INN Advertising Material - 004
โครงการอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
ข่าวสังคม วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2556 10:45น.
451615
หลายหน่วยงานร่วมทำโครงการ อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของเด็กไทย

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ) ร่วมกับ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการ "Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ขึ้น โดยให้การสนับสนุนทุนจัดซื้อหนังสือที่เหมาะสมสำหรับเด็กประถมศึกษา ปีที่ 5 ที่ร่วมในโครงการทั้ง 183 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ สำหรับเด็กในระดับประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนทุกสังกัด

ซึ่งจะเปิดตัวโครงการ "Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านฯ" พร้อมพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการฯ  ในวันนี้ ที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสจะทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 และในโอกาสที่ทรงแบบอย่างอันงดงามให้แก่เด็กและเยาวชนไทยในฐานะนักอ่าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
614365
บก.จร.รายงาน ถนนสีลม สาทร รถยังเคลื่อนตัวได้ดี ขณะที่ถนนอโศก มีปริมาณรถมาก เนื่องจากจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง ขณะนี้เร่งระบายรถแล้ว
614324
กรมอุตุนิยมวิทยา เผย ไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่ง และมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไป - กทม.และปริมณฑล ฝนร้อยละ 40
614315
กรมอุตุฯ เตือน ไทยตอนบน มีพายุฝนฟ้าคะนองลมแรงบางแห่ง ระวัง ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างไม่แข็งแรง ขณ 26-27 เมษายนนี้ ฝนลดอุณหภูมิสูงขึ้น ส่วน กทม. ปริมณฑล ม...
614302
อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ใช้เทคนิคพิเศษตรวจเชื้อโรคมาลาเรีย รู้ผลเร็ว รักษาเร็วขึ้น