INN Advertising Material - 004
มูลนิธิศักยภาพชุมชนแนะสร้างสันติภาพใต้
ข่าวภูมิภาค วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2555 13:38น.
398687
ผอ.มูลนิธิศักยภาพชุมชน พร้อมคณะ พบ รอง ผอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า หาแนวทางสร้างสันติสุขที่ถูกต้อง

ที่ห้องประชุม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นางชลิดา ทาเจริญศักดิ์  ผู้อำนวยการมูลนิธิศักยภาพชุมชน ( People's Empowerment ) และคณะ เข้าพบปะหารือ และนำเสนอโครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  โดยมี พลตรีโชค เพิกโสภณ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ คณะมูลนิธิ นำข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไปประชาสัมพันธ์ให้กับองค์การ เพื่อพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) เพื่อเสริมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

INN News Image     INN News Image     
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
566807
น้ำป่ากัดเซาะถนนเข้าหมู่บ้านใน จ.ระนอง เป็นทางยาวกว่า 100 เมตร ลึก 5 เมตร รถใหญ่ผ่านไม่ได้
566805
รถไฟขบวนสุไหงโกลก-นครศรีธรรมราช ตกราง ระหว่างสถานีท่าแมงลักกับสถานีจะนะ ไร้เจ็บ รถไฟสายใต้ชะงัก คาดใช้เวลากู้ 3 วัน
566789
เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ รับมอบบ้านดิน 8 หลัง 8 แบบ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
566777
น้ำป่าซัดถนนในพื้นที่ จ.ระนอง ขาด 3 เส้นทาง การสัญจรถูกตัดขาด เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซม