INN Advertising Material - 004
มทภ.1ถกRBCกัมพูชาแก้ปัญหาแนวชายแดน
ข่าวการเมือง วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 14:17น.
434606
แม่ทัพภาคที่ 1 และผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 กัมพูชา ร่วมถก RBC ครั้งที่ 21 แก้ไขปัญหาแนวชายแดน

พล.ท.ไพบูลย์ คุ้มฉายา แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายไทย และ พล.อ.บุน เซ็ง ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายกัมพูชา เป็นประธานในการประชุมร่วมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - กัมพูชา (RBC) ครั้งที่ 21 ณ หอประชุมกองทัพภาคที่ 1 โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดน การกำหนดจุดประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ฝ่าย การกำหนดแนวทางร่วมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 การแก้ไขปีญหาการลักลอบเข้ามาตัดไม้พะยูงในฝั่งประเทศไทย การแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนของเขตแดน การลักลอบนำเข้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ รวมถึงปัญหาในด้านอื่น ๆ เพื่อให้มีการดำเนินการติดต่อประสานงาน และเสริมสร้างความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ ให้เกิดผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีลงนามร่างการประชุมร่วมดังกล่าวด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
616407
นายกรัฐมนตรี เตรียมเป็นประธานจัดงาน "เทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ" - "Mitsuhiro" เข้าเยี่ยม ม.ร.ว.ปรีดิยาธร
616399
"มานิจ" ไม่หนักใจถูกจับตาประเด็นที่มานายกฯ ส.ส. ส.ว. ย้ำคณะกรรมาธิการยกร่างฯ ส่วนใหญ่เห็นด้วยให้ทำประชามติ
616397
"วันชัย" ย้ำส่วนตัวเสนอแก้ รธน. 2 ประเด็น ที่มา ส.ว. - สภาขับเคลื่อนปฏิรูป คาด ปธ.ตั้งกรรมการปฏิรูปตำรวจเสร็จสัปดาห์นี้
616396
"เทียนฉาย" นัดสมาชิกพิจารณาวาระการปฏิรูป ขณะ วิป สปช. ถกคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ