INN Advertising Material - 004
กสทช. เตรียมอบรมผู้ประกาศ ขออย่าเพิ่งติง
ข่าวเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 15:41 น.
433122
กสทช. เตรียมอบรมผู้ประกาศ ขออย่าเพิ่งติง อบรมแพง อยากให้เข้าใจ เรื่องนี้เรื่องใหม่ ต้องให้เวลาตัดสิน

นางรัตนากร ทองสำราญ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงกรณีการเปิดอบรมและทดสอบใบผู้ประกาศของ กสทช. ว่า สำหรับผู้ที่ยังไม่มีบัตรที่ออกโดยกรมประชาสัมพันธ์ และประสงค์จะสอบใหม่ ต้องผ่านการอบรมทั้ง 3 ระดับ ก่อน ถึงจะสอบได้ แต่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุและโทรทัศน์ ไม่ต้องอบรมขั้นต้น สามารถอบรมขั้นกลางได้เลย และสำหรับหน่วยงานที่จะจัดอบรม ต้องผ่านการเห็นชอบจาก กสทช. ก่อน ว่ามีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่ ส่วนเรื่องเนื้อหาในการอบรม ขณะนี้ ทาง กสทช. กำลังให้ทาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ มสธ. จัดทำตำราอยู่

สำหรับเรื่องค่าใช้จ่ายที่มีคนติงมาว่าสูงเกินไปนั้น นางรัตนากร กล่าวว่า เป็นเพียงเพดานขั้นสูงที่ทาง กสทช. กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ทั้งนั้น จะขึ้นอยู่กับสถานที่ อาหาร และการดูแล ของหน่วยงานที่จัดอบรม แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่จัดอบรม ต้องแสดงหลักฐานค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ กสทช. ดู นางรัตนากร ยังกล่าวอีกว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องใช้เวลาในการตัดสิน อย่าเพิ่งกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะความรู้นั้น ประเมินค่าไม่ได้ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
731584
สถาบันการบินพลเรือน เร่งพัฒนาสถาบันการบินพลเรือน รองรับมาตรฐาน ICAO
731578
รองปลัดกระทรวงคมนาคม สั่ง กปถ. เร่งเบิกจ่ายงบปี 60 และเดินหน้าโครงการจัดหาระบบตรวจสอบตำแหน่งที่หยุดรถโดยสาร แล้วเสร็จ ธ.ค.นี้
731577
กอช. แก้ไขหลักเกณฑ์สมัครกองทุนการออมแห่งชาติ มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้
731576
รมว.เกษตรฯ เดินทางเยือนราชอาณาจักรภูฏาน เป็นทางการ หารือความร่วมมือวิชาการเกษตร เผย ไทยได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มความร่วมมือด้านดิน...