INN Advertising Material - 004
'เพรียวพันธ์'เซ็นคำสั่งรักษาราชการแทน
ข่าวอาชญากรรม วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555 14:09น.
407764
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามคำสั่งตำรวจรักษาราชการเเทน 196 นาย จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน เนื่องด้วย การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2555  มีมติให้ความเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับการถึงรองผู้บัญชาการ จำนวน 196 นาย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72(2) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547 จึงให้ข้าราชการตำรวจทั้ง 196 นาย รักษาราชการแทนตำแหน่งต่างๆ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งดำรงตำแหน่งดังกล่าว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
576046
ตำรวจขอนแก่น รุดตรวจอาการเหยื่อรถไฟชนรถบรรทุก เพื่อสอบปากคำ ขณะแนะผู้บาดเจ็บแจ้งความ หากทรัพย์สินสูญหาย พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริง
576044
รองผอ.ด้านการเดินรถ เจ้าหน้าที่ร.ฟ.ท. รุดเยี่ยมเหยื่อรถไฟชนรถบรรทุกขอนแก่น ระบุ พร้อมดูแลเยียวยา ขณะเตรียมร่วมรดน้ำศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิต สรุป ตาย ...
576035
รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือหญิงป่วยเป็นโปลิโอมาตั้งแต่กำเนิด ที่จังหวัดนครปฐม
576034
รองผู้บังคับการตำรวจ น.2 เผย น.พ.สมภพ แพทย์ผู้ผ่าศัลยกรรมสาวอังกฤษ เสียชีวิต ได้ขอเลื่อนพนักงานสอบสวน