INN Advertising Material - 004
ไทยสปริงจัดชุมนุมออนไลน์ThaiSpringForum
ข่าวการเมือง วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2556 12:45น.
459194
แกนนำกลุ่มไทยปริง ร่วมแถลง จัดกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ วันที่ 23 มิ.ย. - 28 ก.ค. ถ่ายทอดสดผ่าน FB "Thai Spring Forum"

พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร พร้อมด้วย นายแก้วสรร อติโพธิ นายขวัญสรวง อติโพธิ ผู้ประสานงานกลุ่มไทยสปริง ร่วมกันแถลงกิจกรรม ไทยสปริง 2 ที่จะมีการประชุมออนไลน์ ในหัวข้อ แข็งข้อพวกทรยศเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการต่อต้านการบริหารรัฐบาล ทางโซเชียลมีเดีย พร้อมทั้งติดอาวุธทางปัญญา ทั้งนี้จะมีการชุมนุมออนไลน์เป็นจำนวน 6 ครั้ง ทุกวันอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม โดยจะถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊กชื่อไทยสปริง คอลัมน์ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า กลุ่มไทยสปริง จะคลื่อนไหวในพื้นที่ออนไลน์เท่านั้น ไม่มีทางชุมนุมในพื้นที่สาธารณะ และทุกอย่างจะดำเนินตามกรอบของกฎหมาย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
567922
สำนักงาน กกต. รายงาน ผลการดำเนินการสรรหา สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ส่วนกรณีข้อร้องเรียน หาก คสช. มีคำสั่งให้ สอบสวนข้อเท็จจริง ก็พร้อมจะรับมาดำเนินการ
567915
'ภุชงค์' แถลง กกต. ดำเนินการส่งบัญชีรายชื่อบุคคลรับการสรรหา สปช. ครบ 77 จว. ให้ คสช. ดำเนินการแล้ว ยัน ไม่เปิดเผยรายชื่อ เพราะ กกต. ทำตามหน้าที่ ที่ได...
567898
'สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย' เผย ประชุม สนช. 25 ก.ย. พิจารณาร่างข้อบังคับวาระเดียว สมาชิกขอสงวนคำแปรญัตติ 48 มาตรา หวังเสร็จในวันเดียว
567892
รมว.มท. ตรวจเยี่ยมกรมการพัฒนาชุมชน เน้นย้ำแนวทาง 5 เรื่องสำคัญ ตั้งเป้า ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดยั่งยืน