INN Advertising Material - 004
ผบ.ทบ. นำถวายสัตย์วันกองทัพไทย
ข่าวการเมือง วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2556 17:27 น.
429129
ผู้บัญชากองทัพบก ประธานพิธีถวายสัตย์ เนื่องในวันกองทัพไทย พร้อมให้โอวาทกำลังพล มีความพร้อมมุ่งปฏิบัติหน้าที่ และเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชากองทัพบก เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เนื่องในวันกองทัพบกและวันกองทัพไทย ณ ลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ซึ่งในปีนี้ ประกอบด้วย กำลังพล 20 กองพัน โดยมี พล.ต.วราห์ บุญญะสิทธิ์ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นผู้บังคับกองผสม ส่วนบรรดาญาติของทหารใหม่ที่ร่วมการสวนสนาม เข้ามาชมพิธีเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวให้โอวาทว่า วันนี้ เป็นโอกาสสำคัญที่ทหารจะได้กระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เพื่อให้เป็นทหารที่พร้อมทั้งร่างกาย ความรู้ และจิตวิญญาณ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต และจะต้องพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ เพื่อให้เป็นบุคลากรของกองทัพบกที่มีความฉลาด รอบรู้ ทันสมัย และมีวิสัยทัศน์ ตลอดจนตระหนักถึงการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี มีอุดมการณ์เป็นทหารอาชีพ ที่พร้อมเสียสละเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
732544
"มีชัย" ขอตีความคำสั่ง ศาล รธน. ยันแก้ใน 15 วัน - ย้ำ ส.ว. ชงชื่อนายกรัฐมนตรีไม่ได้
732545
มติศาล รธน. ตีกลับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ม.272 ให้ กรธ. ดำเนินการปรับปรุงใหม่ ภายใน 15 วัน ด้าน "มีชัย" "มีชัย" ขอตีความคำสั่งศาล - ย...
732510
ตัวแทน สปท. เสนอความเห็นต้องการให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชน ชี้ ต้องดูสมาชิกพรรคเป็นองค์ประกอบสำคัญ
732506
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้ ครม.ส่วนหน้าแก้ไฟใต้ เน้นประสาน-ลดขั้นตอนในพื้นที่ ปัดคุม "กอ.รมน. - ศอ.บต." คาด "อุดมเดช - สุรเชษฐ์&q...