INN Advertising Material - 004
'เพรียวพันธ์'เซ็นคำสั่งรักษาราชการแทน
ข่าวอาชญากรรม วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555 14:09น.
407764
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามคำสั่งตำรวจรักษาราชการเเทน 196 นาย จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน เนื่องด้วย การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2555  มีมติให้ความเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับการถึงรองผู้บัญชาการ จำนวน 196 นาย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72(2) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547 จึงให้ข้าราชการตำรวจทั้ง 196 นาย รักษาราชการแทนตำแหน่งต่างๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งดำรงตำแหน่งดังกล่าว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
621002
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เผย มาเลเซียขอไทยช่วยขุดหลุมศพในค่ายพักพิง - พร้อมเสนอตั้งคณะกรรมการประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล
620980
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เผย เซ็นคำสั่งให้ ผบก.ส.3 กลับไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิม หลังชี้แจงกรณียิงตำรวจสันติบาลนครปฐม ดับเสร็จ ด้านโรฮีนจา พร้อมให้ค...
620955
ศาลอาญา ให้ฝากขังผลัดแรก 12 วัน เริ่ม 27 พ.ค.-7 มิ.ย. มือพ่นสเปรย์ 'อนาธิปไตย' หน้าศาลอาญา เจ้าตัวเตรียมยื่นประกัน พร้อมยืนยันไม่มีเหตุผลทางการเมือง
620942
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ จ.เชียงราย รับทราบปัญหาผู้สูงอายุบนพื้นที่ภูเขาสูงบนดอยอยู่อย่างไร้สัญชาติ