INN Advertising Material - 004
มทภ.1ถกRBCกัมพูชาแก้ปัญหาแนวชายแดน
ข่าวการเมือง วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 14:17น.
434606
แม่ทัพภาคที่ 1 และผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 กัมพูชา ร่วมถก RBC ครั้งที่ 21 แก้ไขปัญหาแนวชายแดน

พล.ท.ไพบูลย์ คุ้มฉายา แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายไทย และ พล.อ.บุน เซ็ง ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายกัมพูชา เป็นประธานในการประชุมร่วมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - กัมพูชา (RBC) ครั้งที่ 21 ณ หอประชุมกองทัพภาคที่ 1 โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดน การกำหนดจุดประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ฝ่าย การกำหนดแนวทางร่วมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 การแก้ไขปีญหาการลักลอบเข้ามาตัดไม้พะยูงในฝั่งประเทศไทย การแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนของเขตแดน การลักลอบนำเข้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ รวมถึงปัญหาในด้านอื่น ๆ เพื่อให้มีการดำเนินการติดต่อประสานงาน และเสริมสร้างความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ ให้เกิดผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีลงนามร่างการประชุมร่วมดังกล่าวด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
620571
ผู้บัญชาการทหารเรือจัดเรือหลวงอ่างทอง ทัพเรือภาค 3 และเฮลิคอปเตอร์ สนับสนุนการช่วยเหลือชาวโรฮีนจา
620546
นายกรัฐมนตรี กังวลส่งต่อกระบวนการปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง ขออย่าขยายความขัดแย้ง กลุ่มเคลื่อนไหวให้เป็นหน้าที่ผู้ปกครองตักเตือน ย้ำดูแลชาวโรฮีนจาตา...
620536
วิษณุ เผย ครม.เสนอ 100 ประเด็น ไม่มีเรื่องที่มานายกรัฐมนตรี ห่วง ทำอย่างไรให้ประเทศสงบเรียบร้อย ควรมีคำตอบควรมีคำตอบในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ขณธที่ นายกรั...
620529
โฆษก กระทรวงการต่างประเทศ เผย สั่งสถานฑูตไทยในญี่ปุ่นเฝ้าดูเหตุแผ่นดินไหว ในวันนี้ ใกล้ชิด