INN Advertising Material - 004
ดอนเมืองเลือกตั้งส.ส.เขต12วันที่16มิ.ย.
ข่าวการเมือง วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2556 16:10น.
454399
ผอ.เขต  เผย ดอนเมือง เลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 12 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ ที่ 16 มิ.ย. 2556

นายภูมิพัฒน์ ดำรงเกียรติศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่างเขตเลือกตั้งที่ 12 (ยกเว้นแขวงสนามบิน) ในวันที่ 16 มิ.ย. 56 เวลา 08.00 - 15.00 น. และกำหนดเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 9 มิ.ย. 56 เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย เขตได้จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 12 แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งอยู่ ณ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตดอนเมือง โทร. 0 2565 9405, 0 2565 9415

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าผู้ที่ไม่สามารถออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 16 มิ.ย. 56 สามารถขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 9 มิ.ย. 56 โดยให้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าระหว่างวันที่ 27 - 31 พ.ค. 56 ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตดอนเมือง เวลา 08.00 - 18.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
566624
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เผย มติสภามหิดล ให้เวลา 3 สัปดาห์ "รัชตะ" ใช้ดุลพินิจตัดสินใจเลือกเพียงตำแหน่งเดียว
566618
บอร์ด กสท. เลื่อนถกช่อง 3 หารือแนวทางออกคู่ขนานพรุ่งนี้ เหตุต่างฝ่ายยังทำการบ้านไม่เสร็จ
566606
ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ยุบพรรคไทยพอเพียง เหตุไม่จัดทำรายงานใช้จ่ายเงินตามความจริง พร้อมเพิกถอยสิทธิเลือกตั้ง หัวหน้าและกรรมการบริหารพรรค 5 ปี
566600
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "พล.ต.อ.สมยศ" ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีผล 1 ตุลาคม