INN Advertising Material - 004
โครงการอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
ข่าวสังคม วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2556 10:45น.
451615
หลายหน่วยงานร่วมทำโครงการ อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของเด็กไทย

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ) ร่วมกับ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการ "Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ขึ้น โดยให้การสนับสนุนทุนจัดซื้อหนังสือที่เหมาะสมสำหรับเด็กประถมศึกษา ปีที่ 5 ที่ร่วมในโครงการทั้ง 183 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ สำหรับเด็กในระดับประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนทุกสังกัด

ซึ่งจะเปิดตัวโครงการ "Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านฯ" พร้อมพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการฯ  ในวันนี้ ที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสจะทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 และในโอกาสที่ทรงแบบอย่างอันงดงามให้แก่เด็กและเยาวชนไทยในฐานะนักอ่าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
620276
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศช่วงเที่ยงวัน ทั่วไทยยังมีฝนฟ้าคะนอง คลื่ยลมแรง กทม.ฝนร้อยละ 30 ของพื้นที่
620273
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) รายงานแผ่นดินไหวพม่า 5.1 ริกเตอร์ ห่างจาก อ.ฝาง เชียงใหม่ 16 กม. ได้รับรู้แรงสั่นสะเทือน
620261
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมให้กำลังใจเพื่อนร่วมวิชาชีพ สื่อมวลชนชาวเนปาล
620242
กระทรวงสาธารณสุข เผยทีมแพทย์ไทย 3 ชุด ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาลแล้วกว่า 3,300 ราย - 25 พ.ค. นี้ เตรียมส่งชุดที่ 4