INN Advertising Material - 004
'เพรียวพันธ์'เซ็นคำสั่งรักษาราชการแทน
ข่าวอาชญากรรม วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555 14:09 น.
407764
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามคำสั่งตำรวจรักษาราชการเเทน 196 นาย จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน เนื่องด้วย การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2555  มีมติให้ความเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับการถึงรองผู้บัญชาการ จำนวน 196 นาย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72(2) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547 จึงให้ข้าราชการตำรวจทั้ง 196 นาย รักษาราชการแทนตำแหน่งต่างๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งดำรงตำแหน่งดังกล่าว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
643833
พระบรมราชโองการโปรดเกล้า แต่งตั้ง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ มีผล 1 ต.ค. นี้
643827
คืบ ล่านักโทษแหกศาลนครปฐม และกบดานในที่รก ยังไม่เจอตัว เร่งระดมล่าต่อ ชี้บุคคลอันตราย
643826
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เผยแนวคิดนายก รวมหน่วยงานมั่นคงเป็นหนึ่งเดียว รวมตร.ด้วยเป็นเรื่องดี เพราะตร.เสมือนลูกไม่มีพ่อมานาน
643825
2 ผู้ต้องหา สังหาร สมยศ ถูกคุมตัวได้ที่ อ.ด่านขุนทด และปทุมฯ หนึ่งในนั้นปัดทุกข้อหา ขยายผลหาตัวต่อ