INN Advertising Material - 004
ปลัดคค.เผยบังคังใช้กม.เข้มงวดคุมวิทยุเถื่อน
ข่าวเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2556 16:11น.
460059
ปลัดคมนาคม เผย บังคังใช้ กม. เข้มงวด คุมวิทยุเถื่อน รบกวนการเดินอากาศ

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการ
เดินอากาศ พ.ศ. 2521 นั้น ได้มีการประกาศใช้มานานแล้ว แต่ที่ผ่านมาไม่ได้มีการบังคับใช้ที่เข้มงวด จึงทำให้วิทยุชุมชนที่ไม่มีการจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ยังมีการละเมิดกฎหมายอยู่ ทำให้คลื่นวิทยุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการบินของนักบิน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้

อย่างไรก็ตาม ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวต่อว่า ต่อไปจะต้องมีการประชุมหารือกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขปัญหา ทั้งนี้เห็นสมควรว่า ต้องใช้มาตรการบทลงโทษที่ชี้ขาด ตามร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบาง
ประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 มาตรา 8 มีโทษจำคุก 1 - 15 ปี ตามความผิดที่กระทำ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
612800
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน BIG & BIH April 2015 งานแสดงสินค้าดีไซน์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่ไบเทค บางนา
612803
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เผย 21 เม.ย.นี้ ได้ตัวเลขส่งออก ปี 58 หลังถกร่วมเอกชน มั่นใจเป็นบวกได้
612797
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญร่วมเสวนา “รวมพลคนลงทุน” เจาะลึกแนวโน้ม มุมมองเศรษฐกิจ แนวคิดการลงทุนจากกูรู วันที่ 23 เม.ย.
612794
สำรวจราคาสินค้าตลาดเงินวิจิตร ย่านวงเวียนใหญ่ หลังสงกรานต์ พบส่วนใหญ่ทรงตัว มีเพียงผักใบเขียวแพงขึ้น จากอากาศร้อน