INN Advertising Material - 004
อนาคตไทยโดนอาเซียนแย่งสัดส่วนสินค้าสําคัญ
ข่าวเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2556 21:35 น.
442802
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ หอการค้าไทย ชี้ อนาคตไทยในอาเซียนไม่สดใสเท่าที่ควร สินค้าสําคัญโดนแย่งส่วนแบ่งตลาดจํานวนมาก

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงบทวิเคราะห์ประเมิน 3 ปี การค้าการลงทุนภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2553 สถานะความโดดเด่นของประเทศไทยในอาเซียนยังคงไม่มีทิศทางที่ชัดเจน และกำลังตกอยู่ในสถานะตกต่ำ เนื่องจากมูลค่าการส่งออกของไทยลดลง และสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย อาทิ ยางพารา และข้าวสาร เป็นสินค้าที่ไม่มีอนาคต ถูกเวียดนามและพม่าแย่งส่วนแบ่งตลาดไป เช่นเดียวกับสินค้ามันสำปะหลัง กัมพูชาเป็นเทศที่ส่งออกสูงสุดในอาเซียน

แต่ทั้งนี้ ประเทศไทยยังคงมีอุตสาหกรรมที่โดดเด่น คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วน ผัก ผลไม้ และประเทศไทย จะต้องหาแนวทางในการส่งออกสินค้าไทยที่ขยายตัวลดลง ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
731584
สถาบันการบินพลเรือน เร่งพัฒนาสถาบันการบินพลเรือน รองรับมาตรฐาน ICAO
731578
รองปลัดกระทรวงคมนาคม สั่ง กปถ. เร่งเบิกจ่ายงบปี 60 และเดินหน้าโครงการจัดหาระบบตรวจสอบตำแหน่งที่หยุดรถโดยสาร แล้วเสร็จ ธ.ค.นี้
731577
กอช. แก้ไขหลักเกณฑ์สมัครกองทุนการออมแห่งชาติ มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้
731576
รมว.เกษตรฯ เดินทางเยือนราชอาณาจักรภูฏาน เป็นทางการ หารือความร่วมมือวิชาการเกษตร เผย ไทยได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มความร่วมมือด้านดิน...