INN Advertising Material - 004
สตช.เปิดสมัครตร.ประทวนหมื่นอัตรา
ข่าวตลาดและประชาสัมพันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2555 10:48 น.
368872
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมรับสมัครบุคคลภายนอก เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 10,000 อัตรา เริ่มรับสมัคร 2 เม.ย.นี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) มีหนังสือราชการด่วนที่สุดจาก บช.ศ. ขออนุมัติหลักการในการดำเนินการรับสมัครบุคคลภายนอก เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นพลตำรวจ หรือ ชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จำนวน 10,000 อัตรา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ระดับชั้น พลตำรวจ รับสมัครจากบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) กว่า 9,500 อัตรา โดยใช้วิธีการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบแยกเป็น นสต.ชาย 9,050 อัตรา นสต.หญิง 450 อัตรา  ระดับชั้นประทวน รับสมัครจากบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเท่า เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ธุรการ) ในกลุ่มงานอำนวยการ 500 อัตรา โดยวิธีการสอบแข่งขัน ซึ่งตามนัยหนังสือดังกล่าว ได้มอบหมายให้ บช.ศ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ จะเริ่มออกประกาศรับสมัครและประกาศรับสมัคร 2 เม.ย. 55 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 10 เม.ย. – 3 พ.ค.55 เป็นต้นไปข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
729785
ปตท.จับมือ MCOT HD ผ่านรายการโมเดิร์นไนน์การ์ตูน จัดกิจกรรม "พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 4” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อชุมชน”
726561
งัดสกิลเด็ดพิชิตฝันกับ ยูเมะ พลัส “ปั้นฝัน...ปันโอกาส” ซีซั่น 6 จังหวัดนครราชสีมากล่องจดหมาย
725970
กฟผ. สรุป 12 วัน แหล่งก๊าซ JDA-A18 หยุดจ่าย ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
725297
สธ. เชิญเที่ยวงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13 "สมุนไพรไทย เศรษฐกิจไทย อนาคตไทย" วันที่ 31 ส.ค. - 4 ก.ย. นี้ ณ ฮอลล์ 6-8 อิมแพ็ค เมืองทอ...