INN Advertising Material - 004
พณ.ปลื้มงานเทศกาลไทยที่คุนหมิงสำเร็จ
ข่าวเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2556 19:48 น.
452507
ทูตพาณิชย์ คุนหมิง เผย จัดงานเทศกาลไทยประจําปี 2556 สัปดาห์ก่อน ประสบความสําเร็จ สร้างตลาดสินค้าไทยได้
นางชไมพร เจือเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ ทูตพาณิชย์ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางสำนักงาน ได้มีการจัดเทศกาลไทยประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิดเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยขึ้น ที่นครคุนหมิง ซึ่งมีสถานประกอบการไทยกว่า 80 แห่ง 42 จังหวัด และผู้ประกอบการร้านอาหารไทย ในนครคุนหมิง เข้าร่วมงานในการจำหน่ายสินค้า ทั้ง งานหัตถกรรม งานฝีมือแกะสลัก สิ่งทอ เครื่องประดับ อัญมณี และของตกบ้าน รวมทั้งร้านอาหารไทย ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า และขยายตลาดไปยังท้องถิ่นจากผู้เข้าชมงานกว่า 1,000 คน และมีมูลค่าการค้าขายภายในงานไม่ต่ำกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
731986
ปูนซิเมนต์ไทย มั่นใจ ไทยพาณิชย์ พัฒนาระบบ SCG Smart Payroll โซลูชั่นบริการจ่ายเงินเดือนพนักงาน
731985
กรมการจัดหางาน เผย เอกชน 7,310 แห่ง ต้องการจ้างพนักงาน 206,053 คน แนะใช้ Smart Job Center เพื่อความสะดวกหางาน
731975
ตลท.ร่วมมือขยายช่องทางการเข้าถึงกองทุนรวม หวังเพิ่มฐานลูกค้า ล่าสุดมี 4.9 ล้านบัญชี
731974
ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เชื่อการพัฒนาระบบงานตลาดทุน จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงกองทุนรวมมากขึ้น