INN Advertising Material - 004
มทภ.1ถกRBCกัมพูชาแก้ปัญหาแนวชายแดน
ข่าวการเมือง วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 14:17น.
434606
แม่ทัพภาคที่ 1 และผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 กัมพูชา ร่วมถก RBC ครั้งที่ 21 แก้ไขปัญหาแนวชายแดน

พล.ท.ไพบูลย์ คุ้มฉายา แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายไทย และ พล.อ.บุน เซ็ง ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายกัมพูชา เป็นประธานในการประชุมร่วมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - กัมพูชา (RBC) ครั้งที่ 21 ณ หอประชุมกองทัพภาคที่ 1 โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดน การกำหนดจุดประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ฝ่าย การกำหนดแนวทางร่วมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 การแก้ไขปีญหาการลักลอบเข้ามาตัดไม้พะยูงในฝั่งประเทศไทย การแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนของเขตแดน การลักลอบนำเข้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ รวมถึงปัญหาในด้านอื่น ๆ เพื่อให้มีการดำเนินการติดต่อประสานงาน และเสริมสร้างความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ ให้เกิดผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีลงนามร่างการประชุมร่วมดังกล่าวด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
574681
นายกรัฐมนตรี ขอประชาชนอย่ากู้นอกระบบเหตุดอกเบี้ยสูงรัฐบาลช่วยเหลือไม่ได้ พร้อมขู่ฟันนายทุนทวงหนี้โหด หาก พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ มีผลบังคับใช้
574678
นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" หวังไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งระบบราง พร้อมดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนา...
574677
นายกรัฐมนตรี ยัน เร่งออกมาตรการช่วยสวนยางเต็มที่ไม่นิ่งนอนใจ พร้อมยืนยันชาวนาได้เงินครบถ้วนแน่นอน
574674
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ยัน ไม่มีเจตนายื่นบัญชีในฐานะเป็น สนช. ล่าช้า หลังมีเหตุสุดวิสัยที่ต้องขอรับมอบอำนาจจากศาลก่อน