INN Advertising Material - 004
มูลนิธิศักยภาพชุมชนแนะสร้างสันติภาพใต้
ข่าวภูมิภาค วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2555 13:38น.
398687
ผอ.มูลนิธิศักยภาพชุมชน พร้อมคณะ พบ รอง ผอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า หาแนวทางสร้างสันติสุขที่ถูกต้อง

ที่ห้องประชุม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นางชลิดา ทาเจริญศักดิ์  ผู้อำนวยการมูลนิธิศักยภาพชุมชน ( People's Empowerment ) และคณะ เข้าพบปะหารือ และนำเสนอโครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  โดยมี พลตรีโชค เพิกโสภณ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ คณะมูลนิธิ นำข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไปประชาสัมพันธ์ให้กับองค์การ เพื่อพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) เพื่อเสริมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

INN News Image     INN News Image     
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
531310
เกิดเหตุ รถกระบะตกทางต่างระดับห้วยกะปิ ก่อนถึง เซ็นทรัลชลบุรี มีผู้บาดเจ็บ 11 ราย
531306
เทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย บุรีรัมย์ ตาย 6 เจ็บ 47 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ด้านผู้ว่าฯ สั่งทำแผนรับมือทุกเทศกาล
531304
ชาวบ้านใน อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ กว่า 200 ครัวเรือน ขาดแคลนน้ำ หลังแหล่งผลิตนำประปาแห้งขอด
531303
จ.ชัยนาท สรุปผล 7 วันอันตราย เกิดอุบัติเหตุ 19 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 20 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต