INN Advertising Material - 004
ปธ.คอป.ชี้ความขัดแย้งในประเทศยังไม่นิ่ง
ข่าวการเมือง วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2555 11:00น.
386352
ประธานกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ "คณิต" เผย ความขัดแย้งในประเทศยังไม่สงบ และยังส่งผลต่อทั่วโลก
นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. กล่าวเปิดการเสวนาเผยแพร่ความรู้ปัญหารากเง่าความขัดแย้ง และแนวทางสู่ความปรองดอง ว่า ความขัดแย้งในสังคมขณะนี้ยังไม่สงบ จนเกือบจะเกิดความขัดแย้งรอบใหม่ ซึ่งความไม่สงบในประเทศไม่ใช่กระทบแต่ภายในประเทศเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบต่อทั่วโลก ดังนั้นเวลาทำงานที่เหลืออีก 2 เดือน ของ คอป.จะเร่งทำงานให้ดีที่สุด เพื่อลดความขัดแย้งในสังคม และเตือนสติทุกฝ่าย ทั้งนี้รายงานของ คอป.ทุกชิ้น ผ่านการตรวจสอบมาหลายครั้ง โดยนำบทเรียนหาคนมาปรับแก้ไข
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
574681
นายกรัฐมนตรี ขอประชาชนอย่ากู้นอกระบบเหตุดอกเบี้ยสูงรัฐบาลช่วยเหลือไม่ได้ พร้อมขู่ฟันนายทุนทวงหนี้โหด หาก พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ มีผลบังคับใช้
574678
นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" หวังไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งระบบราง พร้อมดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนา...
574677
นายกรัฐมนตรี ยัน เร่งออกมาตรการช่วยสวนยางเต็มที่ไม่นิ่งนอนใจ พร้อมยืนยันชาวนาได้เงินครบถ้วนแน่นอน
574674
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ยัน ไม่มีเจตนายื่นบัญชีในฐานะเป็น สนช. ล่าช้า หลังมีเหตุสุดวิสัยที่ต้องขอรับมอบอำนาจจากศาลก่อน