เลขากบข.เผยถ้ามีผู้ออกไม่กระทบฐานะกองทุน
ข่าวเศรษฐกิจ วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2556 12:34 น.
442934
เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เผย ผู้มีสิทธิ์เลือกออกจากกองทุน ต้องเป็นผู้รับราชการก่อนปี 2540 ยัน หากมีผู้ออกไม่กระทบฐานะกองทุน
น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. กล่าวว่า การคืนเงินประเดิมให้กับผู้รับราชการนั้น ผู้มีสิทธิ์ได้รับจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุราชการก่อนปี 2540 หรือ ก่อนกฎหมาย กบข. มีผลบังคับใช้ ซึ่งจะได้รับเงินประเดิมเป็นก้อน อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่การจัดตั้งกองทุนเงินประเดิมในขณะนี้ มีวงเงินอยู่ที่ 70,000 ล้านบาท ซึ่งมองว่า ผู้ที่จะออกจากระบบ กบข. ควรมีอายุราชการ 38 ปีขึ้นไป ถึงจะคุ้มกับการเลือกระบบ ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์เลือกระบบดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมกองทุน กบข. ซึ่งมีจำนวนอยู่กว่า 800,000 คน ทั้งนี้ยืนยันว่า การลาออกจากกองทุนของข้าราชการบางส่วนนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อฐานะกองทุน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
643066
ครม.รับทราบโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 59 วงเงิน 2.72 ล้านล้านบาท
643065
กระทรวงพาณิชย์ มั่นใจขายข้าวลอตที่ 6 ยังเป็นที่ต้องการของตลาด เพราะข้าวฤดูกาลใหม่ผลผลิตยังไม่ออก พร้อมเตรียมทบทวนเงื่อนไขการระบายข้าวใหม่ ขณะเตรียมลงพ...
643062
กระทรวงพาณิชย์ มั่นใจขายข้าวลอตที่ 6 ยังเป็นที่ต้องการของตลาด เพราะข้าวฤดูกาลใหม่ผลผลิตยังไม่ออก พร้อมเตรียมทบทวนเงื่อนไขการระบายข้าวใหม่
643060
ส.อ.ท.ติดตามผลงานมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ครม.ใหม่ เชื่อระยะสั้นช่วยกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ