INN Advertising Material - 004
ปธ.คอป.ชี้ความขัดแย้งในประเทศยังไม่นิ่ง
ข่าวการเมือง วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2555 11:00น.
386352
ประธานกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ "คณิต" เผย ความขัดแย้งในประเทศยังไม่สงบ และยังส่งผลต่อทั่วโลก
นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. กล่าวเปิดการเสวนาเผยแพร่ความรู้ปัญหารากเง่าความขัดแย้ง และแนวทางสู่ความปรองดอง ว่า ความขัดแย้งในสังคมขณะนี้ยังไม่สงบ จนเกือบจะเกิดความขัดแย้งรอบใหม่ ซึ่งความไม่สงบในประเทศไม่ใช่กระทบแต่ภายในประเทศเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบต่อทั่วโลก ดังนั้นเวลาทำงานที่เหลืออีก 2 เดือน ของ คอป.จะเร่งทำงานให้ดีที่สุด เพื่อลดความขัดแย้งในสังคม และเตือนสติทุกฝ่าย ทั้งนี้รายงานของ คอป.ทุกชิ้น ผ่านการตรวจสอบมาหลายครั้ง โดยนำบทเรียนหาคนมาปรับแก้ไข
ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
620060
นายกรัฐมนตรี แจง 1 ปี คสช. มุ่งนำสงบลดความขัดแย้ง ลุยแก้ไขปัญหาประเทศ ย้ำ ใช้หลักมนุษยธรรม แนะเตรียมป้องกันความเสี่ยงหลังราคายางปรับตัวดีขึ้น
620058
พระสุเทพ แจงป.ป.ช. ไม่เคยมีมติ ครม. ให้จัดซื้อจัดจ้างเป็นรายภาคหรือรวมศูนย์ ขอรวบรวมหลักฐานชี้แจง ต่ออนุกรรมการไต่สวนฯ อีกครั้งวันที่ 5 มิ.ย.
620056
"ธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์" บอก กกต. ทำเพื่อสนองความชอบธรรมทางการเมือง การตรวจสอบการทุจริตศูนย์ปฏิบัติการข่าวกองต้องร่วมมือกัน
620055
อดีตเลขาธิการ กปปส. "พระสุเทพ" ปัดไม่รู้ "พ.ต.ท.ทักษิณ" วิจารณ์ตน ยืนยัน ไม่เคยร่วมมือกับองคมนตรีคนใด ทำให้เกิดรัฐประหาร