INN Advertising Material - 004
ผบ.ทบ.มอบรางวัลประกวดแต่งเพลงรักชาติ
ข่าวการเมือง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2556 17:18น.
442015
ผู้บัญชาการทหารบก มอบรางวัล ประกวดแต่งบทเพลงรักชาติ เพื่อส่งเสริมการรักชาติ และเข้าใจภาพลักษณ์ของทหาร
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดแต่งบทเพลงรักชาติ ซึ่งทางกรมกิจการพลเรือนทหารบก ได้จัดทำโครงการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้พี่น้องประชาชนมีจิตสำนึกความรักชาติและเข้าใจภาพลักษณ์ของทหารว่า พร้อมพลีชีพเพื่อชาติได้ ทั้งนี้สำหรับผลการตัดสินของคณะกรรมการซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม มีดังนี้ คือ 1.ความรักของทหารที่มีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บทเพลงทหารแห่งแผ่นดิน โดย นายวิเชียร ตันติพิมลพันธ์ 2.ความรักของประชาชนที่มีต่อประเทศชาติ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บทเพลงแทนคุณแผ่นดิน โดย ร.อ.สุระชัย ถวิลไพร 3.ความรัก ความห่วงใย และความเห็นอกเห็นใจของพี่น้องประชาชนที่มีต่อทหาร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บทเพลงขวัญใจประชาชน โดย จ.ส.อ.โกเมฆ มีมาก และรางวัลพิเศษได้แก่ บทเพลงคิดอะไรไม่ออกบอกทหาร โดย คุณกำแหง เกรียงไกรธรณี

อย่างไรก็ตาม บทเพลงที่ชนะเลิศ ก็จะถูกนำไปจัดทำดนตรีใหม่ เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก และสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

INN News Image     INN News Image     
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
620048
"ดิเรก ถึงฝั่ง" บอก ไม่ทราบ สปช.เตรียมล็อบบี้ คว่ำร่าง รัฐธรรมนูญ ยืนยัน หากไม่มีการปรับแก้ ก็ไม่ให้ผ่าน การจัดทำคำขอแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
620060
นายกรัฐมนตรี แจง 1 ปี คสช. มุ่งนำสงบลดความขัดแย้ง ลุยแก้ไขปัญหาประเทศ ย้ำ ใช้หลักมนุษยธรรม แนะเตรียมป้องกันความเสี่ยงหลังราคายางปรับตัวดีขึ้น
620058
พระสุเทพ แจงป.ป.ช. ไม่เคยมีมติ ครม. ให้จัดซื้อจัดจ้างเป็นรายภาคหรือรวมศูนย์ ขอรวบรวมหลักฐานชี้แจง ต่ออนุกรรมการไต่สวนฯ อีกครั้งวันที่ 5 มิ.ย.
620056
"ธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์" บอก กกต. ทำเพื่อสนองความชอบธรรมทางการเมือง การตรวจสอบการทุจริตศูนย์ปฏิบัติการข่าวกองต้องร่วมมือกัน