INN Advertising Material - 004
ปาร์คกิ้ง ชี้แจงเก็บค่าที่จอดรถสุวรรณภูมิ
ข่าวเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2555 19:46 น.

ผู้บริหารปาร์คกิ้ง พบ "จารุพงศ์" ชี้แจงข้อเท็จจริง หลัง สนามบินสุวรรณภูมิ กล่าวหาว่า แอบอ้างเก็บค่าที่จอดรถ จี้ตั้งคณะกรรมการสอบ

ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัท ปาร์คกิ้ง แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า วันนี้ได้เดินทางมายื่นหนังสือชี้แจง พร้อมทั้งแนบวีซีดี และภาพถ่ายกับ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในเรื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวหาว่า ทางบริษัทได้แอบอ้างเก็บค่าจอดรถบริเวณชั้น 5 ในอาคารจอดรถ ซึ่งทางบริษัท ต้องการให้ กระทรวงคมนาคม ตั้งคณะกรรมการเข้าสอบสวนถึงเรื่องดังกล่าว และขอให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หยุดการกระทำดังกล่าว อีกทั้งจะเป็นการทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความสับสน โดยการกระทำดังกล่าว เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บริษัทสูญเสียรายได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
710174
กระทรวงแรงงาน จัดโครงการจุดประกาย “Wow English” ยกระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
710146
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดโครงการบ้าน เพื่อข้าราชการ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 นาน 4 ปี สนับสนุนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่เป็นของตัวเอง
710145
อธิบดีกรมชลประทาน สั่งทุกแห่งตรวจสอบประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำทุกแห่ง ชี้ น้ำไหลเข้าเขื่อนยังมีปริมาณน้อย
710142
ประธานคณะทำงานเขตเศรษฐกิจพิเศษฝั่งตะวันออก เตรียมชงรัฐบาลละเว้นภาษีนักลงทุนในพื้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 ปี