INN Advertising Material - 004
อนาคตไทยโดนอาเซียนแย่งสัดส่วนสินค้าสําคัญ
ข่าวเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2556 21:35 น.
442802
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ หอการค้าไทย ชี้ อนาคตไทยในอาเซียนไม่สดใสเท่าที่ควร สินค้าสําคัญโดนแย่งส่วนแบ่งตลาดจํานวนมาก

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงบทวิเคราะห์ประเมิน 3 ปี การค้าการลงทุนภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2553 สถานะความโดดเด่นของประเทศไทยในอาเซียนยังคงไม่มีทิศทางที่ชัดเจน และกำลังตกอยู่ในสถานะตกต่ำ เนื่องจากมูลค่าการส่งออกของไทยลดลง และสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย อาทิ ยางพารา และข้าวสาร เป็นสินค้าที่ไม่มีอนาคต ถูกเวียดนามและพม่าแย่งส่วนแบ่งตลาดไป เช่นเดียวกับสินค้ามันสำปะหลัง กัมพูชาเป็นเทศที่ส่งออกสูงสุดในอาเซียน

แต่ทั้งนี้ ประเทศไทยยังคงมีอุตสาหกรรมที่โดดเด่น คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วน ผัก ผลไม้ และประเทศไทย จะต้องหาแนวทางในการส่งออกสินค้าไทยที่ขยายตัวลดลง ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
701537
ประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีฯ แนะเร่งพัฒนาบุคลากรรองรับการเข้าสู่สังคมดิจิทัลไทยแลนด์ ในอนาคต
701536
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย มั่นใจ e-Payment ปลอดภัย ลดต้นทุนประเทศ ยกระดับธรรมาภิบาลของไทย
701534
คณะกรรมการ e-Payment เปิดตัวเว็บไซต์ ติดตามความคืบหน้า โครงการ e-Payment ได้แล้ว
701503
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผย ผลสำรวจเศรษฐกิจภูมิภาคครึ่งปีแรก ชี้ คนส่วนใหญ่มองยังไม่ฟื้นตัว เหตุเจอทั้งภัยแล้ง ส่งออกลด หนี้เพิ่ม