INN Advertising Material - 004
พื้นที่เสี่ยงไฟป่าแม่ฮ่องสอนครอบคลุม8ตำบล
ข่าวภูมิภาค วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 19:43 น.

ผอ.สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน เผยพื้นที่เสี่ยงเกิดอัคคีภัยครอบคลุม 8 ตำบล สั่งชุดลาดตะเวนเฝ้าระวังภัย
วันละ 3 รอบ

นายจีรภัทร ชัยกิตติพร หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เผยว่า สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง รับผิดชอบพื้นที่ควบคุม 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย อ.สบเมย มีพื้นที่ป่า 687,500 ไร่ โดยมีพื้นที่เสี่ยงเกิดสูงสุดประมาณ 3,800 ไร่ ควบคุมพื้นที่ 8 หมู่บ้าน ปานกลาง 4,200 ไร่ ควบคุมพื้นที่ 5 หมู่บ้าน และในปีนี้หากไม่มีฝนตกลงมา คาดว่าสถานการณ์ไฟป่าจะรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 2 เท่า โดยในช่วงเดือน ก.พ. ที่ผ่านมาเกิดไฟป่าแล้ว 2 ครั้ง กินพื้นที่กว่า 9 ไร่ สาเหตุจากการแผ้วถางป่าและทำไร่เลื่อนลอย

ล่าสุด สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียงได้จัดชุดลาดตระเวนเคลื่อนที่เร็ว จักรยานยนต์ออกลาดตระเวนวันละ 3 รอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
724099
วอนช่วยเหลืออดีตสาวโรงงานชาวอ่างทอง ต้องดูแลครอบครัวที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
724090
จ.สมุทรปราการ ประชุมตรวจสถานที่เตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปิดสะพานศึกษาธรรมชาติ “เขื่อนขันธ์มรรคา”
724068
เขื่อนจีนระบายน้ำลงโขง ศูนย์สำรวจอุทกวิทยา 12 เตรียมพร้อมตั้งรับ 24 ชั่วโมง หวั่น เอ่อล้นตลิ่ง
724061
อธิบดีกรมฝนหลวง มั่นใจ ปฏิบัติการเพิ่มน้ำในเขื่อนหลัก 4 แห่ง รวมมีน้ำเกินคาดการณ์ เชื่อพ้นแล้งหน้าได้แน่นอน