INN Advertising Material - 004
คุก1ปีผญบ.ปลอมเอกสารชุมชนพอเพียง
ข่าวภูมิภาค วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2556 11:29 น.
429533
ศาลแขวงสุรินทร์ จำคุก 1 ปี ผู้ใหญ่บ้านฐานปลอมแปลงเอกสาร โครงการชุมชนพอเพียง

 

ที่ ศาลแขวงสุรินทร์ ผู้พิพากษาออกนั่งบัลลังก์ อ่านคำพิพากษาคดีความผิดของ นางสมโภชน์ ไหมทอง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองเหล็ก-ตะโก ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ในข้อหาปลอมแปลงเอกสารการจัดทำโครงการทอผ้าด้วยกี่กระตุก เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท  พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดจริง ให้จำคุก 1 ปี ปรับ 6,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ  ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำ 6 เดือน และปรับ 3,000 บาท จำเลยไม่เคยต้องโทษมาก่อน และเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการชุมชนพอเพียง จำนวนเงิน 200,000 บาท ได้นำไปใช้ในการจัดซื้อกี่กระตุก จำนวน 5 หลัง พร้อมกับอุปกรณ์ทอผ้าสำหรับประชาชนในชุมชนร่วมกันจริง อีกทั้ง จำเลย ได้ช่วยเหลืองานส่วนรวมมาโดยตลอด โทษจำคุกให้รอลงโทษ 1 ปี และจ่ายค่าปรับ 3,000 บาท


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
724511
กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ กระทรวงไอซีที เปิดปฏิบัติการ สตาร์ทอัพไทยแลนด์และดิจิทัล ไทยแลนด์ ที่ขอนแก่น
724507
สตูล ตั้งรับภัยพิบัติทุกรูปแบบทั้ง อุทกภัย วาตภัย และแผ่นดินไหว จัดชุดเคลื่อนที่เร็วที่ผ่านการฝึกฝนมานาน
724504
ชาวนาสุรินทร์ แปรอักษรถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างความน่าสนใจแก่ผู้สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก
724499
ผู้นำม้งภูทับเบิก เพชรบูรณ์ เผย ชาวบ้านไม่มีความเข้าใจแผนแม่บทของรัฐ ที่ยังไม่มีความชัดเจน