INN Advertising Material - 004
ปธ.คอป.ชี้ความขัดแย้งในประเทศยังไม่นิ่ง
ข่าวการเมือง วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2555 11:00น.
386352
ประธานกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ "คณิต" เผย ความขัดแย้งในประเทศยังไม่สงบ และยังส่งผลต่อทั่วโลก
นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. กล่าวเปิดการเสวนาเผยแพร่ความรู้ปัญหารากเง่าความขัดแย้ง และแนวทางสู่ความปรองดอง ว่า ความขัดแย้งในสังคมขณะนี้ยังไม่สงบ จนเกือบจะเกิดความขัดแย้งรอบใหม่ ซึ่งความไม่สงบในประเทศไม่ใช่กระทบแต่ภายในประเทศเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบต่อทั่วโลก ดังนั้นเวลาทำงานที่เหลืออีก 2 เดือน ของ คอป.จะเร่งทำงานให้ดีที่สุด เพื่อลดความขัดแย้งในสังคม และเตือนสติทุกฝ่าย ทั้งนี้รายงานของ คอป.ทุกชิ้น ผ่านการตรวจสอบมาหลายครั้ง โดยนำบทเรียนหาคนมาปรับแก้ไข
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
595932
"วุฒิสาร" มอง สภาพลเมืองต้องไม่มีรูปแบบตายตัว ปรับตามพัฒนาการของชุมชน สภาพปัญหาแต่ละสังคมห้ามนักการเมืองเกี่ยวข้อง
595931
"พล.ต.สรรเสริญ" แจง เชิญบุคคลปรับทัศนคติไม่แบ่งแยกฝ่าย เป็นหน้าที่ คสช. ดูที่เนื้อหาการพูด-แสดงความเห็น
595926
"ถาวร เสนเนียม" ขอ รบ.ใจกว้าง ฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย แก้ราคายาง มองสัญญาขายยางให้ไห่หนานเสียเปรียบ อาจเอื้อทุจริต - เรียกร้องรัฐบาล...
595921
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติสัมมนาปฏิรูปตำรวจ "สังศิต" ชูแก้โกงไม่ตกเป็นเครื่องมือนักการเมือง ขณะที่ "วันชัย" บอกมี45เรื่องเร่งปฏิรูปให...