ชมปราสาทสด๊กก๊อกธม-ปราสาทเขาน้อยสีชมพู
ไลฟสไตล์ วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 19:00 น.
434225
พาเที่ยวสระแก้ว ชมปราสาทสด๊กก๊อกธม และ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู

สวัสดีกุมภาพันธ์....เดือนแห่งความรัก ที่ทำให้บรรยากาศดูสดชื่นคึกคักหลังจากเทศกาลตรุษจีน  เปิดศักราชของต้นปี 2556 ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี  กับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

โครงการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ จัดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว โดยที่แรกของปี 2556 ก็คือ จังหวัดสระแก้ว และปราจีนบุรี  ทำให้เห็นได้ว่ากรมศิลปากรมีการดำเนินการงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องโดยมิได้หยุด ต้องขอชมเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากร ทุกท่านที่พยายามเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ สู่สาธารณชน ตามกำลังที่จะทำได้ถึงแม้จะเหนื่อยยาก ทำให้ผู้เขียนเกิดความศรัทธาในการทำงานเห็นถึงความพยายาม ในการทำหน้าที่ของกรมศิลปากร ที่ทำหน้าที่ดูแลทำนุ บำรุง รักษามรดกของชาติ  บางครั้งขาดการเหลียวแลในเรื่องงบประมาณจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  สิ่งที่ทำได้ขณะนี้คือการช่วยเผยแพร่เรื่องราวดี ๆ สู่ประชาชนคนไทย

เราออกเดินทางจากกรุงเทพฯ แต่เช้าตรู่ พร้อมรับฟังการบรรยายที่เข้มข้นจาก คุณสุนิสา จิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร ในเรื่องยุคก่อนประวัติศาสตร์ –ยุคประวัติศาสตร์ และหลักฐานทางโบราณวัตถุของจังหวัดสระแก้ว ทำให้ผู้ฟังมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเมื่อถึงสถานที่จริงก็ยิ่งเกิดความใจมากกว่าเดิม เช่น จังหวัดสระแก้ว มีที่มาจากสระน้ำโบราณ 2 สระ คือ สระแก้ว สระขวัญ ในสมัยกรุงธนบุรี  ได้เป็นที่แวะพักกองทัพของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกที่ยกทัพไปตีกัมพูชา และสระน้ำสองแห่งนี้ได้นำไปประกอบถือน้ำพิพัฒน์สัตยา

ปราสาทสด๊กก๊อกธมหรือปราสาทเมืองพร้าว  อยู่ที่ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ตั้งอยู่กลางป่าตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา  ชื่อสด๊กก๊อกธม เมื่อแปลแล้ว มีความหมายว่า” ปราสาทใหญ่ที่มีต้นกกขึ้นรกรุงรัง”  ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก และที่สำคัญมีการค้นพบจารึกความสำคัญที่กล่าวถึงลำดับกษัตริย์ราชวงศ์เขมร ใน  สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ศิลปะแบบเกาะแกร์  จากการเดินสำรวจปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นปราสาทที่มีรายละเอียดค่อนข้างสมบูรณ์

จากปราสาทสด๊กก๊อกธม เราออกเดินทางไปยังปราสาทเขาน้อยหรือประสารทเขาน้อยสีชมพู งานนี้ทำเอาเหนื่อยเล็กน้อย เพราะต้องเดินขึ้นยอดเขาน้อยสีชมพู เมื่อขึ้นไปด้านบนจะเห็นประเทศกัมพูชาซึ่งอยู่ห่างกันเพียงแค่  1 กิโลเมตร ปราสาทเขาน้อยสีชมพู อยู่ในเขต ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  เป็นศิลปะแบบสมโบร์ไพรกุก  อยู่ในยุคพุทธศตวรรษที่ 12  มีการค้นพบศิวลึงค์อันหมายถึงการบูชาพระศิวะ ในไศวนิกายอีกจำนวนมาก ซึ่งหลักฐานที่พบล้วนมีร่องรอยการทำลาย เช่น การขูดลบจารึก การทุบทำลายศิวลึงค์และการทุบทำลายแท่นฐานรูปเคารพต่าง ๆ หรือบ้างหลักฐานที่ยังคงปรากฏร่องรอยให้เห็น เช่น รูปช้าง ที่ต้องเพ่งพินิจจริง ๆ ถึงจะเห็นรูปทรงเป็นช้าง 

ท่านใดที่มีโอกาสไปเยือนจังหวะสระแก้ว ก็อย่าไปแค่เพียงตลาดโรงเกลือ นะคะ  สระแก้วยังมีสิ่งสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์อีกมากมาย ที่ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมทางสถาปัตยกรรมแบบสมโบร์ไพรกุก และไพรกะเมง เป็นความเจริญทางด้านวัฒนธรรมในอดีตให้ลูกหลานอย่างเราได้เรียนรู้  พาเที่ยวไปกับ....โชติกา วีรนะ


INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image