INN Advertising Material - 004
โครงการอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
ข่าวสังคม วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2556 10:45น.
451615
หลายหน่วยงานร่วมทำโครงการ อ่านเถิดเด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของเด็กไทย

มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (ประจักษ์-ละออ ตั้งคารวคุณ) ร่วมกับ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการ "Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ขึ้น โดยให้การสนับสนุนทุนจัดซื้อหนังสือที่เหมาะสมสำหรับเด็กประถมศึกษา ปีที่ 5 ที่ร่วมในโครงการทั้ง 183 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ สำหรับเด็กในระดับประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนทุกสังกัด

ซึ่งจะเปิดตัวโครงการ "Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่านฯ" พร้อมพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการฯ  ในวันนี้ ที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสจะทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 และในโอกาสที่ทรงแบบอย่างอันงดงามให้แก่เด็กและเยาวชนไทยในฐานะนักอ่าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
569665
กรมอุตุฯ เผย ทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีฝนตกในเกณฑ์กระจาย ภาคเหนือ ภาคอีสานมีแนวโน้มลดลง อากาศเย็นลง ขณะที่ กรุงเทพฯปริมณฑล ฝนร้อยละ 60
569656
กรมอุตุฯ เผย ประเทศไทย ยังมีฝนร้อยละ 40-70 ขณะที่ช่วง 1-2 สัปดาห์ จะเปลี่ยนผ่านฤดูจากฝนไปหนาว ส่งผลปริมาณฝนลดลง
569635
กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศช่วงเย็น ทั่วไทยยังคงมีฝนกระจาย เริ่มใกล้หน้าหนาวแล้ว กทม. ฝนมาก ร้อยละ 70
569562
รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. เผยมาตรการดูแลน้ำท่วม หากฝนได้เทกระหน่ำกรุงเทพฯ อีกครั้ง ชี้ได้เตรียมกำลังพร้อมที่จะช่วยเหลือ ปชช.