INN Advertising Material - 004
ททท.ชี้ปี56สร้างภาพลักษณ์หนุนท่องเที่ยว
ข่าวเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ.2556 12:53 น.
426986
ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เผย ปี 56 เน้นสร้างภาพลักษณ์-เพิ่มมูลค่าการตลาด-ประสิทธิภาพการทำงาน - ส่งเสริมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์ธุรกิจท่องเที่ยวไทย ปี 2555 จากการประเมินสถานการณ์ 11 เดือนแรก คาดว่า จำนวนนักท่องเที่ยว ในปี 2555 นั้น จะเพิ่มขึ้น 15% หรือ จำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 22 ล้านคน และรายได้ที่มาจากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น 24% หรือ ประมาณ 96.5 แสนล้านบาท นอกจากนี้ ยังประเมินสภาวะเศรษฐกิจโลกกับการท่องเที่ยวไทย ปี 2556 ด้วยโดยคาดว่า รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในปี 2556 นั้น จะเพิ่มขึ้น 13% หรือ ประมาณ 1 ล้านล้านบาท และมาจากนักท่องเที่ยวไทย เพิ่มขึ้น 6% ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะเพิ่มขึ้น 8% หรือ ประมาณ 24 ล้านคน และจำนวนนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น 3% โดยวางกลยุทธ์ ปี 2556 คือ จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในประเทศ เน้นการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมองปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการท่องเที่ยวไทย ปี 2556 คือ วิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำในยุโรปและอเมริกา ความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก วิกฤติภัยธรรมชาติ และสภาวะการแข่งขันสูงทางการท่องเที่ยว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
731584
สถาบันการบินพลเรือน เร่งพัฒนาสถาบันการบินพลเรือน รองรับมาตรฐาน ICAO
731578
รองปลัดกระทรวงคมนาคม สั่ง กปถ. เร่งเบิกจ่ายงบปี 60 และเดินหน้าโครงการจัดหาระบบตรวจสอบตำแหน่งที่หยุดรถโดยสาร แล้วเสร็จ ธ.ค.นี้
731577
กอช. แก้ไขหลักเกณฑ์สมัครกองทุนการออมแห่งชาติ มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้
731576
รมว.เกษตรฯ เดินทางเยือนราชอาณาจักรภูฏาน เป็นทางการ หารือความร่วมมือวิชาการเกษตร เผย ไทยได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มความร่วมมือด้านดิน...