นายกฯสั่งพม.พิจารณาวิสัยทัศน์แห่งชาติเด็ก
ข่าวการเมือง วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2555 17:58 น.
374956
นายกรัฐมนตรี สั่ง กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ พิจารณา วิสัยทัศน์แห่งชาติสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2570 ก่อนชงคณะรัฐมนตรี

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ที่มี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการพิจารณาเรื่องการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์แห่งชาติสำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2570 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณากำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญระดับชาติ สำหรับหน่วยงานต่างๆ นำไปใช้เป็นกรอบแนวทางการวางแผนด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งร่างวิสัยทัศน์ฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ สำหรับเด็ก และเยาวชนโดยรวมวิสัยทัศน์สำหรับเด็กช่วงปฐมวัย วิสัยทัศน์สำหรับเด็กช่วงวัยเรียน วิสัยทัศน์สำหรับเด็กช่วงวัยรุ่น และ วิสัยทัศน์สำหรับเด็กช่วงเยาวชน

โดย นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมดำเนินการกับผู้แทนเด็กและเยาวชน ในการสรุปข้อเสนอการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ เป็นวิดีโอ Presentation ความยาวประมาณ 10 นาที ก่อนจะเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

 

 

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
779726
กระทรวงดิจิทัลฯเร่งปิดกั้นเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลเท็จสร้างความสับสนให้ประชาชน พร้อมเตือนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือก่อนไลค์-...
779717
"สุเทพ เทือกสุบรรณ" ยืนยัน จดทะเบียนตั้งพรรคการเมือง ต้องมีสมาชิก 5,000 คน จ่ายค่าบำรุงพรรควันละ 1 บาท
779705
ป.ป.ช. ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลีย จัดการประชุมต่อต้านการทุจริตและอาชญากรรมระหว่างประเทศ หัวข้อ"การต่อต้านการทุจริต: ปัจจัยหลักในการแก้ไขปัญหาการค้า...
779701
"ออมสิน ชีวะพฤกษ์" ประชุม สคบ. ถกเรื่องร้องเรียนปัญหาผู้ใช้โทรศัพท์มือถือหัวเหว่ย พร้อมกำชับ ทำงานเชิงรุกเน้นแก้ปัญหาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น