลง
ข่าวเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2556 19:28 น.
478472
นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ชี้ แนวโน้มราคาข้าวโพดขาลง เหตุผลผลิตโลกล้น วอนทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เปิดเผยว่า สํานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า สถานการณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วโลกขณะนี้มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากผลผลิตข้าวโพดในตลาดโลกมีมากขึ้น โดยได้ประเมินขั้นต้นว่าผลผลิตข้าวโพดโลกปี 2556/2557 จะเพิ่มขึ้นเป็น 957 ล้านตัน จากปีก่อนที่มีผลผลิตเพียง 858 ล้านตัน ส่งผลให้ระดับราคาข้าวโพดลดลงกว่าร้อยละ 30 ซึ่งจะกระทบต่อราคาข้าวโพดทุกประเทศทั่วโลก อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงประเทศไทย

สำหรับประเทศไทย คาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556/2557 ว่า จะมีปริมาณ 4.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2 ขณะที่ความต้องการใช้ลดลง โดยราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ เดือน ก.ค. 2556 เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 6.89 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.42 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของตลาดโลก

อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ท่ามกลางราคาข้าวโพดตลาดโลก กำลังเป็นไปในทิศทางขาลง จึงอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
709611
กระทรวงพาณิชย์ ชี้ หากไทยได้ปรับสถานะค้ามนุษย์เป็น Tier 2 ช่วยผลสั่งซื้อมากขึ้น ผู้ซื้อมีความเชื่อมั่น
709609
แลนดี้ โฮม มองธุรกิจรับสร้างบ้านครึ่งปีหลังเริ่มฟื้นตัว กฎหมายภาษีที่ดินช่วยกระตุ้น
709598
รองปลัดกระทรวงคมนาคม คาดผลศึกษาโครงการศูนย์คมนาคมพหลโยธินเสร็จ ก.ค. ก่อนชง ครม. อนุมัติ ต.ค. 59 นี้
709596
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ฯ เตรียมเสนอให้ รองนายก "วิษณุ" พิจารณาใช้ ม.44 ยึดพื้นที่ ส.ป.ก.