INN Advertising Material - 004
ปธ.คอป.ชี้ความขัดแย้งในประเทศยังไม่นิ่ง
ข่าวการเมือง วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2555 11:00น.
386352
ประธานกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ "คณิต" เผย ความขัดแย้งในประเทศยังไม่สงบ และยังส่งผลต่อทั่วโลก
นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. กล่าวเปิดการเสวนาเผยแพร่ความรู้ปัญหารากเง่าความขัดแย้ง และแนวทางสู่ความปรองดอง ว่า ความขัดแย้งในสังคมขณะนี้ยังไม่สงบ จนเกือบจะเกิดความขัดแย้งรอบใหม่ ซึ่งความไม่สงบในประเทศไม่ใช่กระทบแต่ภายในประเทศเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบต่อทั่วโลก ดังนั้นเวลาทำงานที่เหลืออีก 2 เดือน ของ คอป.จะเร่งทำงานให้ดีที่สุด เพื่อลดความขัดแย้งในสังคม และเตือนสติทุกฝ่าย ทั้งนี้รายงานของ คอป.ทุกชิ้น ผ่านการตรวจสอบมาหลายครั้ง โดยนำบทเรียนหาคนมาปรับแก้ไข
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
636847
รองฯ ยงยุทธ ยัน รบ.มีนโยบายเร่งด่วนในการรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยแล้ว คาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
636846
ปลัดเกษตรฯ เผย คืบหน้าแก้ประมง IUU อยู่ขั้นตอนเจรจา EU เรื่อง กฎหมาย-นโยบายประมง
636840
กอ.รมน. สั่งเพิ่มความเข้มงวด คัดกรองบุคคลต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศ ป้องกันอาชญากรข้ามชาติแฝงตัว
636835
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกร ดูปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านฯ หลังเสร็จภารกิจร่วมงาน ร.ร.นายร้อย จปร.