INN Advertising Material - 004
กรมสวัสดิการแรงงานฯชี้แรงงานสวัสดิการดีขึ้น
ข่าวเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2555 9:00น.
375600
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระบุ แรงงานไทย สวัสดิการดีขึ้น เพราะรัฐบาลดูแลดี ขณะผู้ประกอบการหวังพัฒนาฝีมือ

นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวกับสำนักข่าว INN ว่า ภาพรวมของแรงงานไทยในระบบ 10 ล้านคน ถือว่ารัฐบาลดูแลดี ที่มีฐานรายได้เพิ่มขึ้น อันจะทำให้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น ถือว่าสวัสดิการแรงงานไทยดีขึ้น ส่วนผู้ประกอบการก็คาดหวังว่า จะมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น รวมไปถึงการแข่งขัน เมื่อยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้

อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า การให้ค่าล่วงเวลา หรือโอที ตามกฎหมายแรงงานไม่สามารถเหมาจ่ายได้ แต่ต้องจ่ายแบบ 1.5 เท่าต่อชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
636448
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการห้องน้ำสะอาดกระตุ้นท่องเที่ยว หวังสร้างความประทับใจ
636432
ที่ประชุม กบง. ส่งเสริมการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง ชดเชยราคาให้โรงกลั่นน้ำมันลิตรละ 14.50 บาทเป็นระยะเวลา 3 ปี
636421
สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนีปรับตัวบวก 22.63 จุด มาปิดที่ 1,442.04 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 31,095.83 ล้านบาท
636419
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นพระองค์แรกของโลก