INN Advertising Material - 004
กรมสวัสดิการแรงงานฯชี้แรงงานสวัสดิการดีขึ้น
ข่าวเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2555 9:00 น.
375600
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระบุ แรงงานไทย สวัสดิการดีขึ้น เพราะรัฐบาลดูแลดี ขณะผู้ประกอบการหวังพัฒนาฝีมือ

นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวกับสำนักข่าว INN ว่า ภาพรวมของแรงงานไทยในระบบ 10 ล้านคน ถือว่ารัฐบาลดูแลดี ที่มีฐานรายได้เพิ่มขึ้น อันจะทำให้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น ถือว่าสวัสดิการแรงงานไทยดีขึ้น ส่วนผู้ประกอบการก็คาดหวังว่า จะมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น รวมไปถึงการแข่งขัน เมื่อยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้

อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า การให้ค่าล่วงเวลา หรือโอที ตามกฎหมายแรงงานไม่สามารถเหมาจ่ายได้ แต่ต้องจ่ายแบบ 1.5 เท่าต่อชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
724662
ธนาคารออมสิน เผย แก้ไขปัญหาตู้ ATM พร้อมลงโปรแกรมป้องกันมัลแวร์แล้ว คาด ภายในเดือนกันยายน จะเปิดบริการได้เต็มประสิทธิภาพ
724660
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ มั่นใจปี 60 เบิกจ่าย 96% มาตรการเร่งด่วนลงระบบเศรษฐกิจ 6 หมื่นล้าน
724659
กระทรวงพาณิชย์ เผย สินค้าสุขภาพ-มังสวิรัติ มีโอกาสขยายตัวดีใน สหรัฐฯโดยเฉพาะขนุนสด
724657
กรมส่งเสริมการค้าฯ ชวนร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการของไทยภายใต้ความร่วมมือ กับเจโทร