INN Advertising Material - 004
ไทยสปริงจัดชุมนุมออนไลน์ThaiSpringForum
ข่าวการเมือง วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2556 12:45น.
459194
แกนนำกลุ่มไทยปริง ร่วมแถลง จัดกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ วันที่ 23 มิ.ย. - 28 ก.ค. ถ่ายทอดสดผ่าน FB "Thai Spring Forum"

พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร พร้อมด้วย นายแก้วสรร อติโพธิ นายขวัญสรวง อติโพธิ ผู้ประสานงานกลุ่มไทยสปริง ร่วมกันแถลงกิจกรรม ไทยสปริง 2 ที่จะมีการประชุมออนไลน์ ในหัวข้อ แข็งข้อพวกทรยศเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการต่อต้านการบริหารรัฐบาล ทางโซเชียลมีเดีย พร้อมทั้งติดอาวุธทางปัญญา ทั้งนี้จะมีการชุมนุมออนไลน์เป็นจำนวน 6 ครั้ง ทุกวันอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม โดยจะถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊กชื่อไทยสปริง คอลัมน์ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า กลุ่มไทยสปริง จะคลื่อนไหวในพื้นที่ออนไลน์เท่านั้น ไม่มีทางชุมนุมในพื้นที่สาธารณะ และทุกอย่างจะดำเนินตามกรอบของกฎหมาย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
608776
มติกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สปช. เลือก สมบัติ,ดิเรก,นิรันดร์,บุญเลิศ,นันทวัฒน์ ตัวแทนผู้อภิปรายรัฐธรรมนูญร่างแรก รวม 100 มาตรา โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง
608755
จอห์น วอลเตอร์ สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดิน ต้องปราศจากอคติ ซื่อสัตย์สุจริต
608748
มติที่ประชุม กสท. ระงับออนแอร์ช่อง TV24 และพักใบอนุญาตช่อง Peace TV 7 วัน หลังนำเสนอเนื้อหายั่วยุ ปลุกปั่น ขัดกับประกาศ คสช.
608737
พล.อ.อุดมเดช มอบ พล.อ.ปรีชา - จุตินันท์ - พล.ต.โอสถ เป็นประธานแถลงโครงการ สานฝันฮีโร่ ทหารกล้าสู่นักกีฬาคนพิการ