INN Advertising Material - 004
เขตบางนาเตรียมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก
ข่าวสังคม วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2556 14:34น.
456923
เขตบางนา เตรียมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. นี้  ร่วมกันกำจัดขยะด้านหลังโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
นายพิทักษ์ สงวนวงษ์ ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. แจ้งว่า วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งในปี 2556 นี้  ทางสำนักงานเขตฯ ร่วมกับ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิ.ย. 56 เวลา 08.00-10.00 น.  ณ ลำรางสาธารณะหลังโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์  โดยมีนักเรียนอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และชาวชุมชนใกล้เคียง ร่วมกันกำจัดขยะ จอกแหน และเทน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพในลำราง เพื่อบำบัดน้ำเสีย ทั้งนี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมให้ลำรางสวย น้ำใสอย่างยั่งยืน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
563024
เรดาร์ สำนักการระบายน้ำ กทม. พบฝนกระจายหลายพื้นที่ขณะนี้ ขณะที่ ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดพร้าว ขาออก ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้า
562993
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เตือน 10 จังหวัด เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก
562986
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ก.สาธารณสุข ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อีโบลาอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง ยังไม่พบผู้ป่วยในไทย
562984
อุตุฯ เตือนไทยตอนบนยังมีฝน ร้อยละ 80 ของพื้นที่ ขณะที่กรุงเทพตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 ขณะ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาต...