INN Advertising Material - 004
ปธ.คอป.ชี้ความขัดแย้งในประเทศยังไม่นิ่ง
ข่าวการเมือง วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2555 11:00น.
386352
ประธานกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ "คณิต" เผย ความขัดแย้งในประเทศยังไม่สงบ และยังส่งผลต่อทั่วโลก
นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. กล่าวเปิดการเสวนาเผยแพร่ความรู้ปัญหารากเง่าความขัดแย้ง และแนวทางสู่ความปรองดอง ว่า ความขัดแย้งในสังคมขณะนี้ยังไม่สงบ จนเกือบจะเกิดความขัดแย้งรอบใหม่ ซึ่งความไม่สงบในประเทศไม่ใช่กระทบแต่ภายในประเทศเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบต่อทั่วโลก ดังนั้นเวลาทำงานที่เหลืออีก 2 เดือน ของ คอป.จะเร่งทำงานให้ดีที่สุด เพื่อลดความขัดแย้งในสังคม และเตือนสติทุกฝ่าย ทั้งนี้รายงานของ คอป.ทุกชิ้น ผ่านการตรวจสอบมาหลายครั้ง โดยนำบทเรียนหาคนมาปรับแก้ไข
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
567922
สำนักงาน กกต. รายงาน ผลการดำเนินการสรรหา สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ส่วนกรณีข้อร้องเรียน หาก คสช. มีคำสั่งให้ สอบสวนข้อเท็จจริง ก็พร้อมจะรับมาดำเนินการ
567915
'ภุชงค์' แถลง กกต. ดำเนินการส่งบัญชีรายชื่อบุคคลรับการสรรหา สปช. ครบ 77 จว. ให้ คสช. ดำเนินการแล้ว ยัน ไม่เปิดเผยรายชื่อ เพราะ กกต. ทำตามหน้าที่ ที่ได...
567898
'สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย' เผย ประชุม สนช. 25 ก.ย. พิจารณาร่างข้อบังคับวาระเดียว สมาชิกขอสงวนคำแปรญัตติ 48 มาตรา หวังเสร็จในวันเดียว
567892
รมว.มท. ตรวจเยี่ยมกรมการพัฒนาชุมชน เน้นย้ำแนวทาง 5 เรื่องสำคัญ ตั้งเป้า ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดยั่งยืน