INN Advertising Material - 004
โครงการอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
ข่าวสังคม วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2556 10:45 น.
451615
หลายหน่วยงานร่วมทำโครงการ อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของเด็กไทย

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ) ร่วมกับ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการ "Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ขึ้น โดยให้การสนับสนุนทุนจัดซื้อหนังสือที่เหมาะสมสำหรับเด็กประถมศึกษา ปีที่ 5 ที่ร่วมในโครงการทั้ง 183 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ สำหรับเด็กในระดับประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนทุกสังกัด

ซึ่งจะเปิดตัวโครงการ "Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านฯ" พร้อมพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการฯ  ในวันนี้ ที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสจะทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 และในโอกาสที่ทรงแบบอย่างอันงดงามให้แก่เด็กและเยาวชนไทยในฐานะนักอ่าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
710196
อุตุฯ เผย ประเทศไทยมีแนวโน้มฝนลดลง ยกเว้น ภาค เหนือ อีสาน และตะวันออก ยังคงตกต่อเนื้องและตกหนักบางแห่ง ส่วน กทม.ปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่
710192
เรดาร์ กทม. พบฝนปานกลางย่านบางเขน สายไหม คลองสามวา ปริมาณฝนสูงสุดเขตป้อมปราบฯ 19.0 มม.
710132
บก.จร. เผย ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนงามวงศ์วาน ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้า ด้านวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเคลื่อนตัวได้ตามสัญญาณไฟ
710125
อุตุ ฯ เผย ประเทศไทยมีแนวโน้มฝนลดลง ด้านภาคเหนือ อีสาน ตะวันออก มีฝนตกต่อเนื่องหนักบางพื้นที่ กทม. ปริมณฑล ฝนร้อยละ 60