INN Advertising Material - 004
ผบ.ทบ. นำถวายสัตย์วันกองทัพไทย
ข่าวการเมือง วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2556 17:27น.
429129
ผู้บัญชากองทัพบก ประธานพิธีถวายสัตย์ เนื่องในวันกองทัพไทย พร้อมให้โอวาทกำลังพล มีความพร้อมมุ่งปฏิบัติหน้าที่ และเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชากองทัพบก เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เนื่องในวันกองทัพบกและวันกองทัพไทย ณ ลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ซึ่งในปีนี้ ประกอบด้วย กำลังพล 20 กองพัน โดยมี พล.ต.วราห์ บุญญะสิทธิ์ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นผู้บังคับกองผสม ส่วนบรรดาญาติของทหารใหม่ที่ร่วมการสวนสนาม เข้ามาชมพิธีเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวให้โอวาทว่า วันนี้ เป็นโอกาสสำคัญที่ทหารจะได้กระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เพื่อให้เป็นทหารที่พร้อมทั้งร่างกาย ความรู้ และจิตวิญญาณ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต และจะต้องพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ เพื่อให้เป็นบุคลากรของกองทัพบกที่มีความฉลาด รอบรู้ ทันสมัย และมีวิสัยทัศน์ ตลอดจนตระหนักถึงการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี มีอุดมการณ์เป็นทหารอาชีพ ที่พร้อมเสียสละเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
614330
'นพ. กระแส ' ระบุ เป็นสิ่งดีที่กลุ่มการเมืองสนใจอยากร่วมแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญ เชื่อเป็นประโยชน์ และ กมธ.ยกร่างฯ ไม่ขัดข้อง ย้ำแก้ร่าง รธน. ยึด...
614329
'พล.อ.ไพบูลย์' มอง รธน. จะมีกี่มาตราก็ได้ เน้นนำไปปฏิบัติได้จริง แก้ปัญหาประเทศได้มากกว่า เลื่อนเลือกตั้ง ขึ้นอยู่กับ หน.คสช. เชื่อยึดตามโรดแมป
614322
สมาชิก สปช. อภิปรายในภาค 4 ปฏิรูปสร้างปรองดองต่อเนื่อง ขณะ "จรัส" แจงปมพนักงานสอบสวนขึ้นอยู่กับสตช.
614303
"ประดิษฐ์" อภิปรายถึงความกังวลของฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับการเลื่อนการเลือกตั้ง ชี้คนไทยจะต้องเข้มแข็ง หนักแน่น เชื่อมั่นกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้