INN Advertising Material - 004
นร. ร.ร.พระดาบส รับมอบถุงพระราชทาน
ข่าวภูมิภาค วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2556 12:16น.
453118
เลขาธิการโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานมอบถุงพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนพระดาบส

ที่ห้องประชุม โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา นายบัญญัติ จันทน์เสนะ เลขาธิการโครงการพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทาน แก่นักเรียนรุ่นที่ 4 ของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนักเรียนในพื้นที่ จ.ยะลา จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี และ จ.สงขลา เข้ารับถุงพระราชทานครั้งนี้ จำนวน 60 คน  ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด และเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน โรงเรียนพระดาบสฯ เป็นอย่างมาก

INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
620136
ถนนยุบตัวเป็นโพรงขนาดใหญ่ลึก 3 เมตร อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร คาดเหตุจากภัยแล้ง
620135
เร่งทำฝนหลวง เติมน้ำให้กับเขื่อนป่าสักฯ และพื้นที่ทางการเกษตรภาคกลาง กระทบภัยแล้ง
620138
ปัญหาพื้นที่กัดเซาะชายฝั่งบางเสร่ เข้าข่ายวิกฤติ กรมโยธาธิการและผังเมืองทุ่ม 35 ล้าน แก้ไขด่วน
620130
รพ.สต.โนนสว่าง จ.กาฬสินธุ์ ทำแปลงเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นต้นแบบของชาวบ้าน