INN Advertising Material - 004
ผบ.ทบ.มอบรางวัลประกวดแต่งเพลงรักชาติ
ข่าวการเมือง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2556 17:18น.
442015
ผู้บัญชาการทหารบก มอบรางวัล ประกวดแต่งบทเพลงรักชาติ เพื่อส่งเสริมการรักชาติ และเข้าใจภาพลักษณ์ของทหาร
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดแต่งบทเพลงรักชาติ ซึ่งทางกรมกิจการพลเรือนทหารบก ได้จัดทำโครงการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนมีจิตสำนึกความรักชาติและเข้าใจภาพลักษณ์ของทหารว่า พร้อมพลีชีพเพื่อชาติได้ ทั้งนี้สำหรับผลการตัดสินของคณะกรรมการซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม มีดังนี้ คือ 1.ความรักของทหารที่มีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บทเพลงทหารแห่งแผ่นดิน โดย นายวิเชียร ตันติพิมลพันธ์ 2.ความรักของประชาชนที่มีต่อประเทศชาติ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บทเพลงแทนคุณแผ่นดิน โดย ร.อ.สุระชัย ถวิลไพร 3.ความรัก ความห่วงใย และความเห็นอกเห็นใจของพี่น้องประชาชนที่มีต่อทหาร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บทเพลงขวัญใจประชาชน โดย จ.ส.อ.โกเมฆ มีมาก และรางวัลพิเศษได้แก่ บทเพลงคิดอะไรไม่ออกบอกทหาร โดย คุณกำแหง เกรียงไกรธรณี

อย่างไรก็ตาม บทเพลงที่ชนะเลิศ ก็จะถูกนำไปจัดทำดนตรีใหม่ เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก และสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

INN News Image     INN News Image     
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
582110
ที่ประชุม สนช. มีมติ ไม่ให้ 'นิคม' ในสำนวนถอดถอน ขณะที่ประชุม กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ วันนี้ 'อภิสิทธิ์' เข้าให้ข้อเสนอแนะใน 3 หัวข้อหลัก หนุนทำประชามติ ...
582099
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบรับหลักการวาระแรก กฎหมายอุ้มบุญ แล้ว ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณา 18 คน กรอบเวลาทำงาน 30 วัน แปรญัตติภายใน...
582100
พล.อ.ประวิตร พร้อม ผบ.เหล่าทัพ ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันประเทศ สปป.ลาว - ประชุม กอ.รมน. รับทราบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่...
582084
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยันกระบวนการถอดถอน "นิคม-สมศักดิ์" ยึดตามขั้นตอน พร้อมเผย 9 มกราคม 2558 กำหนดแถลงเปิดคดียิ่งลักษณ์