INN Advertising Material - 004
ปลัดคค.เผยบังคังใช้กม.เข้มงวดคุมวิทยุเถื่อน
ข่าวเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2556 16:11น.
460059
ปลัดคมนาคม เผย บังคังใช้ กม. เข้มงวด คุมวิทยุเถื่อน รบกวนการเดินอากาศ

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการ
เดินอากาศ พ.ศ. 2521 นั้น ได้มีการประกาศใช้มานานแล้ว แต่ที่ผ่านมาไม่ได้มีการบังคับใช้ที่เข้มงวด จึงทำให้วิทยุชุมชนที่ไม่มีการจดทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ยังมีการละเมิดกฎหมายอยู่ ทำให้คลื่นวิทยุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการบินของนักบิน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้

อย่างไรก็ตาม ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวต่อว่า ต่อไปจะต้องมีการประชุมหารือกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแก้ไขปัญหา ทั้งนี้เห็นสมควรว่า ต้องใช้มาตรการบทลงโทษที่ชี้ขาด ตามร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบาง
ประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 มาตรา 8 มีโทษจำคุก 1 - 15 ปี ตามความผิดที่กระทำ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
629996
พีทีที โกลบอล เคมิคอล เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง ร่วมมือตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำภาคตะวันออก เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งกักเก็บน้ำ
629987
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดนิทรรศการ แสดงผลงานผู้เข้าชิงรางวัลดีมาร์คโชว์ 2015
629969
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยภัยแล้งหนุนราคาข้าวสูงขึ้น มั่นใจประมูลข้าว 1.39 ล้านตันพรุ่งนี้คึกคัก
629964
ผู้บริหาร ธนาคารกสิกรไทย แนะ จับค่ากลุ่มสหภาพยุโรป ถกแก้หนี้กรีซคืนนี้ หลัง ประชาชนโหวต NO ไม่รับมาตรการรัดเข็มขัด