INN Advertising Material - 004
ปลัดคค.เผยบังคังใช้กม.เข้มงวดคุมวิทยุเถื่อน
ข่าวเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2556 16:11น.
460059
ปลัดคมนาคม เผย บังคังใช้ กม. เข้มงวด คุมวิทยุเถื่อน รบกวนการเดินอากาศ

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการ
เดินอากาศ พ.ศ. 2521 นั้น ได้มีการประกาศใช้มานานแล้ว แต่ที่ผ่านมาไม่ได้มีการบังคับใช้ที่เข้มงวด จึงทำให้วิทยุชุมชนที่ไม่มีการจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ยังมีการละเมิดกฎหมายอยู่ ทำให้คลื่นวิทยุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการบินของนักบิน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้

อย่างไรก็ตาม ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวต่อว่า ต่อไปจะต้องมีการประชุมหารือกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขปัญหา ทั้งนี้เห็นสมควรว่า ต้องใช้มาตรการบทลงโทษที่ชี้ขาด ตามร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบาง
ประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 มาตรา 8 มีโทษจำคุก 1 - 15 ปี ตามความผิดที่กระทำ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
576260
ธ.ก.ส. เปิดโครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 57/58 วงเงิน 34,788 ล้านบาท พร้อมจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท ให้กับชาวนาที่เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางเกิน ...
576258
กสทช. พร้อมร่วมหารือกับตัวแทนภาคประชาสังคมในพื้น จ.สงขลา แจกคูปองกลุ่มนอกทะเบียนราษฎร์รายได้น้อย
576252
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดงานคืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงคลัง ที่ จ.เชียงใหม่ พร้อมจำหน่ายไข่ไก่ฟองละ 1 บาท 1 แสนฟอง
576246
กสทช. ร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภค ลงพื้นที่สำรวจสัญญาณทีวีดิจิตอล จ.สงขลา พร้อมสำรวจจุดรับแลกคูปอง