INN Advertising Material - 004
กรมสวัสดิการแรงงานฯชี้แรงงานสวัสดิการดีขึ้น
ข่าวเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2555 9:00 น.
375600
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระบุ แรงงานไทย สวัสดิการดีขึ้น เพราะรัฐบาลดูแลดี ขณะผู้ประกอบการหวังพัฒนาฝีมือ

นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวกับสำนักข่าว INN ว่า ภาพรวมของแรงงานไทยในระบบ 10 ล้านคน ถือว่ารัฐบาลดูแลดี ที่มีฐานรายได้เพิ่มขึ้น อันจะทำให้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น ถือว่าสวัสดิการแรงงานไทยดีขึ้น ส่วนผู้ประกอบการก็คาดหวังว่า จะมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น รวมไปถึงการแข่งขัน เมื่อยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้

อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า การให้ค่าล่วงเวลา หรือโอที ตามกฎหมายแรงงานไม่สามารถเหมาจ่ายได้ แต่ต้องจ่ายแบบ 1.5 เท่าต่อชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
710174
กระทรวงแรงงาน จัดโครงการจุดประกาย “Wow English” ยกระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
710146
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดโครงการบ้าน เพื่อข้าราชการ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 นาน 4 ปี สนับสนุนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่เป็นของตัวเอง
710145
อธิบดีกรมชลประทาน สั่งทุกแห่งตรวจสอบประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำทุกแห่ง ชี้ น้ำไหลเข้าเขื่อนยังมีปริมาณน้อย
710142
ประธานคณะทำงานเขตเศรษฐกิจพิเศษฝั่งตะวันออก เตรียมชงรัฐบาลละเว้นภาษีนักลงทุนในพื้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 ปี