INN Advertising Material - 004
ผบ.ทบ. นำถวายสัตย์วันกองทัพไทย
ข่าวการเมือง วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2556 17:27น.
429129
ผู้บัญชากองทัพบก ประธานพิธีถวายสัตย์ เนื่องในวันกองทัพไทย พร้อมให้โอวาทกำลังพล มีความพร้อมมุ่งปฏิบัติหน้าที่ และเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชากองทัพบก เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เนื่องในวันกองทัพบกและวันกองทัพไทย ณ ลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ซึ่งในปีนี้ ประกอบด้วย กำลังพล 20 กองพัน โดยมี พล.ต.วราห์ บุญญะสิทธิ์ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นผู้บังคับกองผสม ส่วนบรรดาญาติของทหารใหม่ที่ร่วมการสวนสนาม เข้ามาชมพิธีเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวให้โอวาทว่า วันนี้ เป็นโอกาสสำคัญที่ทหารจะได้กระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เพื่อให้เป็นทหารที่พร้อมทั้งร่างกาย ความรู้ และจิตวิญญาณ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต และจะต้องพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ เพื่อให้เป็นบุคลากรของกองทัพบกที่มีความฉลาด รอบรู้ ทันสมัย และมีวิสัยทัศน์ ตลอดจนตระหนักถึงการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี มีอุดมการณ์เป็นทหารอาชีพ ที่พร้อมเสียสละเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
636988
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เผย ปปง. มีมติ สั่งคืนรถยนต์ลัมโบร์กีนี 'บอย ปกรณ์' ระบุใช้เงินสุจริตซื้อ ไม่โยงโกงสจล.
636986
'ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ' ชี้ จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สำเร็จได้ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน แนะ จัดสัมมนาอีกครั้ง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติฯ
636979
"มณเฑียร" พร้อมเครือข่ายองค์กรภาคีด้านสุขภาพ 579 องค์ ยื่นหนังสือ ต่อ "มานิจ-คำนูณ" ค้านร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 190
636977
วิป สนช. เตรียมแถลงผลงาน สนช. ครบรอบ 1 ปี 9 กันยายน นี้ พร้อมยอมรับประชาชนยังไม่เข้าใจภารกิจ