INN Advertising Material - 004
ปธ.คอป.ชี้ความขัดแย้งในประเทศยังไม่นิ่ง
ข่าวการเมือง วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2555 11:00น.
386352
ประธานกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ "คณิต" เผย ความขัดแย้งในประเทศยังไม่สงบ และยังส่งผลต่อทั่วโลก
นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. กล่าวเปิดการเสวนาเผยแพร่ความรู้ปัญหารากเง่าความขัดแย้ง และแนวทางสู่ความปรองดอง ว่า ความขัดแย้งในสังคมขณะนี้ยังไม่สงบ จนเกือบจะเกิดความขัดแย้งรอบใหม่ ซึ่งความไม่สงบในประเทศไม่ใช่กระทบแต่ภายในประเทศเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบต่อทั่วโลก ดังนั้นเวลาทำงานที่เหลืออีก 2 เดือน ของ คอป.จะเร่งทำงานให้ดีที่สุด เพื่อลดความขัดแย้งในสังคม และเตือนสติทุกฝ่าย ทั้งนี้รายงานของ คอป.ทุกชิ้น ผ่านการตรวจสอบมาหลายครั้ง โดยนำบทเรียนหาคนมาปรับแก้ไข
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
586920
"นิรันดร์" เผย การทำงานของ กสม. ในแต่ละประเด็นมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก ขณะเร่งดำเนินการตรวจสอบการสำรวจปิโตรเลียมในภาคอีสาน
586913
นักศึกษา เชื่อ ร่วมเสวนาครั้งนี้เปิดโลกทัศน์ ให้แก่นักศึกษากล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เพื่ออนาคตประเทศมากขึ้น
586908
"พล.อ.อุดมเดช" กำชับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า-ทุกส่วนราชการร่วมมือกันดำเนินงานตามแผน มั่นใจแนวโน้มแก้ปัญหา 3 จ.ใต้ ดีขึ้น
586907
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ย้ำต้องเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมพัฒนา ให้รู้สึกเป็นผู้ที่มีคุณค่า ไม่ใช่ผู้มีปัญหาสร้างภาระ