INN Advertising Material - 004
ปธ.คอป.ชี้ความขัดแย้งในประเทศยังไม่นิ่ง
ข่าวการเมือง วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2555 11:00น.
386352
ประธานกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ "คณิต" เผย ความขัดแย้งในประเทศยังไม่สงบ และยังส่งผลต่อทั่วโลก
นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. กล่าวเปิดการเสวนาเผยแพร่ความรู้ปัญหารากเง่าความขัดแย้ง และแนวทางสู่ความปรองดอง ว่า ความขัดแย้งในสังคมขณะนี้ยังไม่สงบ จนเกือบจะเกิดความขัดแย้งรอบใหม่ ซึ่งความไม่สงบในประเทศไม่ใช่กระทบแต่ภายในประเทศเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบต่อทั่วโลก ดังนั้นเวลาทำงานที่เหลืออีก 2 เดือน ของ คอป.จะเร่งทำงานให้ดีที่สุด เพื่อลดความขัดแย้งในสังคม และเตือนสติทุกฝ่าย ทั้งนี้รายงานของ คอป.ทุกชิ้น ผ่านการตรวจสอบมาหลายครั้ง โดยนำบทเรียนหาคนมาปรับแก้ไข
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
603113
มติ ป.ป.ช. ให้ จนท. รวบรวมข้อมูลศึกษาข้อร้องเรียน สนช. ตั้งเครือญาติเป็นคณะทำงาน อยู่ในอำนาจที่ ป.ป.ช.จะตรวจสอบได้หรือไม่ 3 แนวทาง
603119
'วิชัย' แจง ที่ประชุม ป.ป.ช. วันนี้ ไม่มีการหารือเรื่องต่ออายุ 5 กรรมการย้ำทำตามกฎหมาย มีขั้นตอน
603100
นายกรัฐมนตรี เปิดงาน 'วิถีข้าว วิถีไทย มหัศจรรย์ข้าวไทย' ข้าราชการระดับสูง ทูตต่างประเทศ ร่วมงานคึกคัก - จนท.รักษาความปลอดภัยเข้มงวด ยัน ดูแลเกษตรกร ผ...
603089
'วิษณุ เครืองาม'ยังตอบไม่ได้ ต่ออายุ ป.ป.ช. 5 คนได้หรือไม่ เร็วไปจะสรุปแม่น้ำ 5 สายเว้นวรรค รอให้มีความชัดเจนก่อน