INN Advertising Material - 004
มทภ.1ถกRBCกัมพูชาแก้ปัญหาแนวชายแดน
ข่าวการเมือง วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 14:17น.
434606
แม่ทัพภาคที่ 1 และผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 กัมพูชา ร่วมถก RBC ครั้งที่ 21 แก้ไขปัญหาแนวชายแดน

พล.ท.ไพบูลย์ คุ้มฉายา แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายไทย และ พล.อ.บุน เซ็ง ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายกัมพูชา เป็นประธานในการประชุมร่วมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - กัมพูชา (RBC) ครั้งที่ 21 ณ หอประชุมกองทัพภาคที่ 1 โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดน การกำหนดจุดประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ฝ่าย การกำหนดแนวทางร่วมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 การแก้ไขปีญหาการลักลอบเข้ามาตัดไม้พะยูงในฝั่งประเทศไทย การแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนของเขตแดน การลักลอบนำเข้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ รวมถึงปัญหาในด้านอื่น ๆ เพื่อให้มีการดำเนินการติดต่อประสานงาน และเสริมสร้างความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ ให้เกิดผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีลงนามร่างการประชุมร่วมดังกล่าวด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
562562
การเสนอชื่อสรรหา สปช. วันที้ 17 มีผู้เสนอแล้ว 4,565 คน โดยที่ผ่านมา รองเลขาฯ กกต. ประชุมสรุภาพรวมปัญหาประจำวัน
562556
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอ "ฐะปาณีย์ อาจารวงศ์" เข้าสมัคร สปช. ด้านการเมือง ขณะ สำนักงบประมาณส่ง "เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม"
562541
บรรยากาศช่วงบ่ายของวันที่ 17 การรับสมัคร สปช. มีนิติบุคคล ยื่นเสนอชื่อแล้ว 163 คน ล่าสุด สำนักงบประมาณส่ง "เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม" เข้ารับการส...
562520
ม.ล.ปนัดดา คาด ฝ่ายซ่อมบำรุง จะส่งมอบงานการซ่อมแซมตึกไทยคู่ฟ้า ตึกสันติไมตรี และตึกนารีสโมสร ได้วันที่ 1 ก.ย.นี้