INN Advertising Material - 004
ปลัดคค.เผยบังคังใช้กม.เข้มงวดคุมวิทยุเถื่อน
ข่าวเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2556 16:11น.
460059
ปลัดคมนาคม เผย บังคังใช้ กม. เข้มงวด คุมวิทยุเถื่อน รบกวนการเดินอากาศ

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการ
เดินอากาศ พ.ศ. 2521 นั้น ได้มีการประกาศใช้มานานแล้ว แต่ที่ผ่านมาไม่ได้มีการบังคับใช้ที่เข้มงวด จึงทำให้วิทยุชุมชนที่ไม่มีการจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ยังมีการละเมิดกฎหมายอยู่ ทำให้คลื่นวิทยุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการบินของนักบิน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้

อย่างไรก็ตาม ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวต่อว่า ต่อไปจะต้องมีการประชุมหารือกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขปัญหา ทั้งนี้เห็นสมควรว่า ต้องใช้มาตรการบทลงโทษที่ชี้ขาด ตามร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบาง
ประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 มาตรา 8 มีโทษจำคุก 1 - 15 ปี ตามความผิดที่กระทำ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
586970
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มั่นใจ ธ.ค. 2557ได้เห็นยางพารา 60 บาท/กก. ลั่น เป้าหมายต่อไปที่ 70 บาท ฟันธง ราคาผ่านจุดต่ำสุดแล้ว
586944
เลขาธิการ กสทช. เผย กรณี ปชช. ยังไม่ได้รับคูปองลอตแรก สามารถขอรับได้ที่ไปรษณีย์ ยันไม่ถือว่าเสียสิทธิ์
586926
เลขาธิการ สศช. สรุปผลประชุม GMS ผู้นำพอใจ เห็นชอบแผนลงทุนระยะเร่งด่วน 5 ปี วงเงิน 3 หมื่นล้านเหรียญ
586919
นายกรัฐมนตรี พอใจ การประชุม GMS ทุกฝ่ายร่วมมือดี ดันเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 ชายแดน พร้อมปฏิรูปลดความแตกแยก