INN Advertising Material - 004
โครงการฝังรากฟันเทียมฟรีเฉลิมพระชนม์7รอบ
ข่าวสังคม วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2555 17:53น.
388894
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 8,400 รายฟรี
นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการฝังรากฟันเทียม

นายวิทยากล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ให้บริการฝังรากฟันเทียมฟรี ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่มีปัญหาหลังใส่ฟันเทียมทั้งปาก แต่ยังใช้เคี้ยวอาหารไม่ได้ดี จำนวน 8,400 รายฟรี

ทั้งนี้ การฝังรากฟันเทียมตามปกติจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ราคาประมาณ 50,000 - 100,000 บาท เนื่องจากต้องนำเข้ารากฟันเทียมจากต่างประเทศ ทำให้ประชาชนไทยจำนวนมากที่มีปัญหา เข้าไม่ถึงบริการนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
576030
กรมชลฯ วอนชาวนาเจ้าพระยา-แม่กลอง งดทำนาปรัง เสี่ยงกระทบต่อการใช้น้ำอุปโภค-บริโภค และผลิตน้ำประปา
575966
ซีป้า จัดเสวนา ขจัดวัฒนธรรมการละเว้นโทษผู้กระทำผิดใช้ความรุนแรงกับผู้สื่อข่าว รณรงค์ให้ ปท.สมาชิก UN เห็นความสำคัญ
575924
กรมอุตุฯ เผย ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น ตะวันออก กลาง ใต้ ยังมีฝนเป็นแห่งๆ ขณะที่ กทม.มีฝนร้อยละ 40 ของพื้นที่
575906
อธิบดีกรมคุมโรค เผย ช่วง 10 ปีย้อนหลัง มีคนจมน้ำตายในวะนลอยกระทง กว่า 400 รายแล้ว เตือนให้ระมัดระวังบุตรหลาน