INN Advertising Material - 004
'เพรียวพันธ์'เซ็นคำสั่งรักษาราชการแทน
ข่าวอาชญากรรม วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555 14:09 น.
407764
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามคำสั่งตำรวจรักษาราชการเเทน 196 นาย จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน เนื่องด้วย การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2555  มีมติให้ความเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับการถึงรองผู้บัญชาการ จำนวน 196 นาย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72(2) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547 จึงให้ข้าราชการตำรวจทั้ง 196 นาย รักษาราชการแทนตำแหน่งต่างๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งดำรงตำแหน่งดังกล่าว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
732595
ตร.บุกชาร์จตัวคนร้ายข่มขืนผู้ช่วยพยาบาล ในโรงแรมซอยกิ่งแก้ว หลังยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ - ไร้เจ็บ
732578
"ประวิตร" พอใจปัญหาแก้จราจรระยะเร่งด่วน พร้อมวางมาตรการแก้ปัญหาระยะยาว - มั่นใจถก 10 ประเทศผู้นำอาเซียนดูแลได้
732561
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เผย มติ ก.ตร.ตั้ง 321 นายพลตำรวจแล้ว โดย ศานิตย์ นั่ง น.1 ต่อ, ชาญเทพ โยกไป ภ.1, สุวัฒน์ ขึ้น ผบช.ส.
732556
พล.อ.ประวิตร เริ่มประชุม ก.ตร.แล้ว จับตาพิจารณาตำแหน่งนายพลตำรวจ โยก ผบช.น. หรือไม่