INN Advertising Material - 004
ปธ.คอป.ชี้ความขัดแย้งในประเทศยังไม่นิ่ง
ข่าวการเมือง วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2555 11:00น.
386352
ประธานกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ "คณิต" เผย ความขัดแย้งในประเทศยังไม่สงบ และยังส่งผลต่อทั่วโลก
นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. กล่าวเปิดการเสวนาเผยแพร่ความรู้ปัญหารากเง่าความขัดแย้ง และแนวทางสู่ความปรองดอง ว่า ความขัดแย้งในสังคมขณะนี้ยังไม่สงบ จนเกือบจะเกิดความขัดแย้งรอบใหม่ ซึ่งความไม่สงบในประเทศไม่ใช่กระทบแต่ภายในประเทศเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบต่อทั่วโลก ดังนั้นเวลาทำงานที่เหลืออีก 2 เดือน ของ คอป.จะเร่งทำงานให้ดีที่สุด เพื่อลดความขัดแย้งในสังคม และเตือนสติทุกฝ่าย ทั้งนี้รายงานของ คอป.ทุกชิ้น ผ่านการตรวจสอบมาหลายครั้ง โดยนำบทเรียนหาคนมาปรับแก้ไข
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
562579
รองเลขาฯ กกต. เผย วันนี้ เทศบาลตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ ได้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนนายกเทศบาล หลังมีผู้มาใช้สิทธิ์เพียง 1,616 คน ไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่ง
562574
กกต. สรุปการเสนอชื่อรับการสรรหา สปช. วันที่ 17 มียอด 235 คน ภาพรวมทั้งสิ้นมียอด 4,584 คน ด้านการศึกษามีผู้เสนอชื่อมากสุด ขณะที่ "ภุชงค์" ติ...
562562
การเสนอชื่อสรรหา สปช. วันที้ 17 มีผู้เสนอแล้ว 4,565 คน โดยที่ผ่านมา รองเลขาฯ กกต. ประชุมสรุภาพรวมปัญหาประจำวัน
562556
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอ "ฐะปาณีย์ อาจารวงศ์" เข้าสมัคร สปช. ด้านการเมือง ขณะ สำนักงบประมาณส่ง "เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม"