INN Advertising Material - 004
โครงการฝังรากฟันเทียมฟรีเฉลิมพระชนม์7รอบ
ข่าวสังคม วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2555 17:53 น.
388894
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 8,400 รายฟรี
นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการฝังรากฟันเทียม

นายวิทยากล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ให้บริการฝังรากฟันเทียมฟรี ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่มีปัญหาหลังใส่ฟันเทียมทั้งปาก แต่ยังใช้เคี้ยวอาหารไม่ได้ดี จำนวน 8,400 รายฟรี

ทั้งนี้ การฝังรากฟันเทียมตามปกติจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ราคาประมาณ 50,000 - 100,000 บาท เนื่องจากต้องนำเข้ารากฟันเทียมจากต่างประเทศ ทำให้ประชาชนไทยจำนวนมากที่มีปัญหา เข้าไม่ถึงบริการนี้ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
731737
เรดาร์ กทม. พบฝนเล็กน้อยฝั่งธนบุรี ด้านเขตลาดกระบัง ฝนตกเล็กน้อยสลับปานกลาง
731718
น้ำท่วมย่านเมืองทองฯ น้ำลดเกือบเข้าสู่ภาวะปกติ มีท่วมขังบางจุดเสมอฟุตปาธ การจราจรขาออก เคลื่อนตัวช้า
731682
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศเที่ยงวัน เหนือ อีสาน ฝนเพิ่มมากขึ้น จับตาพายุเมกี กทม. ฝนมากร้อยละ 70
731679
รองปลัด สธ. เผย ใช้มาตรการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคอันตรายจากยุง ในชุมชน และโรงเรียน