INN Advertising Material - 004
ดอนเมืองเลือกตั้งส.ส.เขต12วันที่16มิ.ย.
ข่าวการเมือง วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2556 16:10น.
454399
ผอ.เขต  เผย ดอนเมือง เลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 12 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ ที่ 16 มิ.ย. 2556

นายภูมิพัฒน์ ดำรงเกียรติศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่างเขตเลือกตั้งที่ 12 (ยกเว้นแขวงสนามบิน) ในวันที่ 16 มิ.ย. 56 เวลา 08.00 - 15.00 น. และกำหนดเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 9 มิ.ย. 56 เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย เขตได้จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 12 แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งอยู่ ณ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตดอนเมือง โทร. 0 2565 9405, 0 2565 9415

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าผู้ที่ไม่สามารถออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 16 มิ.ย. 56 สามารถขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 9 มิ.ย. 56 โดยให้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าระหว่างวันที่ 27 - 31 พ.ค. 56 ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตดอนเมือง เวลา 08.00 - 18.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
620411
สปช. พิจารณาปฏิรูปที่ดิน "ปราโมทย์" แจง มี 5 แนวทาง ต้องใช้กลไกพิเศษ ดึง ปชช. เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐแก้ปัญหา
620410
ผู้บัญชาการทหารบก ยัน จนท.ไม่ได้ใช้ความรุนแรงกับ น.ศ. เชิญชวนทุกฝ่าย ร่วมเวทีแสดงความเห็นกับ คสช. ปลาย พ.ค.นี้
620416
มาสเตอร์โพล เผย ปชช. ร้อยละ 97.1 ไว้วางใจ คสช. แก้ปัญหาประเทศต่อไป มั่นใจแก้ค้ามนุษย์-ประมงผิดกฎหมาย-คุมราคาหวยได้
620401
สภาปฏิรูปแห่งชาติ เห็นชอบ 166 ต่อ 4 รายงานโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี เตรียมเสนอ คณะรัฐมนตรี