INN Advertising Material - 004
ผบ.ทบ. นำถวายสัตย์วันกองทัพไทย
ข่าวการเมือง วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2556 17:27น.
429129
ผู้บัญชากองทัพบก ประธานพิธีถวายสัตย์ เนื่องในวันกองทัพไทย พร้อมให้โอวาทกำลังพล มีความพร้อมมุ่งปฏิบัติหน้าที่ และเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชากองทัพบก เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เนื่องในวันกองทัพบกและวันกองทัพไทย ณ ลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ซึ่งในปีนี้ ประกอบด้วย กำลังพล 20 กองพัน โดยมี พล.ต.วราห์ บุญญะสิทธิ์ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นผู้บังคับกองผสม ส่วนบรรดาญาติของทหารใหม่ที่ร่วมการสวนสนาม เข้ามาชมพิธีเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวให้โอวาทว่า วันนี้ เป็นโอกาสสำคัญที่ทหารจะได้กระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เพื่อให้เป็นทหารที่พร้อมทั้งร่างกาย ความรู้ และจิตวิญญาณ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต และจะต้องพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ เพื่อให้เป็นบุคลากรของกองทัพบกที่มีความฉลาด รอบรู้ ทันสมัย และมีวิสัยทัศน์ ตลอดจนตระหนักถึงการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี มีอุดมการณ์เป็นทหารอาชีพ ที่พร้อมเสียสละเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
620571
ผู้บัญชาการทหารเรือจัดเรือหลวงอ่างทอง ทัพเรือภาค 3 และเฮลิคอปเตอร์ สนับสนุนการช่วยเหลือชาวโรฮีนจา
620546
นายกรัฐมนตรี กังวลส่งต่อกระบวนการปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง ขออย่าขยายความขัดแย้ง กลุ่มเคลื่อนไหวให้เป็นหน้าที่ผู้ปกครองตักเตือน ย้ำดูแลชาวโรฮีนจาตา...
620536
วิษณุ เผย ครม.เสนอ 100 ประเด็น ไม่มีเรื่องที่มานายกรัฐมนตรี ห่วง ทำอย่างไรให้ประเทศสงบเรียบร้อย ควรมีคำตอบควรมีคำตอบในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ขณธที่ นายกรั...
620529
โฆษก กระทรวงการต่างประเทศ เผย สั่งสถานฑูตไทยในญี่ปุ่นเฝ้าดูเหตุแผ่นดินไหว ในวันนี้ ใกล้ชิด