INN Advertising Material - 004
มทภ.1ถกRBCกัมพูชาแก้ปัญหาแนวชายแดน
ข่าวการเมือง วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 14:17น.
434606
แม่ทัพภาคที่ 1 และผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 กัมพูชา ร่วมถก RBC ครั้งที่ 21 แก้ไขปัญหาแนวชายแดน

พล.ท.ไพบูลย์ คุ้มฉายา แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายไทย และ พล.อ.บุน เซ็ง ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายกัมพูชา เป็นประธานในการประชุมร่วมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - กัมพูชา (RBC) ครั้งที่ 21 ณ หอประชุมกองทัพภาคที่ 1 โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดน การกำหนดจุดประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ฝ่าย การกำหนดแนวทางร่วมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 การแก้ไขปีญหาการลักลอบเข้ามาตัดไม้พะยูงในฝั่งประเทศไทย การแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนของเขตแดน การลักลอบนำเข้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ รวมถึงปัญหาในด้านอื่น ๆ เพื่อให้มีการดำเนินการติดต่อประสานงาน และเสริมสร้างความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ ให้เกิดผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีลงนามร่างการประชุมร่วมดังกล่าวด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
531256
เลขาธิการ กปปส. ขึ้นปราศรัยเวทีสวนลุมแล้ว ฉะ นายกรัฐมนตรี เลื่อนแจงปม "ถวิล" หวังซื้อเวลา อัด ศอ.รส. แถลงบีบศาลรัฐธรรมนูญ และ ป.ป.ช. ด้าน นป...
531254
ศอ.รส. ถอดเทปจ่อแจ้งความ "สุเทพ" เพิ่มล้มล้างปค. - ปลัด ยธ. ปัด โดนตำหนิ ยอมรับห่วงรัฐ กปปส. คิดต่างหวั่นแรง
531253
เวที คปท. คึก "คุณหญิงพรทิพย์" ขึ้นปราศรัย ลั่น ประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีการปฏิรูปในหลายด้าน ขณะที่รปภ.เข้มงวด
531245
แกนนำ กปปส. ติง ศอ.รส. ก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรม และ ไม่ควรเป็นกระบอกเสียงให้รัฐบาล