INN Advertising Material - 004
ดอนเมืองเลือกตั้งส.ส.เขต12วันที่16มิ.ย.
ข่าวการเมือง วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2556 16:10น.
454399
ผอ.เขต  เผย ดอนเมือง เลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 12 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ ที่ 16 มิ.ย. 2556

นายภูมิพัฒน์ ดำรงเกียรติศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่างเขตเลือกตั้งที่ 12 (ยกเว้นแขวงสนามบิน) ในวันที่ 16 มิ.ย. 56 เวลา 08.00 - 15.00 น. และกำหนดเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 9 มิ.ย. 56 เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย เขตได้จัดตั้ง ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 12 แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งอยู่ ณ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตดอนเมือง โทร. 0 2565 9405, 0 2565 9415

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าผู้ที่ไม่สามารถออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 16 มิ.ย. 56 สามารถขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 9 มิ.ย. 56 โดยให้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าระหว่างวันที่ 27 - 31 พ.ค. 56 ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตดอนเมือง เวลา 08.00 - 18.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
614377
สปช. เสรี เตรียมเสนอแก้บทเฉพาะกาล ให้ สปช., กมธ.ยกร่างฯ รัฐธรรมนูญ อยู่ต่อ ลุยร่างกฎหมายลูก และปฏิรูปให้เสร็จ หลังมี รธน. ใหม่
614374
นายกรัฐมนตรี สั่งสาธารณสุข,กองทัพ จัดทีมแพทย์เตรียมบรรเทาทุกข์แผ่นดินไหวเนปาล พร้อมกำชับ กต. ดูแลคนไทย ทางด้าน การบินไทยแจ้งเที่ยวบินกรุงเทพฯ-กาฐมาณฑุ...
614371
"ธวัชชัย" แจงขอแก้ไข ก.ค.ส. ให้มีคณะอนุกรรมการราชการครูเและกระจายอำนาจไปยังส่วนราชการพื้นที่ สถานศึกษา
614353
สภาปฏิรูปแห่งชาติ พิจารณารัฐธรรมนูญร่างแรก วันสุดท้าย ถกภาค 4 ว่าด้วยการปฏิรูปต่อเนื่อง สมาชิกหนุนให้ประเทศเดินหน้า ชี้ เป็นหัวใจสำคัญ ของ รธน.