INN Advertising Material - 004
'สังศิต'แนะรัฐบาลอย่าหาแกนนำหน้ากากขาว
ข่าวการเมือง วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2556 15:28น.
457850
"สังศิต พิริยะรังสรรค์" แนะ รัฐบาลอย่าหาแกนนำหน้ากากขาว  ชี้เป็นการแสดงออกของคนรุนใหม่ ไม่คิดล้มรัฐ

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้กล่าวนำเสนอกรอบคิดมุม
มองเรื่องกระบวนการหน้ากากขาว กับกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อประชาธิไตย ว่า การเคลื่อนไหวของกลุ่มหน้ากากขาวนั้น เป็นการเคลื่อนไหวสมัยใหม่ โดยใช้โซเชียลมีเดียในการเชิญชวนมาชุมนุมโดยไม่มีผู้นำในการเคลื่อนไหว ดังนั้นรัฐบาลไม่จำเป็นต้องหาแกนนำ นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวของกลุ่มหน้ากากขาว เป็นการแสดงออกของคนรุ่นใหม่ ที่มีการศึกษา ไม่พอใจระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน แต่ก็ไม่ใช้ความรุนแรง และไม่เคลื่อนไหวเพื่อที่จะล้มล้างอำนาจของรัฐบาล

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
569829
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่งเจ้าหน้าที่เร่งเตรียมสถานที่รับรายงานตัวสมาชิก สปช. พร้อมแล้ว
569825
รองเลขาธิการ กกต. เผย คกก.สืบสวน ขอขยายเวลาสอบทัวร์นกขมิ้นออกไปอีก 30 วัน ต้องการรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วน ด้าน "ยิ่งลักษณ์" ส่งเอกสารแจงแล้ว
569812
สนช. ผ่านร่างกฎหมายวาระ 3 แล้ว จำนวน 2 ฉบับ ขณะพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งต่อ
569806
กกต. เผย มติที่ประชุม 99/57 ให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง และสั่งให้จัดการเลือกตั้งใหม่ กรณี ผู้สมัคร ส.อบต.บางแม่นาง นนทบุรี