INN Advertising Material - 004
โครงการฝังรากฟันเทียมฟรีเฉลิมพระชนม์7รอบ
ข่าวสังคม วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2555 17:53 น.
388894
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 8,400 รายฟรี
นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการฝังรากฟันเทียม

นายวิทยากล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ให้บริการฝังรากฟันเทียมฟรี ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่มีปัญหาหลังใส่ฟันเทียมทั้งปาก แต่ยังใช้เคี้ยวอาหารไม่ได้ดี จำนวน 8,400 รายฟรี

ทั้งนี้ การฝังรากฟันเทียมตามปกติจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ราคาประมาณ 50,000 - 100,000 บาท เนื่องจากต้องนำเข้ารากฟันเทียมจากต่างประเทศ ทำให้ประชาชนไทยจำนวนมากที่มีปัญหา เข้าไม่ถึงบริการนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
708905
กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศเที่ยงวัน ทั่วไทยยังมีฝนตกต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคอีสาน กทม. ฝนมากร้อยละ 70
708898
สธ. เร่งเดินหน้ายุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ รองรับรัฐบาลดิจิทัล เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข...
708846
กทม. แจ้งงดเดินเรือคลองแสนแสบ ท่าเรือประตูน้ำ-ผ่านฟ้า เพื่อพร่องน้ำรับน้ำฝน คาด 12.00 น. เดินเรือตามปกติ
708841
กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมสรุปแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย