INN Advertising Material - 004
'สังศิต'แนะรัฐบาลอย่าหาแกนนำหน้ากากขาว
ข่าวการเมือง วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2556 15:28น.
457850
"สังศิต พิริยะรังสรรค์" แนะ รัฐบาลอย่าหาแกนนำหน้ากากขาว  ชี้เป็นการแสดงออกของคนรุนใหม่ ไม่คิดล้มรัฐ

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กล่าวนำเสนอกรอบคิดมุม
มองเรื่องกระบวนการหน้ากากขาว กับกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อประชาธิไตย ว่า การเคลื่อนไหวของกลุ่มหน้ากากขาวนั้น เป็นการเคลื่อนไหวสมัยใหม่ โดยใช้โซเชียลมีเดียในการเชิญชวนมาชุมนุมโดยไม่มีผู้นำในการเคลื่อนไหว ดังนั้นรัฐบาลไม่จำเป็นต้องหาแกนนำ นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวของกลุ่มหน้ากากขาว เป็นการแสดงออกของคนรุ่นใหม่ ที่มีการศึกษา ไม่พอใจระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน แต่ก็ไม่ใช้ความรุนแรง และไม่เคลื่อนไหวเพื่อที่จะล้มล้างอำนาจของรัฐบาล

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
620285
'สุรพงษ์ กองจันทึก' มองไทยใช้วิธีผลักชาวโรฮีนจาดันออกเป็นเรื่องผิดกฏหมาย หากสิทธิมนุษยชนดี ความมั่นคงก็จะดีไปด้วย ด้าน 'อาลี' วอน นานาประเทศช่วยกันกดด...
620282
'บวรศักดิ์ อุวรรณโณ' ยัน รธน.ที่ร่างเป็นฉบับแรกของโลกที่บรรจุเรื่องการปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง หากต้องการให้เกิดภาคพลเมืองต้องทำให้ ปชช.ตระหนักต่อ...
620279
'สุริยะใส กตะศิลา' ติงคนต้านร่าง รธน.แบบเหมาเข่ง เชื่อกลุ่มขู่คว่ำร่าง หวังต่อรองรื้อหรือตัดหลายประเด็นทิ้ง ห่วงการเมืองภาคพลเมืองถูกตอน แนะ กมธ.ยกร่า...
620272
บวรศักดิ์แจงจัด รธน.มีเวลาถึง 23 ก.ค. กรรมาธิการเสนอ สปช. ร่างรัฐธรรมนูญจะต้องให้ประชาชนทำประชามติว่าจะยอมรับหรือไม่