INN Advertising Material - 004
กรมสวัสดิการแรงงานฯชี้แรงงานสวัสดิการดีขึ้น
ข่าวเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2555 9:00น.
375600
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระบุ แรงงานไทย สวัสดิการดีขึ้น เพราะรัฐบาลดูแลดี ขณะผู้ประกอบการหวังพัฒนาฝีมือ

นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวกับสำนักข่าว INN ว่า ภาพรวมของแรงงานไทยในระบบ 10 ล้านคน ถือว่ารัฐบาลดูแลดี ที่มีฐานรายได้เพิ่มขึ้น อันจะทำให้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น ถือว่าสวัสดิการแรงงานไทยดีขึ้น ส่วนผู้ประกอบการก็คาดหวังว่า จะมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น รวมไปถึงการแข่งขัน เมื่อยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้

อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า การให้ค่าล่วงเวลา หรือโอที ตามกฎหมายแรงงานไม่สามารถเหมาจ่ายได้ แต่ต้องจ่ายแบบ 1.5 เท่าต่อชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
573942
ไทย หารือ หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน อียู หาแนวทางป้องกัน-แก้ไขกีดกันการค้า ยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าบริการไทย ในปี 58
573941
กระทรวงพาณิชย์ เผย เดือน ต.ค. อนุมัติต่างด้าวประกอบธุรกิจในไทยอีก 41 ราย เงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 589 คน
573938
ประชุม กพช. พรุ่งนี้ คาด กระทรวงพลังงาน เตรียมเสนอความคืบหน้า แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า การเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21
573930
กนอ. นำร่องแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรก เตรียมเสนอแก้กฎหมายเพิ่มอำนาจ ก่อสร้างสาธารณูปโภค รองรับ AEC