INN Advertising Material - 004
คำขวัญวันแม่ปี2556ดูนางดูแม่ชายหญิงชั่วดีมีกฎเกณฑ์
ข่าวราชสำนัก วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2556 20:16น.
468922
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี 2556 'คำโบราณว่าดูนางดูอย่างแม่คือคำแปลว่าแม่ดีมีลูกเด่น จะชายหญิงรู้ชั่วดีมีกฎเกณฑ์ เพราะจัดเจนแบบอย่างในทางดี'
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2556 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า "คำโบราณว่าดูนางดูอย่างแม่ คือคำแปลว่าแม่ดีมีลูกเด่น จะชายหญิงรู้ชั่วดีมีกฎเกณฑ์ เพราะจัดเจนแบบอย่างในทางดี"
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
562747
ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันอาทิตย์ ที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2557
562498
สำนักพระราชวัง แถลงการณ์ ฉบับที่ 3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยดีขึ้น น้ำหนักเพิ่ม งดถวายสารอาหารทางพระโลหิต
562419
ข่าวในพระราชสำนัก พระบรมมหาราชวัง ประจำวันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม พุทธศักราช 2557
562320
สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานข้าวสาร ให้นักกีฬาเรือพายทีมชาติไทย ชุดเตรียมเอเชี่ยนเกมส์ 2014