INN Advertising Material - 004
อนาคตไทยโดนอาเซียนแย่งสัดส่วนสินค้าสําคัญ
ข่าวเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2556 21:35น.
442802
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ หอการค้าไทย ชี้ อนาคตไทยในอาเซียนไม่สดใสเท่าที่ควร สินค้าสําคัญโดนแย่งส่วนแบ่งตลาดจํานวนมาก

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงบทวิเคราะห์ประเมิน 3 ปี การค้าการลงทุนภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2553 สถานะความโดดเด่นของประเทศไทยในอาเซียนยังคงไม่มีทิศทางที่ชัดเจน และกำลังตกอยู่ในสถานะตกต่ำ เนื่องจากมูลค่าการส่งออกของไทยลดลง และสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย อาทิ ยางพารา และข้าวสาร เป็นสินค้าที่ไม่มีอนาคต ถูกเวียดนามและพม่าแย่งส่วนแบ่งตลาดไป เช่นเดียวกับสินค้ามันสำปะหลัง กัมพูชาเป็นเทศที่ส่งออกสูงสุดในอาเซียน

แต่ทั้งนี้ ประเทศไทยยังคงมีอุตสาหกรรมที่โดดเด่น คือ อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วน ผัก ผลไม้ และประเทศไทย จะต้องหาแนวทางในการส่งออกสินค้าไทยที่ขยายตัวลดลง ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
573942
ไทย หารือ หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน อียู หาแนวทางป้องกัน-แก้ไขกีดกันการค้า ยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าบริการไทย ในปี 58
573941
กระทรวงพาณิชย์ เผย เดือน ต.ค. อนุมัติต่างด้าวประกอบธุรกิจในไทยอีก 41 ราย เงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 589 คน
573938
ประชุม กพช. พรุ่งนี้ คาด กระทรวงพลังงาน เตรียมเสนอความคืบหน้า แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า การเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21
573930
กนอ. นำร่องแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรก เตรียมเสนอแก้กฎหมายเพิ่มอำนาจ ก่อสร้างสาธารณูปโภค รองรับ AEC