INN Advertising Material - 004
ปธ.คอป.ชี้ความขัดแย้งในประเทศยังไม่นิ่ง
ข่าวการเมือง วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2555 11:00 น.
386352
ประธานกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ "คณิต" เผย ความขัดแย้งในประเทศยังไม่สงบ และยังส่งผลต่อทั่วโลก
นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. กล่าวเปิดการเสวนาเผยแพร่ความรู้ปัญหารากเง่าความขัดแย้ง และแนวทางสู่ความปรองดอง ว่า ความขัดแย้งในสังคมขณะนี้ยังไม่สงบ จนเกือบจะเกิดความขัดแย้งรอบใหม่ ซึ่งความไม่สงบในประเทศไม่ใช่กระทบแต่ภายในประเทศเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบต่อทั่วโลก ดังนั้นเวลาทำงานที่เหลืออีก 2 เดือน ของ คอป.จะเร่งทำงานให้ดีที่สุด เพื่อลดความขัดแย้งในสังคม และเตือนสติทุกฝ่าย ทั้งนี้รายงานของ คอป.ทุกชิ้น ผ่านการตรวจสอบมาหลายครั้ง โดยนำบทเรียนหาคนมาปรับแก้ไข
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
651443
นายกรัฐมนตรี เข้มเทศกาลกินเจ ย้ำ Single Gateway แค่ศึกษา ปัดสืบอำนาจ ขอคนเคารพกฏหมาย เตือน ปชช.ย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือน ลุยขับเคลื่อนเศษฐกิจ เร่งแก้ภ...
651435
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตํารวจ จำนวน 52 นาย
651430
กลุ่มผู้ค้าสะพานเหล็ก ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์ หลัง กทม.มีคำสั่งรื้อถอนร้านค้า
651428
โฆษกกลาโหม เผยผลหารือเอกอัคราชทูต UAE ย้ำความสัมพันธ์ที่ดี ร่วมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน