INN Advertising Material - 004
โครงการฝังรากฟันเทียมฟรีเฉลิมพระชนม์7รอบ
ข่าวสังคม วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2555 17:53น.
388894
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 8,400 รายฟรี
นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการฝังรากฟันเทียม

นายวิทยากล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ให้บริการฝังรากฟันเทียมฟรี ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่มีปัญหาหลังใส่ฟันเทียมทั้งปาก แต่ยังใช้เคี้ยวอาหารไม่ได้ดี จำนวน 8,400 รายฟรี

ทั้งนี้ การฝังรากฟันเทียมตามปกติจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ราคาประมาณ 50,000 - 100,000 บาท เนื่องจากต้องนำเข้ารากฟันเทียมจากต่างประเทศ ทำให้ประชาชนไทยจำนวนมากที่มีปัญหา เข้าไม่ถึงบริการนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
629110
สธ. ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดมหกรรม "เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน" ที่ริมคลองผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล 7-26 ก.ค.
629098
กรมฝนหลวง แจงผลการดำเนินงาน ระบุฝนตก 90% ของการขึ้นบิน แต่ยังไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก เร่งทำเพิ่ม เพื่อเติมน้ำในเขื่อน ขณะที่ กรมชลฯ รับก.ค.ฝนกตกน้อยก...
629092
อธิบดีกรมชลฯ รับเดือน ก.ค. อาจมีฝนตกน้อยกว่าที่คาดไว้ มั่นใจบริหารจัดการน้ำช่วยเกษตรกรลุ่มเจ้าพระยาได้
629086
พยากรณ์อากาศช่วงเย็นภาคตะวันออก ใต้ ฝนเพิ่มขึ้น ไทยตอนบนยังคงมีฝนน้อย ทะเลคลื่นลมแรง - กทม.ฝนร้อยละ 10