INN Advertising Material - 004
มทภ.1ถกRBCกัมพูชาแก้ปัญหาแนวชายแดน
ข่าวการเมือง วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 14:17น.
434606
แม่ทัพภาคที่ 1 และผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 กัมพูชา ร่วมถก RBC ครั้งที่ 21 แก้ไขปัญหาแนวชายแดน

พล.ท.ไพบูลย์ คุ้มฉายา แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายไทย และ พล.อ.บุน เซ็ง ผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายกัมพูชา เป็นประธานในการประชุมร่วมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย - กัมพูชา (RBC) ครั้งที่ 21 ณ หอประชุมกองทัพภาคที่ 1 โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงตามแนวชายแดน การกำหนดจุดประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ฝ่าย การกำหนดแนวทางร่วมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 การแก้ไขปีญหาการลักลอบเข้ามาตัดไม้พะยูงในฝั่งประเทศไทย การแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจนของเขตแดน การลักลอบนำเข้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ รวมถึงปัญหาในด้านอื่น ๆ เพื่อให้มีการดำเนินการติดต่อประสานงาน และเสริมสร้างความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ ให้เกิดผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย อย่างไรก็ตาม ในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีลงนามร่างการประชุมร่วมดังกล่าวด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
601891
นายกรัฐมนตรี มุ่งขจัดขัดแย้ง ขออย่ามีการชุมนุม ขณะยืนยัน เปิดสัมปทานยึดความรอบคอบ พร้อมรับฟังประชาชน ย้ำ ไม่ทำในสิ่งที่ออกนอกกรอบประชาธิปไตย ไม่ได้ปิด...
601872
"พล.อ.เลิศรัตน์" ระบุจะต้องนำร่างแก้ไขเพิ่มเติม รธน.ให้ประชาชนลงประชามติก่อนทูลเกล้าฯ พร้อมตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินการบังคับใช้ทุก 5 ปี
601869
"พล.อ.ประวิตร" เผยกำลังทำทิปรีพอร์ตเสนอสหรัฐอเมริกาเพื่อปลดจากเทียร์ 3 มาเป็นเทียร์ 2 ไม่แสดงความเห็นขัดแย้งในคณะสงฆ์
601867
"พล.อ.อนุพงษ์" ไม่วิจารณ์การยกร่างรัฐธรรนูญ รอให้มีข้อยุติ โยน สปช. ดูทำประชาพิจารณ์ ยังไม่ได้รับติดต่อให้ข้อมูลสลายม็อบ 53