INN Advertising Material - 004
'สังศิต'แนะรัฐบาลอย่าหาแกนนำหน้ากากขาว
ข่าวการเมือง วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2556 15:28น.
457850
"สังศิต พิริยะรังสรรค์" แนะ รัฐบาลอย่าหาแกนนำหน้ากากขาว  ชี้เป็นการแสดงออกของคนรุนใหม่ ไม่คิดล้มรัฐ

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กล่าวนำเสนอกรอบคิดมุม
มองเรื่องกระบวนการหน้ากากขาว กับกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อประชาธิไตย ว่า การเคลื่อนไหวของกลุ่มหน้ากากขาวนั้น เป็นการเคลื่อนไหวสมัยใหม่ โดยใช้โซเชียลมีเดียในการเชิญชวนมาชุมนุมโดยไม่มีผู้นำในการเคลื่อนไหว ดังนั้นรัฐบาลไม่จำเป็นต้องหาแกนนำ นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวของกลุ่มหน้ากากขาว เป็นการแสดงออกของคนรุ่นใหม่ ที่มีการศึกษา ไม่พอใจระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน แต่ก็ไม่ใช้ความรุนแรง และไม่เคลื่อนไหวเพื่อที่จะล้มล้างอำนาจของรัฐบาล

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
582366
พรรคความหวังใหม่ ส่งตัวแทนยื่นหนังสือเสนอความเห็น ต่อ สปช. เรียกร้องความสามัคคี ร่วมกันเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตย
582343
"ยรรยง" อดีต รมช.พาณิชย์ เปิดตัวหนังสือ "ฟังชาวนาบ้าง" สะท้อนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับชาวนา และนโยบายของรัฐ
582337
สมาคมสื่อ ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง กมธ.ปฏิรูป ขอประสาน กสทช. ระงับพิจารณาและประกาศบังคับใช้มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต
582331
นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ ชี้ ต้องมีการสร้างคนให้สอดคล้องความต้องการของประเทศและของโลก ขอทุกฝ่ายเคารพกติกา เร่งเดินหน้าประเทศ